fbpx
Spis treści

Changelog v1.1 – v1.700

Legenda:

 • Fix (Red) – poprawki funkcjonalności
 • Feat (Sea green) – nowe funkcje
 • Perf (Royal blue) – optymalizacje, poprawa wydajności
 • Change(Purple) – zmiana nie będąca poprawką ani nową funkcjonalnością
 • Revert(Orange) – wycofanie zmiany

 

 • UI Backward compatibility – nowa wersja WMS UI jest testowana ze wskazaną wersją WMS pod względem kompatybilności wstecznej. Np. Klient ma wskazaną lub nowszą wersje WMS z oznaczeniem UI Backward compatibility, a na końcówce podnosi WMS UI do najnowszej

Wersja:

1.700 (18-08-2023)

 • Feat(Instalator): Dodano możliwość logowania za pomocą konta Azure Active Directory. Uwaga: Connector nadal wymaga konta lokalnego
 • Feat(Wersja ERP XL): Dodano obsługę ERP XL 2023.2

1.699 (17-08-2023)

 • Fix(Instalator): Poprawiono instalację procesu dwuetapowego, która aktywowała proces na bazie WMS zamiast ERP XL

1.698 (16-08-2023)

 • Fix(Instalator): Poprawiono błąd instalacji w przypadku, gdy proces weryfikacji stanów nie został jeszcze dodany na bazę

1.697 (14-08-2023)

 • Feat(Instalator, XL): Dodano opcję konfiguracji procesu wydań dwuetapowych w integracji z Comarch XL

1.696 (11-08-2023)

 • Fix(UI, Raporty, FUTURITI#2023080210000312): Poprawiono błąd listy raportów, gdy jeden z raportów nie miał podanego typu
 • Fix(UI, Nadawanie lokalizacji, FUTURITI#2023080310000187): Poprawiono błąd, w którym mogło się zdarzyć, że pozycja na dokumencie PZ otrzymała lokalizację pakowania
 • Fix(UI, Klasy atrybutów, FUTURITI#2023080210000411): Poprawiono niepoprawnie wyświetlany status zaznaczenia opcji automatycznego nanoszenia atrybutów na formatce edycji klasy atrybutów
 • Feat(UI, FUTURITI#2023080110000691): Dodano możliwość odświeżania list za pomocą klawisza F5
 • Feat(UI, Lista towarów): Dodano filtr wyświetlający jedynie inwentaryzowane towary
 • Fix(UI, Inwentaryzacja częściowa): Poprawiono skanowanie towarów z cechami na dokumencie INC
 • Fix(Worker, Proces dwuetapowy, FUTURITI#2023080710000278): Poprawiono przypisywanie identyfikatora zamówienia do MP kompletacji z  górnych półek, które mogło przypisać identyfikator WM zamiast RO w integracji z Connector
 • Fix(UI, AndroidHD, FUTURITI#2023080810000552): Poprawiono wyświetlanie wyboru typu MP+ na wysokiej rozdzielczości

1.695 (1-08-2023)

 • Feat(API, Realizacja inwentaryzacji): Dodano logowanie błędu podczas realizacji inwentaryzacji
 • Feat(Worker, Realizacja inwentaryzacji): Dodano logowanie błędu podczas realizacji inwentaryzacji
 • Fix(Worker, Logowanie API): Dodano weryfikację, czy hasło do API zostało podane
 • Feat(Instalator): Dodano sprawdzenie collation SQL Server’a podczas weryfikacji minimalnych wymagań systemowych
 • Feat(UI, Konfiguracja): Dodano konfigurację pieczątki firmowej
 • Fix(UI, Dokumenty): Poprawiono błąd podczas realizacji dokumentu, który posiadał dwie pozycje z tym samym towarem, system nie wybierał poprawnie pozycji nie zrealizowanej wyświetlając komunikat o pełnym zrealizowaniu pozycji
 • Feat(UI, Inwentaryzacja): Dodano możliwość przeprowadzenia inwentaryzacji częściowej w integracji z Subiekt GT

1.693 (27-07-2023)

 • Feat(UI, Konfiguracja): Dodano konfigurację synchronizacji RO wewnętrznego w integracji z Futuriti Connector
 • Feat(UI, Worker, Wydruki): Dodano domyślny wydruk dla dokumentu WM. Dodatkowo dodano możliwość w konfiguracji ustawienia „pieczątki firmy”, czyli danych sprzedawcy widocznych na wydruku. Rozbudowano nagłówek dokumentu oraz synchronizację o pola „Sposób płatności” oraz „Termin płatności”, które będą widoczne na wydruku dokumentu.

