fbpx

Od zatorów do strat – labirynt wyzwań współczesnych magazynów

Zarządzanie magazynem to wyzwanie pełne dynamiki, rosnących oczekiwań klientów i nacisku na zwiększenie efektywności. Jak połączyć innowacje z tradycją i dlaczego efektywne zarządzanie technologią, ludźmi i procesami jest kluczem do sukcesu w świecie magazynowania?

Współczesna logistyka, choć dynamicznie ewoluuje, napotyka wiele przeszkód i wyzwań, które rzutują na funkcjonowanie przedsiębiorstw. Magazyn, serce każdego procesu logistycznego, stał się symbolem tych wyzwań. W dobie globalizacji i rosnącej konkurencji, zarządzanie magazynem nie jest już tylko kwestią przechowywania towarów. Stało się sztuką balansowania pomiędzy efektywnością, jakością a kosztami.

Wielu uważa, że nowoczesne technologie są rozwiązaniem wszystkich problemów magazynowych. Chociaż cyfryzacja i automatyzacja odgrywają kluczową rolę w poprawie wydajności i dokładności operacji magazynowych, są one tylko jednym z elementów układanki. Magazyn, to nie tylko miejsce, w którym przechowuje się produkty, ale również centrum decyzyjne, gdzie bierze się pod uwagę czynniki takie jak: zapotrzebowanie rynkowe, dostępność surowców, koszty operacyjne oraz ludzki wymiar pracy.

Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie najważniejszych problemów, z jakimi muszą zmierzyć się kierownicy magazynów. Biorąc pod uwagę złożoność procesów, dynamiczne zmiany na rynku i rosnące oczekiwania klientów, przyjrzymy się kwestiom zarządzania przestrzenią, kontrolą jakości, technologii i wielu innym aspektom, które składają się na obraz współczesnego magazynu.

Zarządzanie przestrzenią i layoutem

Zarządzanie przestrzenią w magazynie to nie tylko optymalizacja miejsca, ale również strategia, która decyduje o efektywności całego procesu logistycznego. Przemyślany layout magazynu to podstawa sprawnego przepływu towarów i minimalizacji błędów operacyjnych.

Przemyślane rozmieszczenie
Kluczem jest zrozumienie, jakie produkty są najczęściej zamawiane i które wymagają szybkiego dostępu. Przemyślane rozmieszczenie towarów – od najczęściej wydawanych po te mniej popularne – przyspiesza proces kompletacji i minimalizuje czas potrzebny na przemieszczanie się po magazynie.

Strefowanie
Dzielenie magazynu na strefy pozwala na efektywniejsze zarządzanie procesem pracy. Na przykład, tworzenie dedykowanych stref dla produktów łatwo psujących się, produktów wielkogabarytowych czy produktów wymagających specjalnych warunków przechowywania.

Dostosowanie do specyfiki produktu
Nie każdy produkt jest taki sam. Niektóre wymagają specjalnych półek, innych trzeba przechowywać w kontrolowanej temperaturze, a jeszcze inne potrzebują specjalnych środków zabezpieczających przed uszkodzeniem.

Elastyczność w zmieniających się warunkach
Rynek, podobnie jak zapotrzebowanie klientów, jest zmienny. Oznacza to, że magazyny muszą być dostosowane do szybkich zmian. Modularne systemy półek czy mobilne jednostki przechowywania mogą być odpowiedzią na te potrzeby.

Bezpieczne ścieżki komunikacyjne
Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom to priorytet. Oznacza to nie tylko odpowiednie oznakowanie stref, ale również zapewnienie, że ciężki sprzęt, tak jak wózki widłowe, może bezpiecznie poruszać się po magazynie bez kolizji z innymi pracownikami czy produktami.

Ewolucja w odpowiedzi na dane
Nowoczesne systemy zarządzania magazynem (WMS) zbierają dane na temat ruchów w magazynie. Analiza tych danych pozwala na stałe dostosowywanie layoutu w odpowiedzi na rzeczywiste potrzeby i wyzwania.

