Kurierzy – zakres wymiany danych

Dane do generowania paczek kurierskich przenoszone są do WMS podczas synchronizacji dokumentu zamówienia z systemu Baselinker. Dane w WMS zapisywane są w tabeli [AlpolWMS].[DocumentStorageShipment]. Dodatkowo jeżeli w WMS ustawiono atrybut INPOSTGABARYT (rozmiar paczki dla kuriera Inpost) to po zrealizowaniu dokumentu informacja przenoszona jest do Baselinkera na 'Pole dodatkowe 1′ lub 'Pole dodatkowe 2′ (w zależności […]

Kurierzy – zakres wymiany danych

Dane do generowania paczek kurierskich przenoszone są do WMS podczas synchronizacji dokumentu rezerwacji odbiorcy (RO) z systemu Comarch ERP Optima. Dane w WMS zapisywane są w tabeli [AlpolWMS].[DocumentStorageShipment]. Pole Comarch ERP Optima Uwagi [ErpDeliveryName] Atrybut 'SPOSÓB DOSTAWY’ [1] [DocumentAmount] Wartość brutto [2] [DocumentAmountEUR] Wartość brutto EUR [3] Tylko dla dokumentów w walucie EUR [DocumentNumber] Numer […]

Kurierzy – zakres wymiany danych

Dane do generowania paczek kurierskich przenoszone są do WMS podczas synchronizacji dokumentu zamówienia sprzedaży (Zamówienie od klienta – ZK) z systemu Subiekt GT. Dane w WMS zapisywane są w tabeli [AlpolWMS].[DocumentStorageShipment]. Pole Subiekt Uwagi [ErpDeliveryName] Pole własne 'SPOSÓB DOSTAWY’ [12] [DocumentAmount] Wartość brutto [1] [DocumentAmountEUR] Wartość brutto EUR [2] Tylko dla dokumentów w walucie EUR […]

Łączenie użytkownika WMS z kontem Futuriti

Od listopada 2022r każdy użytkownik WMS musi posiadać podłączenie do konta Futuriti. Podłączenie futuriti do aktywnego użytkownika WMS może zrealizować użytkownik w roli „Kierownik” lub „Serwisant” z aktywnym kontem Futuriti: Przechodzimy na listę użytkowników: 2. Wybieramy interesującego nas użytkownika. 3. Wchodzimy w tryb edycji Klikamy Połącz z Futuriti 4. Pojawi się nowe okno z możliwością […]

Wstrzymania

Wstrzymania pozwalają na zablokowanie wykonywania zadań w zakresie oznaczonego dokumentu do momentu zdjęcia blokady przez użytkownika. Konfiguracja Aby zacząć korzystać ze wstrzymań w integracji z Futuriti WMS Connector należy włączyć opcje AlpolWFHolds w konfiguracji (IntValue = 1). Od tego momentu można na dokumencie dodać atrybut WSTRZYMANE o wartości TAK lub NIE aby sterować wstrzymaniami

Automatyczna optymalizacja bazy danych

Podczas działania systemu FuturitiWMS na bazie danych przechowywane są różne informacje tymczasowe, m.in. logi realizacji dokumentów, co po długim użytkowaniu może negatywnie wypłynąć na wydajność niektórych funkcji systemu. Aby temu zapobiec, system automatycznie czyści niepotrzebne lub stare wpisy utrzymując optymalne działanie programów. Domyślnie operacja ta wykonywana jest w godzinach nocnych (2 w nocy przez max […]

Funkcje użytkownika

Funkcje użytkownika Funkcje użytkownika pozwalają na wyświetlanie określonych dokumentów wskazanym operatorom. Użytkownik taki, nie będzie przykładowo widzieć wszystkich dokumentów, jedynie te do jakich ma dostęp, co pozwala na optymalne rozdzielenie obowiązków pracowników. Dostępy określane są konfigurowalnym zapytaniem SQL. Konfiguracja Jeżeli użytkownik ma przypisaną funkcję ([AlpolWMS].[User] kolumna [FunctionId] oraz na dokumencie jest ustawiona funkcja (tabela [AlpolWMS].[DocumentStorage], […]

Diagram zależności

Diagram zależności zadań Możliwe jest podejrzenie diagramu wykonań i zależności między poszczególnymi zadaniami W tym celu należy przejść do listy zadań wybrać zadanie z listy i kliknąć przycisk Zależności Zostanie wyświetlony diagram wykonań dla zadań o tym samym FGUID W powyższym przypadku widać, że po zrealizowaniu dokumentu wystartowały dwa procesy, gdzie każdy utworzył jedno zadanie […]

Lista zadań

Lista zadań WMS Lista zadań  dostępna jest w zakładce Źródła menu głównego WMS Po wybraniu źródła z listy można podejrzeć przypisane do niego zadania, w przypadku braku źródeł (np. brak integracji z Futuriti Connector) nadal można wybrać opcję zadania Zostanie otwarta lista zadań, domyślnie przefiltrowana do modułu Futuriti Connector Filtr zadań Wszystko – wszystkie zadania […]

Konfiguracja (opis pozycji)

Opis pozycji znajdujących się pod klawiszem KONFIGURACJA w zakładce OPCJE: LP KOD OPIS 1 AllowPartialOrderFulfilment Czy dopuszczalna jest częściowa realizacja zamówienia. Dokumenty MP/WM zostaną wygenerowane na dostępne ilości stanów. Zamówienie w ERP musi dopuszczać realizację częściową. 2 AlpolWMS_Completation MagSymbol Symbol Magazynu Kompletacji 3 AlpolWMS_Release WarehouseStockSymbol Domyślny magazyn wydań 4 AlpolWMS_SaleMagSymbol Domyślny magazyn sprzedaży 5 AlpolWMS_SupplyMagSymbol […]