1.692 (20-07-2023)

 • Fix(UI, Konfiguracja): Poprawiono błąd podczas próby zapisu konfiguracji

1.691 (20-07-2023)

 • Fix(UI, Historia realizacji): Wyłączono przycisk F3
 • Fix(UI, Historia realizacji): Poprawiono ucinanie tekstu na liście
 • Feat(UI, Konfiguracja filtrów, FUTURITI#2023071310000455): Dodano możliwość wyboru zachowania skanowania na liście dokumentów z wybranym filtrem własnym
 • Fix(UI, Realizacja dokumentów, FUTURITI#2023070610000389): Poprawiono wyświetlanie kodu towaru na komunikatach w przypadku wyboru z listy lub dwukliku na pozycji
 • Fix(Worker, FUTURITI#2023071110000306): Poprawiono błąd „Maksymalna liczba powtórzeń została przekroczona przy braku odpowiedzi ze zdalnego punktu końcowego. Wystąpił błąd sesji uwierzytelnionej. Taka sytuacja często wskazuje na to, że zdalny punkt końcowy nie jest już dostępny.”. Worker otwierał połączenie z webservice podczas uruchomienia jednak nie zamykał go po pobraniu danych

1.690 (17-07-2023)

 • Fix(Worker, FUTURITI#2023071110000306): Odświeżono referencję do WSDL w workerze WMS

1.689 (17-07-2023)Wycofana info w 1.685

 • Fix (Worker, FUTURITI#2023050910000403): Dodano timeout ponawiania akcji workera „DeleteBinaryData” (jeden dzień).
 • Fix (Worker, FUTURITI#2023071110000306): Zmieniono biliotekę odpowiedzialną za obsługę połączenia i pobierania danych z Sql Server (z System.Data.SqlClient na Microsoft.Data.SqlClient). Mogły występować problemy z połaczeniem do niektórych instancji Sql Server pomimo poprawnego ConnectionString.

1.688 (30-06-2023) – Wycofana info w 1.685

 • Feat(Wersja,Optima): Aktualizacja do Optimy 2023.5.1

1.687 (29-06-2023) – Wycofana info w 1.685

 • Fix(Worker): Dodano odświeżanie tokenu API w przypadku jego wygaśnięcia
 • Fix(API, Migracja źródeł): Poprawiono losowy błąd podczas próby migracji

1.686 (27-06-2023) – Wycofana info w 1.685

 • Fix(API, UDI): Poprawiono logikę rozpoznawania kodów UDI, która do tej pory uznawała wszystkie skany zaczynające sie od ’01’ jako kod GS1

1.685 (26-06-2023) – Wycofana, występują na niej problemy. Błąd „Maksymalna liczba powtórzeń została przekroczona przy braku odpowiedzi ze zdalnego punktu końcowego. Wystąpił błąd sesji uwierzytelnionej. Taka sytuacja często wskazuje na to, że zdalny punkt końcowy nie jest już dostępny.”