Kiedy layout magazynu jest dobrze zaprojektowany i zarządzany, może przynieść znaczące korzyści w zakresie efektywności operacyjnej, a także zadowolenia klienta. Odpowiednie zarządzanie przestrzenią przekłada się na szybsze czasy przetwarzania zamówień, niższe koszty pracy i, co najważniejsze, bardziej zadowolonych klientów dzięki szybszym dostawom.

Zarządzanie zapasami

Zarządzanie zapasami to jedno z kluczowych zadań w logistyce. Nie chodzi tu tylko o utrzymanie odpowiedniej ilości towaru na półce. To także sztuka równoważenia pomiędzy kosztami związanymi z magazynowaniem a ryzykiem braku dostępu do niezbędnych produktów w kluczowych momentach.

Optymalny poziom zapasów
Kluczem jest znalezienie „złotego środka” pomiędzy nadmiarem a niedostatkiem. Nadmierne zapasy generują koszty przechowywania, a ich utrzymanie wiąże się z zamarznięciem kapitału. Zbyt niski poziom zapasów z kolei zwiększa ryzyko przerw w dostawach, co może prowadzić do niezadowolonych klientów i utraty sprzedaży.

Prognozowanie popytu
Przewidywanie, jakie produkty i w jakiej ilości będą potrzebne w przyszłości, jest kluczowe dla skutecznego zarządzania zapasami. Korzystanie z analizy danych historycznych oraz rozpoznawanie trendów może pomóc w dokładniejszym prognozowaniu.

Rotacja zapasów
Regularne monitorowanie i analizowanie tempa, w jakim produkty są sprzedawane i zastępowane, pomaga w optymalizacji poziomów zapasów. Szybko obracające się produkty mogą wymagać częstszych dostaw w mniejszych ilościach.

Zarządzanie produktami przeterminowanymi i przecenionymi
Nie wszystkie produkty sprzedają się w oczekiwanym tempie. Monitorowanie dat ważności, zwłaszcza w przypadku produktów spożywczych czy leków, oraz efektywne zarządzanie przecenami może pomóc w minimalizacji strat.

Technologia na ratunek
Nowoczesne systemy zarządzania zapasami, wykorzystujące sztuczną inteligencję i analizę dużych zbiorów danych, mogą automatycznie dostosowywać poziomy zapasów, prognozować popyt oraz sygnalizować potencjalne problemy.

Dostawcy i relacje partnerskie
Utrzymywanie bliskich relacji z dostawcami i rozwijanie elastycznych umów dostaw może pomóc w szybkim reagowaniu na zmieniające się warunki rynkowe oraz zmienną dynamikę popytu.

Skuteczne zarządzanie zapasami to nie tylko kwestia efektywności operacyjnej, ale również satysfakcji klienta. W odpowiednio zorganizowanym systemie, nawet w przypadku niespodziewanych skoków w popycie, przedsiębiorstwo jest gotowe, by sprostać wyzwaniom, jednocześnie minimalizując koszty operacyjne i kapitałowe.

Kontrola jakości

W świecie logistyki i magazynowania, kontrola jakości to nie tylko kwestia dostarczenia produktu bez wad. To także proces zapewniający, że każdy etap operacji magazynowej jest wykonany z najwyższym standardem, minimalizując błędy i maksymalizując zadowolenie klienta.

Regularne audyty i przeglądy
Systematyczne przeglądy i audyty pomagają w identyfikacji potencjalnych problemów zanim staną się one poważne. Dzięki temu możliwe jest wprowadzenie poprawek i doskonalenie procesów na bieżąco.

Szkolenia pracowników
Wyszkolony i świadomy personel to klucz do utrzymania wysokiej jakości usług. Regularne szkolenia i warsztaty umożliwiają pracownikom ciągłe doskonalenie umiejętności i zrozumienie standardów jakości.

Automatyzacja i technologia
Nowoczesne systemy skanowania i automatycznej identyfikacji produktów pomagają w minimalizacji błędów ludzkich. Dzięki nim można szybko i dokładnie weryfikować produkty na każdym etapie procesu magazynowego.

