fbpx

Niezbędne wskaźniki w logistyce dla podmiotów produkcyjnych i dystrybucyjnych

Mechanizmy zarządzania logistyką, wpływ na obsługę klienta i zarządzanie ryzykiem. Jak te elementy wpływają na długoterminową strategię firmy?

Dlaczego wskaźniki są ważne w logistyce

Narzędzia diagnostyczne i strategiczne mechanizmy w logistyce, takie jak różne formy pomiaru wydajności, umożliwiają zarządzanie przez cele. Dzięki nim menedżerowie logistyki mogą dokonywać precyzyjnej analizy wartości dodanej w różnych elementach łańcucha dostaw, od relacji z dostawcami po zarządzanie kapitałem obrotowym.

Wskaźniki logistyczne są kluczowe dla procesu ciągłego doskonalenia i są zintegrowane z koncepcją Lean Management. Umożliwiają one identyfikację marnotrawstwa, czyli wszelkich elementów, które nie dodają wartości do produktu czy usługi, ale generują koszty. Nieprawidłowości w tych obszarach mogą być sygnałem dla działu logistyki, że konieczne są zmiany w zarządzaniu flotą czy optymalizacja tras.

W kontekście globalizacji i rosnącej kompleksowości łańcuchów dostaw, te narzędzia stają się również istotne dla zarządzania ryzykiem. Na przykład, metryki związane z czasem reakcji dostawcy mogą być kluczowe w kontekście zarządzania ryzykiem przerw w dostawach.

W efekcie, te formy pomiaru i mechanizmy strategiczne są nie tylko miernikami efektywności, ale również narzędziami umożliwiającymi holistyczne zarządzanie łańcuchem dostaw. Umożliwiają one firmom nie tylko reaktywne zarządzanie problemami, ale również proaktywne formułowanie strategii mających na celu osiągnięcie długoterminowej przewagi konkurencyjnej.

Wskaźniki dla zarządzania zamówieniami

Wskaźniki zarządzania zamówieniami to narzędzia, które każdy menedżer logistyki powinien znać jak własną kieszeń. Nie chodzi tu tylko o podstawowe metryki, takie jak czas wysyłki czy dokładność zamówień. To również narzędzia, które pomagają zidentyfikować, gdzie mogą wystąpić przestoje, opóźnienia czy błędy, zanim staną się one rzeczywistym problemem.

Zarządzanie wskaźnikami zamówień nie jest działalnością odizolowaną. Jest to proces, który wpływa na wiele innych aspektów działalności, od relacji z dostawcami po zarządzanie zapasami. Dlatego też, zrozumienie tych wskaźników i umiejętność ich interpretacji może mieć znaczący wpływ na efektywność operacyjną przedsiębiorstwa.

W praktyce, wskaźniki te mogą służyć jako baza danych dla różnych działów firmy, od działu zakupów po dział obsługi klienta, umożliwiając im lepsze zrozumienie i optymalizację swoich działań. Dzięki temu, menedżerowie logistyki są w stanie podejmować bardziej świadome decyzje, które przekładają się na konkurencyjność i rentowność działalności.

1. Czas tranzytu

Czas potrzebny na przesunięcie produktu z magazynu do ostatecznego konsumenta. Monitorowanie tego punktu danych może ujawnić niewydajności w łańcuchu dostaw i dostarczyć wskazówek do udoskonalenia protokołów tranzytu.

2. Precyzja zamówienia

Stosunek bezbłędnie wykonanych zamówień do ogólnej liczby zamówień. Analiza tego wskaźnika może zidentyfikować słabe punkty w procesie realizacji zamówienia.

3. Dostawy bezbłędne

Stosunek zamówień, które docierają do klienta bez żadnych problemów, takich jak uszkodzenie produktu, nieprawidłowe przedmioty czy opóźnienia. Ten wskaźnik służy jako barometr ogólnego stanu zdrowia Twojego łańcucha dostaw.

4. Dostawy punktualne i kompletne

Stosunek zamówień, które są zarówno punktualne, jak i kompletne. Obserwowanie tego wskaźnika zapewnia zgodność z oczekiwaniami klienta i pomaga w redukcji niekompletnych zamówień.

5. Objętość przesyłek

Łączna liczba przesyłek wykonanych w określonym czasie. Ten punkt danych może być kluczowy przy ocenie przepustowości operacji tranzytowych.

Wskaźniki dla zarządzania dostawami

Wskaźniki zarządzania dostawami służą do monitorowania i analizy różnych etapów procesu dostarczania surowców czy gotowych produktów. Te metryki nie tylko pomagają w utrzymaniu kontroli nad jakością i czasem dostaw, ale również wskazują na możliwości optymalizacji kosztów. Na przykład, analizując czas dostawy od dostawcy, można zauważyć, czy istnieje potrzeba renegocjacji umów czy poszukiwania alternatywnych źródeł dostaw.