 • Perf(Worker, Nadawanie lokalizacji, FUTURITI#2023061610000353): Poprawiono wydajność algorytmu nadawania lokalizacji na dokumentach
 • Fix(Worker, Inwentaryzacja, FUTURITI#2023060210000138): Poprawiono wyszukiwanie dokumentów związanych z inwentaryzacją, co powodowało błąd podczas zamykania arkusza
 • Feat(Worker, FUTURITI#2023061910000679): Dodano zabezpieczenie przed zbyt częstymi próbami logowania w przypadku, gdy podano niepoprawne dane logowania do API
 • Feat(Worker, FUTURITI#2023062210000412): Przeniesiono pobieranie nazwy instancji WMS z konfiguracji do bazy danych
 • Fix(API, Inwentaryzacja, FUTURITI#2023060210000138): Poprawiono rozpoznawanie arkusza inwentaryzacji podczas zatwierdzania jej z poziomu UI w integracji bez Futuriti Connector
 • Feat(Instalator, FUTURITI#2023061910000679): Dodano możliwość zdecydowania, czy zaktualizować konto Futuriti, na którym działają workery WMS
 • Feat(Instalator, Aktualizacja, FUTURITI#2023051210000497): Zmiana integracji na Futuriti Connector spowoduje wyłączenie procesów na bazie ERP
 • Feat(UI, Źródła, FUTURITI#2023051210000497): Dodano możliwość migracji danych ze starej integracji na Futuriti Connector
 • Fix(Instalator, Aktualizacja): Poprawiono weryfikację wprowadzonych danych, w przypadku zmiany integracji na Futuriti Connector
 • Feat(UI, APM): Dodano wysyłanie podstawowych danych takich jak używana skórka i język do monitoringu
 • Feat(UI, Konfiguracja): Rozszerzeno opis konfiguracji LockUnknownLocalizations 
 • Fix(UI, Konfiguracja): Poprawiono odświeżanie listy konfiguracji po utworzeniu nowego wpisu lub odświeżeniu listy
 • Fix(UI, AndroidHD): Dostosowano wygląd formatek, które nie skalowały się prawidłowo z parametrem androidhd
 • Fix(UI): Poprawiono komunikat oczekiwania, który nie był poprawnie wycentrowany
 • Change(UI, Menu): Zmieniono tekst na przycisku „Aktywne sesje” na „Sesje”

1.684 (16-06-2023)

 • Fix(UI, Logowanie): Poprawiono błąd modyfikacji kolekcji, który potrafił pojawić się losowo podczas logowania

1.683 (15-06-2023):

 • Fix(Worker): Poprawiono synchronizację FGUID z zamówień na dokumenty WMS w integracji bez Connectora

1.682 (15-06-2023):

 • Feat(UI, Skórki): Dodano możliwość przywrócenia domyślnej skórki poprzez użycie klawisza delete na liście skórek
 • Feat(UI, Struktura magazynu): Dodano przycisk pozwalający na wybór wydruku użytego dla lokalizacji na formatce struktury magazynu
 • Feat(UI, Dokumenty): Dodano możliwość przeglądania historii realizacji dokumentu

 

 • Fix(UI, FUTURITI#2023032310000381): Poprawiono wyświetlanie powiadomienia o rozłączeniu z API pod aktywną formatką
 • Fix(UI, Lista stanów magazynowych): Porpawiono wyświetlanie przycisku „Załaduj więcej”, w momencie przewijania listy stanów cech
 • Feat(API, Autoryzacja): Dodano logowanie błędów autoryzacji do APM

1.681 (12-06-2023):

 • Fix(UI, Bilans otwarcia): Poprawiono automatyczne zatwierdzanie dokumentu przy otwieraniu, które nie miało żadnego efektu
 • Fix(UI, Bilans otwarcia): Poprawiono wyświetlanie zapytania o zatwierdzenie dokumentu w przypadku, gdy dokument jest już zatwierdzony
 • Fix(UI, Bilans otwarcia): Komunikat o zatwierdzeniu dokumentu BO nie będzie się już wyświetlał dla użytkowników o niskich uprawnieniach
 • Fix(UI, Logowanie): Poprawiono błąd informujący o utracie połączenia z API komunikując się ze starszą wersją API

1.680 (9-06-2023)

 • Feat(UI): Dodano próbę nawiązania kolejnego połączenia z API w przypadku, gdy aktualny token użytkownika wygasł
 • Fix(UI, Skórki): Dostosowano kolor tekstu komunikatów aby był zgodny z domyślną skórką
 • Fix(UI, Skórki): Poprawiono domyślny odstęp między literami podczas używania domyślnej skórki

1.679 (6-06-2023)

 • Fix(Worker, Optymalizacja obłożenia pakowań, FUTURITI#2023060110000318): Poprawiono proces optymalizacji obłożenia lokalizacji pakowania podczas generowania dokumentów MP, który pomijał aktualnie wolne lokalizacje
 • Feat(UI, Dokumenty): Dodano możliwość zwiększenia stanów magazynowych dla wybranej cechy, podczas skanowania towaru z obsługą cech pojawi się pytanie czy dodać nową cechę lub dodać do istniejacej

1.678 (5-06-2023)