Zwroty i reklamacje
Szybkie i efektywne przetwarzanie zwrotów oraz reklamacji jest nie tylko wymogiem dobrego obszaru obsługi klienta, ale także cennym źródłem informacji o potencjalnych problemach z jakością. Analiza przyczyn zwrotów może prowadzić do doskonalenia procesów.

Systemy zarządzania jakością
Wdrożenie systemów zarządzania jakością, takich jak ISO, pozwala na systematyczne podejście do kontroli jakości, z wyraźnie zdefiniowanymi standardami i procedurami.

Współpraca z dostawcami
Kontrola jakości nie zaczyna się i nie kończy tylko w magazynie. Ścisła współpraca z dostawcami i ustalanie z nimi jasnych standardów jakości gwarantuje, że produkty przybywające do magazynu już na starcie spełniają oczekiwane wymogi.

Kontrola jakości to nieodłączny element każdego procesu logistycznego. Odpowiednie podejście do tej kwestii nie tylko zwiększa zadowolenie klienta, ale także przyczynia się do efektywności kosztowej i długoterminowej rentowności działalności. W erze cyfryzacji i automatyzacji, połączenie zaawansowanych technologii z ludzkim podejściem do jakości jest kluczem do sukcesu w branży magazynowej.

Zarządzanie pracownikami

W środowisku magazynowym pracownicy są najcenniejszym zasobem. Mają bezpośredni wpływ na wydajność, jakość i ogólną efektywność operacji. Skuteczne zarządzanie zespołem w magazynie jest kluczem do osiągnięcia celów biznesowych, jednocześnie tworząc pozytywną i produktywną atmosferę pracy.

Rekrutacja i selekcja
Znalezienie odpowiednich pracowników, którzy pasują do kultury przedsiębiorstwa i mają niezbędne umiejętności, to pierwszy krok w budowaniu silnego zespołu. Staranny proces rekrutacji pomaga zminimalizować rotację i zwiększyć zaangażowanie pracowników.

Szkolenie i rozwój
Inwestowanie w rozwój pracowników poprzez regularne szkolenia i warsztaty jest kluczowe dla utrzymania wysokiego poziomu wydajności. Szkolenia nie tylko podnoszą kwalifikacje, ale również motywują i angażują zespół.

Komunikacja i feedback
Otwarta komunikacja jest podstawą skutecznego zarządzania. Regularne spotkania, ankiety i sesje feedbacku pomagają w identyfikacji problemów, zbieraniu pomysłów i budowaniu poczucia wspólnoty wśród pracowników.

Motywacja i docenienie
Systemy premiowe, bonusy czy nawet drobne gesty uznania mogą mieć ogromny wpływ na morale i zaangażowanie pracowników. Docenianie ich wkładu i wysiłku prowadzi do wyższej produktywności i lojalności.

Zdrowie i bezpieczeństwo
Zapewnienie bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy jest nie tylko obowiązkiem prawnym, ale również kluczem do zadowolenia pracowników. Regularne szkolenia BHP, właściwe wyposażenie oraz promocja zdrowego stylu życia przyczyniają się do zmniejszenia absencji i wypadków przy pracy.

Rozwiązania technologiczne dla pracowników
Wprowadzenie nowoczesnych narzędzi, takich jak systemy zarządzania magazynem (WMS) czy rozwiązania mobilne, ułatwia pracownikom codzienne zadania, pomaga w organizacji i przyczynia się do zwiększenia ich satysfakcji.

Odpowiednie zarządzanie pracownikami w magazynie przekłada się na sukces całej organizacji. Zadowolony, zaangażowany i kompetentny zespół jest w stanie sprostać wyzwaniom, dostosować się do zmieniających się warunków rynkowych i przewyższać oczekiwania klientów. W dzisiejszych czasach kluczem jest połączenie ludzkiego podejścia z nowoczesnymi technologiami w celu osiągnięcia optymalnych wyników.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo w magazynie jest jednym z najważniejszych aspektów zarządzania przestrzenią i zasobami. Nawiasem mówiąc, zagadnienie to nie obejmuje tylko ochrony pracowników, ale również produktów, sprzętu i samej infrastruktury. Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa minimalizuje ryzyko wypadków, strat finansowych i chroni reputację przedsiębiorstwa.

