Definicje parametrów raportów

Zarządzanie definicjami parametrów Lista dostępnych definicji znajduje się na formatce edycji raportów (Inne ➔ Raport ➔ Dodaj/Edytuj raport) Zostanie wyświetlona lista dostępnych definicji parametrów   Dodawanie nowej definicji parametru Z listy parametrów wybierz opcję Dodaj, zostanie otwarta formatka edycji parametru Nazwa – nazwa definicji parametru Typ danych – jakiego typu dane będą wymagane przez parametr […]

Zarządzanie raportami

Dodawanie nowego raportu W celu dodania nowej definicji raportu, należy przejść do list raportów (Inne ➔ Raporty) i wybrać opcję dodaj Zostanie wyświetlona formatka edycji raportu Nazwa raportu Zapytanie SQL, które zostanie wykonane przez raport, musi spełniać opisane wymogi w zależności od typu wykresu Dla jakich użytkowników ma być widoczny raport Typ reprezentowania danych zwróconych […]

Wymagane licencje Comarch ERP XL

System Futuriti WMS wymaga do poprawnego działania wydzielenia dwóch licencji: Administracja Sprzedaż Ilość dostępnych modułów możemy sprawdzić w menadżerze kluczy. Brak dostępnej licencji będzie skutkował brakiem lub nieprawidłowym/opóźnionym działaniem systemu. Aby zapewnić płynne działanie, najlepiej gdy licencje są wydzielone na wyłączność na osobny klucz (niedostępny do pracy dla zwykłych użytkowników ERP XL) Wymagania licencji wynikają w pierwszej […]

Definicje raportów w SQL

Definicje raportów pod bazą Dotyczy raportów: https://wms.futuriti.pl/docs/raporty-wms/ Definicje raportów przechowywane są na tabeli [AlpolWMS].[Report] Name – nazwa raportu TypeId – w jaki sposób wyświetlane będą dane 1 – tabela 2 – wykres słupkowy (SQL wymaga zwrócenia 3 kolumn) 3 – wykres słupkowy skumulowany (SQL wymaga zwrócenia 3 kolumn) 4 – mapa cieplna (SQL wymaga zwrócenia […]

Raporty WMS

Raporty WMS Od wersji 1.502 Futuriti WMS pozwala na wyświetlanie danych w sposób tabelaryczny lub graficzny, poprzez definiowane raporty. Aby mieć dostęp do funkcjonalności, należy zalogować się do WMS za pomocą konta Futuriti. UWAGA: Raporty nie będą się wyświetlać jeżeli nie mamy zainstalowanego dodatku .NET Hosting Bundle w wersji 6.0.6 lub nowszej. Listę dostępnych raportów […]

Konfiguracja obsługi korekt – Connector

System Futuriti WMS dla Optimy obsługiwanej przez Connector posiada możliwość konfiguracji obsługi korekt przez dedykowany kreator. Aby go znaleźć należy: Wejść w zakładkę OPCJE -> KONFIGURACJA. Wyszukać poniższy kreator oraz go uruchomić: Wybrać źródło, którego dotyczy konfiguracja: Wybrać magazyn, na który towary z korekt będą obsługiwane: Wybrać lokalizację dla wydań i przyjęć korekt. Proponowana np […]

Restart procesów dwuetapowych po przyjęciu magazynowym

Konfiguracja procesu W celu konfiguracji procesu należy przejść do konfiguracji WMS (Menu główne ➔ Opcje ➔ Konfiguracja) Przejdź do konfiguracji Connector poprzez przeklikanie filtrów (1) Następnie przejdź do kreatora procesu dwuetapowego wydań (2) lub wybierz istniejącą Jednym z kroków kreatora jest konfiguracja restartu procesów w momencie przyjęcia magazynowego Włącz proces ponawiania procesu dwuetapowego po przyjęciach […]

Wykonanie żądania do API WMS

Podstawowe zapytanie Wszystkie endpointy API WMS wymagają autoryzacji i uwierzytelnienia. Aby poprawnie wysłać żądanie do API potrzebny jest „access_token” pobrany z Auth0 (jak pobrać token). Przy każdym wywołaniu metody API należy przekazać w nagłówku token: AccessToken: {access_token} Przykładowe wywołanie CURL: curl –location –request GET „https://futuritiwms.api.production/me” \ –header „AccessToken: eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVC…” UWAGA! Należy upewnić się, że żądania […]

API WMS

Dokumentacja Instancja lokalna WMS API wymaga zainstalowanego Windows Hosting Bundle Aktualna dokumentacja API WMS dostępna jest w formacie Swagger Technologia API WMS udostępnione jest w technologii REST Rozwój i zmiany w działaniu endpointów Wszystkie zmiany mające wpływ na zerwanie kompatybilności wstecznej (tzw. breaking changes) będą odpowiednio wcześnie zgłaszane użytkownikom. Mniejsze zmiany zachowujące kompatybilność wsteczną będą […]

Konfiguracja procesu wydań – Connector

Przy obsłudze ERP Optima do WMS via Connector, konfiguracja procesu wydań odbywa się przez kreator. Można go znaleźć w konfiguracji WMS i wyszukać pod nazwą „Kreator procesów:” Po uruchomieniu należy: Wybrać źródło jakiego dotyczy konfiguracja Wybrać proces jaki ma być obsługiwany (jednoetapowy / dwuetapowy) Wybrać magazyny, które mają działać na tym procesie Określić symbol magazynu […]