W tym kontekście, wskaźniki te są narzędziem nie tylko dla działu logistyki, ale również dla działów zakupów i finansów. Pozwalają one na zrozumienie, jak decyzje dotyczące dostawców i terminów dostaw wpływają na płynność finansową i marżę zysku.

W praktyce, odpowiednie zarządzanie tymi wskaźnikami może prowadzić do znaczących oszczędności, poprzez na przykład redukcję kosztów magazynowania czy zmniejszenie liczby opóźnionych dostaw, co w konsekwencji wpływa na reputację firmy i jej pozycję na rynku.

1. Czas reakcji dostawcy

Odnosi się do czasu, jaki upływa od złożenia zamówienia u dostawcy do momentu jego dostarczenia. Optymalizacja tego wskaźnika jest istotna dla zarządzania zapasami i może wpływać na zdolność firmy do szybkiego reagowania na zmiany na rynku.

2. Efektywność produkcji

Mierzy, jak efektywnie wykorzystywane są zasoby produkcyjne. Nieefektywne wykorzystanie zasobów może prowadzić do zwiększenia kosztów produkcji i obniżenia marż.

3. Stosunek wyjścia do wejścia

Mierzy ilość wyprodukowanych jednostek w odniesieniu do użytych zasobów, takich jak materiały i czas pracy. Jest to wskaźnik efektywności i produktywności, który może wpływać na rentowność firmy.

Wskaźniki dla zarządzania zapasami

Wskaźniki zarządzania zapasami to nie tylko narzędzia do monitorowania ilości produktów na magazynie. Są one również wskaźnikami zdrowia finansowego przedsiębiorstwa, pokazując, jak efektywnie zarządzane są zasoby. Na przykład, wskaźnik rotacji zapasów może ujawnić, czy firma utrzymuje zbyt dużą ilość towaru, co wiąże się z kosztami magazynowania i utrzymania.

Te metryki są również istotne dla innych działów firmy, takich jak zakupy czy finanse. Na przykład, wysoka rotacja zapasów może sugerować, że dział zakupów działa efektywnie, natomiast niska rotacja może być sygnałem do przeglądu strategii zakupowej.

1.Wskaźnik braków w zamówieniach

Stosunek niewykonanych zamówień z powodu braku zapasów. Ten wskaźnik może sygnalizować nadchodzące problemy z zapasami i kierować lepszym zarządzaniem zapasami.

2. Dokładność zapasów

Stosunek prawidłowo zarejestrowanych zapasów do całkowitych zapasów. Monitorowanie tego wskaźnika może pomóc w korekcie nieścisłości danych o zapasach.

3. Częstotliwość rotacji zapasów

Częstotliwość, z jaką zapasy są sprzedawane i uzupełniane w określonym okresie. Ten wskaźnik jest użyteczny przy ocenie efektywności zarządzania zapasami i identyfikacji możliwości redukcji kosztów.

Wskaźniki dla zarządzania dystrybucją

Wskaźniki zarządzania dystrybucją dają menedżerom logistyki możliwość analizy i kontroli nad procesem przesyłania towarów. Nie ograniczają się one do prostego monitorowania kosztów czy czasu dostawy. Na przykład, analizując wykorzystanie pojazdów, można zidentyfikować niewykorzystane zasoby lub zauważyć, gdzie można wprowadzić usprawnienia. Czas przebywania ładunku w magazynie, jako jeden z wskaźników, może być bezpośrednio powiązany z poziomem zadowolenia klienta i wpływać na długoterminowe relacje z partnerami. Analizując te metryki, można dostrzec możliwości dla oszczędności i zwiększenia efektywności, nie tylko w dziale logistyki, ale również w kontekście finansowym przedsiębiorstwa

1. Wskaźnik wykorzystania floty

Chodzi o porównanie rzeczywistego przebiegu floty z jej maksymalnym potencjalnym przebiegiem w danym okresie. Ten wskaźnik wskazuje, w jakim stopniu wykorzystywana jest flota pojazdów.

2. Koszty operacyjne magazynowania

Łączne koszty związane z prowadzeniem magazynu, w tym koszty ogólne, takie jak czynsz i media. Ten wskaźnik jest kluczowy dla oceny efektywności finansowej Twoich obiektów magazynowych.

3. Czas postoju w magazynie przed wysyłką

Czas, jaki przesyłka spędza w magazynie przed wysłaniem do miejsca docelowego. Monitorowanie tego może pomóc w identyfikacji i rozwiązaniu wąskich gardeł w procesie dystrybucji.