Standardy i procedury
Wdrożenie jasno zdefiniowanych procedur i standardów bezpieczeństwa jest podstawą każdego systemu ochrony. Regularna ich aktualizacja i dostosowywanie do zmieniających się warunków gwarantuje skuteczną ochronę na każdym etapie pracy.

Szkolenia BHP
Regularne szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla wszystkich pracowników, niezależnie od stanowiska, są kluczem do zapobiegania wypadkom i zwiększenia świadomości zagrożeń.

Technologia i monitorowanie
Systemy monitoringu, kamery CCTV, czujniki dymu czy nowoczesne systemy przeciwpożarowe to tylko niektóre z technologicznych rozwiązań wspierających bezpieczeństwo. Pozwalają one na szybkie wykrywanie potencjalnych zagrożeń i reagowanie na nie w odpowiednim czasie.

Zabezpieczenia przed włamaniem
Ochrona przed nieuprawnionym dostępem do magazynu jest kluczowa, zwłaszcza w przypadku magazynowania cennych lub niebezpiecznych produktów. Systemy alarmowe, kontrola dostępu oraz odpowiednie oświetlenie terenu zewnętrznego mogą znacząco zredukować ryzyko włamań i kradzieży.

Ergonomia i bezpieczne sprzęty
Zapewnienie bezpiecznych i ergonomicznych stanowisk pracy przyczynia się do redukcji ryzyka urazów. To obejmuje zarówno właściwe ustawienie sprzętu i półek, jak i dostęp do bezpiecznych wózków czy innych narzędzi magazynowych.

Ocena ryzyka i odpowiedź na incydenty
Regularne oceny ryzyka w magazynie pozwalają na identyfikację potencjalnych zagrożeń i opracowanie planów działania w przypadku różnych scenariuszy. Szybka i skuteczna reakcja na incydenty może nie tylko zapobiec większym stratom, ale również chronić życie pracowników.

Bezpieczeństwo w magazynie to nie tylko obowiązek, ale i inwestycja w długoterminową stabilność i renomę przedsiębiorstwa. Systematyczne podejście do tej kwestii, połączenie z nowoczesnymi technologiami i zaangażowanie wszystkich pracowników w kwestie bezpieczeństwa, stanowi o sile i odpowiedzialności każdej firmy działającej w branży logistycznej.

Technologia i automatyzacja

Współczesne magazyny stawiają czoła wyzwaniom dynamicznie zmieniającego się rynku, rosnących wymagań klientów oraz potrzebie zwiększenia efektywności i redukcji kosztów. W odpowiedzi na te potrzeby technologia i automatyzacja odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu przyszłości branży logistycznej.

Systemy WMS
Systemy WMS czyli oprogramowanie do zarządzania magazynem, takie jak Futuriti WMS, są kręgosłupem nowoczesnej logistyki. Oferują one kompleksowe rozwiązania od monitorowania zapasów, przez kontrolę przepływu towarów, aż po analizę danych. Futuriti WMS wyróżnia się na tle konkurencji dzięki swojej elastyczności, skalowalności oraz zdolności do integracji z innymi systemami. Pozwala to na dostosowywanie procesów magazynowych do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa, jednocześnie zapewniając wysoką wydajność i dokładność operacji.

Automatyzacja procesów
Roboty, autonomiczne wózki widłowe czy zaawansowane systemy sortowania to tylko niektóre z narzędzi automatyzacji, które przyczyniają się do zwiększenia efektywności magazynu. Poprzez redukcję błędów ludzkich i zwiększenie szybkości operacji, automatyzacja staje się kluczem do konkurencyjności na rynku.

Analiza i Big Data
Gromadzenie i analiza danych pozwala na lepsze zrozumienie procesów magazynowych, identyfikację słabych punktów oraz optymalizację operacji. Zaawansowane narzędzia analityczne, takie jak te oferowane przez Futuriti WMS, pozwalają na prognozowanie trendów i podejmowanie świadomych decyzji biznesowych.

Integracja z innymi systemami
Współczesne magazyny często korzystają z wielu systemów informatycznych – od systemów ERP po narzędzia do zarządzania flotą. Możliwość integracji, jaką oferuje Futuriti WMS, pozwala na płynne połączenie różnych platform, co przekłada się na lepszy przepływ informacji i zwiększenie efektywności.

Mobilność i dostęp w chmurze
Dostęp do informacji w czasie rzeczywistym, niezależnie od miejsca i urządzenia, staje się standardem w branży. Rozwiązania chmurowe i mobilne aplikacje, takie jak te dostarczane przez Futuriti WMS, gwarantują ciągłą kontrolę nad operacjami magazynowymi.

Bezpieczeństwo i ochrona danych
W erze cyfryzacji, ochrona danych staje się priorytetem. Zaawansowane mechanizmy szyfrowania, regularne kopie zapasowe oraz systemy monitorowania to tylko niektóre z rozwiązań, które zapewniają bezpieczeństwo informacji przechowywanych w systemach takich jak Futuriti WMS.

Technologia i automatyzacja są nie tylko odpowiedzią na wyzwania współczesnego rynku, ale również źródłem innowacji i dźwignią wzrostu dla przedsiębiorstw logistycznych. Wykorzystanie zaawansowanych systemów WMS, takich jak Futuriti, pozwala nie tylko sprostać wymaganiom dzisiejszego rynku, ale również kształtować przyszłość branży magazynowej.

Zmienność popytu

Zmieniające się trendy rynkowe, sezony, globalne kryzysy oraz ewoluujące potrzeby klientów wpływają na fluktuacje w popycie na produkty. Zmienność popytu stanowi dla magazynów wielkie wyzwanie, ale jednocześnie oferuje możliwości dla tych, którzy potrafią się dostosować. Współczesne strategie zarządzania magazynem powinny być dostosowane do tych zmiennych realiów.

Prognozowanie i analiza danych
Zrozumienie trendów i zachowań rynkowych pozwala firmom przewidywać wzrosty i spadki popytu. Wykorzystując narzędzia analizy danych i sztucznej inteligencji, przedsiębiorstwa mogą lepiej przewidywać potrzeby rynku i dostosowywać swoje operacje magazynowe.

Elastyczne strategie zaopatrzenia
W obliczu zmienności popytu, zdolność do szybkiego dostosowywania strategii zakupów i dostaw staje się kluczowa. Utrzymywanie elastycznych umów z dostawcami oraz rozwijanie zdolności do szybkiego reagowania na zmieniające się potrzeby może zdecydowanie podnieść efektywność.

Optymalizacja poziomów zapasów
Aby unikać sytuacji nadmiaru lub niedoboru produktów, firmy muszą ciągle monitorować i dostosowywać poziomy zapasów. Technologie, takie jak zaawansowane systemy WMS, mogą wspierać te działania, automatyzując procesy i dostarczając dokładnych danych w czasie rzeczywistym.

Dostosowywanie przestrzeni magazynowej
Zmienność popytu może wymagać elastycznego zarządzania przestrzenią. W zależności od sezonu lub aktualnych trendów rynkowych, niektóre produkty mogą wymagać więcej miejsca, podczas gdy inne mogą zostać przesunięte na dalszy plan.

Szybka adaptacja do zmian
Zdolność do szybkiego reagowania na niespodziewane zmiany popytu – czy to z powodu niespodziewanego zdarzenia na świecie, czy nagłego boomu na dany produkt – jest kluczem do utrzymania konkurencyjności na rynku.

Komunikacja z partnerami biznesowymi
Współpraca i ciągła komunikacja z dostawcami, dystrybutorami oraz innymi partnerami pozwala na lepsze zrozumienie rynku i dostosowywanie się do jego potrzeb.