Wskaźniki dla zarządzania transportem

Wskaźniki zarządzania transportem służą do oceny i kontroli różnych aspektów przewozu towarów, od czasu dostawy po jakość usług. Są one niezbędne dla efektywnego zarządzania flotą pojazdów, planowania tras i minimalizowania opóźnień. Na przykład, średni czas dostawy może być używany do oceny wydajności kierowców i pojazdów, podczas gdy dokładność płatności za przewóz może być wskaźnikiem efektywności działu finansów. Te metryki są również kluczowe dla zarządzania relacjami z klientami i partnerami. Na przykład, średnia liczba dni opóźnienia w dostawach może wpływać na reputację firmy i być decydującym czynnikiem w wyborze dostawcy przez klienta. Analiza omawianych wskaźników może prowadzić do identyfikacji obszarów, które wymagają interwencji, jak również do odkrycia możliwości dla oszczędności i zwiększenia efektywności. Na przykład, czas obrotu ciężarówki może być używany do oceny efektywności procesów załadunku i rozładunku, co z kolei może prowadzić do zmian w organizacji pracy magazynu.

1. Czas dostawy

Czas potrzebny na przesunięcie przesyłki z magazynu do klienta. Ten wskaźnik jest kluczowy dla oceny efektywności Twojego procesu wysyłkowego i znalezienia sposobów na przyspieszenie dostaw.

2. Średni czas opóźnienia

Średni czas, z jakim przesyłki są opóźnione. Śledzenie tego wskaźnika może pomóc w zwiększeniu niezawodności Twoich operacji wysyłkowych.

3. Czas obrotu dla ciężarówek

Czas potrzebny na wykonanie odbioru lub dostawy w obiekcie. Ten wskaźnik wskazuje na efektywność procedur załadunku i rozładunku.

4. Niezawodność rachunków za fracht

Stosunek dokładnie i punktualnie opłaconych faktur za fracht. Ten wskaźnik jest niezbędny do kontroli kosztów transportu i zapewnienia dokładnych płatności.

5. Łączne koszty wysyłki

Łączne koszty związane ze wszystkimi działaniami wysyłkowymi, w tym paliwo, praca i inne koszty ogólne. Monitorowanie tego wskaźnika może pomóc w identyfikacji możliwości oszczędności i ulepszeń procesów.

Zapisz się do naszego eksperckiego newslettera. Tylko wartościowe treści!
Zapraszamy do czytania naszego bloga. Znajdziesz tutaj artykuły eksperckie na temat optymalizacji magazynów, systemów WMS oraz innych tematów związanych z branżą e-commerce.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Podając swój adres mailowy zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Futuriti w celu zapisania do listy mailingowej i wysyłania newslettera. Newsletter będzie zawierał informacje eksperckie na temat zarządzania magazynem wysokiego składu, branży e-commerce a także o produktach, usługach, promocjach lub nowościach Futuriti. Zgodę można w każdej chwili cofnąć.
Obiecujemy nie spamować ! Będziesz otrzymywać tylko wartościowe treści.

W Futuriti tworzymy zaawansowane technologicznie systemy IT oraz wdrażamy, rozwijamy i integrujemy systemy Comarch ERP.
Jako Złoty Partner Comarch zapewniamy naszym Klientom wysokiej jakości obsługę na wszystkich etapach współpracy.

Umów się na prezentację

Jesteś zainteresowany WMS Futuriti?
Wypełnij formularz – odezwiemy się do Ciebie i pokażemy, w jaki sposób zwiększysz efektywność swojego magazynu!

Czy aby na pewno mierzysz w magazynie wszystko, co powinieneś?

Wiedza jest kluczem do przetrwania oraz wyskalowania biznesu – zwłaszcza w obecnym, dynamicznie rozwijającym się środowisku. Im więcej aspektów mierzysz, tym więcej z nich możesz zoptymalizować.

W trosce o Twój magazyn, zespół Futuriti przygotował zestaw wskaźników efektywności, które pomogą Ci zoptymalizować pracę magazynu, usprawnić pracę i zredukować koszty.

Pobierz checklistę ze wskaźnikami i sprawdź co możesz usprawnić w magazynie!

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Podając swój adres mailowy zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Futuriti w celu zapisania do listy mailingowej i wysyłania newslettera. Newsletter będzie zawierał informacje eksperckie na temat zarządzania magazynem wysokiego składu, branży e-commerce a także o produktach, usługach, promocjach lub nowościach Futuriti. Zgodę można w każdej chwili cofnąć.
Obiecujemy nie spamować ! Będziesz otrzymywać tylko wartościowe treści.
Zapisz się do naszego newslettera. Tylko wartościowe treści!
Zapraszamy do czytania naszego bloga. Znajdziesz tutaj artykuły eksperckie na temat optymalizacji magazynów, systemów WMS oraz innych tematów związanych z branżą e-commerce.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Podając swój adres mailowy zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Futuriti w celu zapisania do listy mailingowej i wysyłania newslettera. Newsletter będzie zawierał informacje eksperckie na temat zarządzania magazynem wysokiego składu, branży e-commerce a także o produktach, usługach, promocjach lub nowościach Futuriti. Zgodę można w każdej chwili cofnąć.

Obiecujemy nie spamować ! Będziesz otrzymywać tylko wartościowe treści.
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Prowadzisz sprzedaż e-commerce? Możesz sprzedawać więcej ale Twój magazyn nie wyrabia? Skontaktuj się z nami! Pomożemy