Zarządzanie zmiennością popytu wymaga od magazynów ciągłej adaptacji i innowacji. Przewidywanie zmian, elastyczność w działaniu oraz wsparcie nowoczesnych technologii to klucze do sukcesu w tym wymagającym aspekcie zarządzania magazynem.

Koszty operacyjne

Koszty operacyjne to jedno z kluczowych zagadnień w zarządzaniu magazynem. Odpowiednie ich monitorowanie i kontrola mają bezpośredni wpływ na rentowność działalności. W kontekście presji na zwiększenie efektywności i konieczności dostosowywania się do dynamicznie zmieniających się warunków rynkowych, zarządzanie kosztami staje się coraz bardziej skomplikowane, ale jednocześnie kluczowe dla sukcesu.

Analiza kosztów
Regularne przeglądy i analizy kosztów operacyjnych umożliwiają identyfikację potencjalnych oszczędności i obszarów wymagających poprawy. Korzystanie z nowoczesnych narzędzi analitycznych może pomóc w uzyskaniu dogłębnego wglądu w strukturę kosztów.

Energetyka i utrzymanie
Koszty energii oraz utrzymania magazynu często stanowią znaczącą część wydatków. Inwestycje w energooszczędne rozwiązania, takie jak LED czy systemy zarządzania energią, mogą przynieść znaczące oszczędności w dłuższej perspektywie.

Automatyzacja procesów
Wprowadzenie automatyzacji w kluczowych obszarach magazynu może znacząco obniżyć koszty operacyjne, redukując potrzebę pracy manualnej i zmniejszając ryzyko błędów.

Optymalizacja przepływu towarów
Efektywne zarządzanie przepływem towarów wpływa na redukcję kosztów związanych z przechowywaniem oraz zwiększa rotację zapasów. Strategie takie jak JIT (Just In Time) mogą pomóc w minimalizacji niepotrzebnych zapasów.

Szkolenia pracowników
Inwestowanie w szkolenia pracowników może wydawać się kosztem, ale w dłuższej perspektywie przekłada się na wyższą produktywność, mniejszą liczbę błędów i redukcję kosztów związanych z wypadkami czy nieporozumieniami.

Negocjacje z dostawcami
Regularne renegocjacje umów z dostawcami oraz poszukiwanie alternatywnych źródeł zaopatrzenia mogą prowadzić do znaczących oszczędności.

Inwestycje w nowoczesne technologie
Choć początkowy koszt inwestycji w nowoczesne technologie, takie jak zaawansowane systemy WMS, może być wysoki, ich długoterminowe korzyści w postaci zwiększonej efektywności i redukcji błędów mogą znacząco zredukować koszty operacyjne.

Zarządzanie kosztami operacyjnymi wymaga całościowego podejścia i uwzględnienia wielu czynników. Staranna analiza, planowanie oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań to klucz do optymalizacji wydatków i zwiększenia rentowności działalności magazynowej.

Podsumowanie

Współczesne magazyny stoją w obliczu wielu wyzwań, które dotyczą zarówno zarządzania przestrzenią, zasobami ludzkimi, jak i technologią. Dynamicznie zmieniający się rynek, rosnące oczekiwania klientów oraz presja na zwiększenie efektywności operacyjnej składają się na skomplikowany obraz zarządzania magazynem. Odpowiednie strategie, które uwzględniają wszystkie aspekty tej działalności, są kluczem do sukcesu.

Niezaprzeczalnie, technologia odgrywa kluczową rolę w tej ewolucji. Systemy WMS, takie jak Futuriti WMS, przynoszą realne korzyści, ułatwiając zarządzanie magazynem, kontrolę nad zapasami, analizę danych oraz monitorowanie kosztów. Poprzez automatyzację procesów, dostarczanie precyzyjnych danych w czasie rzeczywistym i integrację z innymi systemami, takie narzędzia pozwalają firmom nie tylko sprostać obecnym wyzwaniom, ale także przygotować się na przyszłość.

Jednakże, technologia sama w sobie nie wystarczy. Kluczowym elementem jest również zrozumienie ludzkiego aspektu zarządzania – budowanie zespołu, który jest zaangażowany, kompetentny i gotowy dostosowywać się do zmieniających się okoliczności.

Podsumowując, sukces w zarządzaniu magazynem leży w połączeniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych z efektywnym zarządzaniem ludźmi i procesami. Współczesny magazyn to miejsce, w którym innowacje spotykają się z tradycją, a technologia służy człowiekowi, a nie odwrotnie. Inwestując w odpowiednie narzędzia i budując kompetentny zespół, przedsiębiorstwa są w stanie sprostać wyzwaniom dzisiejszych czasów i prosperować w świecie pełnym zmian.

Zapisz się do naszego eksperckiego newslettera. Tylko wartościowe treści!
Zapraszamy do czytania naszego bloga. Znajdziesz tutaj artykuły eksperckie na temat optymalizacji magazynów, systemów WMS oraz innych tematów związanych z branżą e-commerce.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Podając swój adres mailowy zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Futuriti w celu zapisania do listy mailingowej i wysyłania newslettera. Newsletter będzie zawierał informacje eksperckie na temat zarządzania magazynem wysokiego składu, branży e-commerce a także o produktach, usługach, promocjach lub nowościach Futuriti. Zgodę można w każdej chwili cofnąć.
Obiecujemy nie spamować ! Będziesz otrzymywać tylko wartościowe treści.

W Futuriti tworzymy zaawansowane technologicznie systemy IT oraz wdrażamy, rozwijamy i integrujemy systemy Comarch ERP.
Jako Złoty Partner Comarch zapewniamy naszym Klientom wysokiej jakości obsługę na wszystkich etapach współpracy.

Umów się na prezentację

Jesteś zainteresowany WMS Futuriti?
Wypełnij formularz – odezwiemy się do Ciebie i pokażemy, w jaki sposób zwiększysz efektywność swojego magazynu!

Czy aby na pewno mierzysz w magazynie wszystko, co powinieneś?

Wiedza jest kluczem do przetrwania oraz wyskalowania biznesu – zwłaszcza w obecnym, dynamicznie rozwijającym się środowisku. Im więcej aspektów mierzysz, tym więcej z nich możesz zoptymalizować.

W trosce o Twój magazyn, zespół Futuriti przygotował zestaw wskaźników efektywności, które pomogą Ci zoptymalizować pracę magazynu, usprawnić pracę i zredukować koszty.

Pobierz checklistę ze wskaźnikami i sprawdź co możesz usprawnić w magazynie!

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Podając swój adres mailowy zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Futuriti w celu zapisania do listy mailingowej i wysyłania newslettera. Newsletter będzie zawierał informacje eksperckie na temat zarządzania magazynem wysokiego składu, branży e-commerce a także o produktach, usługach, promocjach lub nowościach Futuriti. Zgodę można w każdej chwili cofnąć.
Obiecujemy nie spamować ! Będziesz otrzymywać tylko wartościowe treści.
Zapisz się do naszego newslettera. Tylko wartościowe treści!
Zapraszamy do czytania naszego bloga. Znajdziesz tutaj artykuły eksperckie na temat optymalizacji magazynów, systemów WMS oraz innych tematów związanych z branżą e-commerce.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Podając swój adres mailowy zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Futuriti w celu zapisania do listy mailingowej i wysyłania newslettera. Newsletter będzie zawierał informacje eksperckie na temat zarządzania magazynem wysokiego składu, branży e-commerce a także o produktach, usługach, promocjach lub nowościach Futuriti. Zgodę można w każdej chwili cofnąć.

Obiecujemy nie spamować ! Będziesz otrzymywać tylko wartościowe treści.
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Prowadzisz sprzedaż e-commerce? Możesz sprzedawać więcej ale Twój magazyn nie wyrabia? Skontaktuj się z nami! Pomożemy