 • Feat(Worker): Dodano proces synchronizacji atrybutów dokumentu z WMS do ERP po jego realizacji w integracji z Futuriti Connector
 • Feat(UI, Skórki): Dodano możliwość zmiany skórki WMS z poziomu formatki logowania 
 • Feat(UI, Skórki): Dodano zmianę akcentów kolorystycznych zgodnie z kolorystyką wybranej skórki
 • Feat(UI): Podniesiono wersję DevExpress do 22.2
 • Feat(UI, Parametry startowe): Dodano parametr androidhd, uruchomienie UI z tym parametrem spowoduje uruchomienie w trybie android z powiększoną czcionką
 • Fix(UI, Dokumenty, FUTURITI#2023052410000171): Poprawiono niepoprawny komunikat po zeskanowaniu pozycji, która nie istnieje na dokumencie
 • Fix(UI, Inwentaryzacja, FUTURITI#2023060210000138): Poprawiono błąd podczas skanowania towarów na odczycie arkusza INA, które mogły być traktowane jako odczyty INC i wyświetlac komunikat o towarze nie należącym do inwentaryzacji
 • Fix(Worker/API, Inwentaryzacja, FUTURITI#2023060210000138): Poprawiono błąd, w którym zatwierdzenie inwentaryzacji mogło zostać zablokowane przez anulowany odczyt
 • Perf(UI, Dokumenty, FUTURITI#2023052410000171): Poprawiono wydajność skanowania pozycji na dokumentach zgrupowanych
 • Perf(API, Skan): Ograniczono ilość łączonych tabel podczas pierwszego pobierania danych dokumentu
 • Perf(API, Skan): Ograniczono dopasowywane po tekście towary podczas wyszukiwania ich na dokumentach

1.677 (1-06-2023)

 • Feat(UI, Konfiguracja): Dodano konfigurację AllowERPDocumentMissingArticleRealization
 • Feat(UI, Dokumenty): Dodano możliwość skanowania towarów, które nie były oryginalnie na dokumencie ERP
 • Fix(API, Dokumenty, FUTURITI#2023052610000265): Poprawiono automatyczne konwertowanie filtrów własnych dokumentów dla kompatybilności wstecznej, które mogło niepoprawnie podmienić nazwę tabeli w pozapytaniu SQL
 • Fix(Worker, Synchronizacja WZ Optima, FUTURITI#2023041410000306): Jeżeli podczas synchronizacji WZ powiązanego z RO wystąpił błąd stanów to każde ponowienie akcji widoczne było jako modyfikacja RO (w Optimie). Wprowadzono optymalizację aby nie następowała modyfikacja  (atrybutu) jeżeli żadne wartości nie zmieniła się

1.676 (24-05-2023)

 • Feat(UI, Struktura magazynu): Dodano możliwość wykonania wydruków lokalizacji z poziomu formatki struktury magazynu 
 • Fix(UI, Lista dokumentów): Poprawiono błąd podczas filtrowania listy dokumentów w trybie skan, z wybranym filtrem zawierającym z zapytaniu parametr @SearchText
 • Fix(Worker, Kurierzy): Poprawiono dodawany znak ’;’ do atrybutu NR LISTU, w przypadku, gdy atrybut jest pusty
 • Fix(UI, Struktura magazynu): Poprawiono wyświetlany komunikat podczas próby dodania istniejącej lokalizacji
 • Fix(UI, Normatywy): Poprawiono wyświetlany komunikat podczas próby dodania istniejącej normy

1.675 (23-05-2023)

 • Feat(UI, Lista dokumentów): Dodano zmianę rozmiaru elementów listy dokumentów za pomocą klawisza F3
 • Fix(UI/API, Import cech): Poprawiono błąd podczas importu cech związany z różnicą typów zmiennych między UI i API
 • Fix(UI, Dokumenty): Poprawiono wydawanie cech za pomocą dokumentu KS

1.674 (18-05-2023)

 • Feat(UI, Lokalizacje): Dodano obsługę lokalizacji mobilnych
 • Feat(UI, Lista lokalizacji): Dodano możliwość podpięcia/odpięcia lokalizacji mobilnej do drugiej lokalizacji
 • Feat(UI, Lista lokalizacji): Dodano możliwość filtrowania listy lokalizacji do lokalizacji mobilnych
 • Feat(UI, Lista lokalizacji): Dodano oznaczenie lokalizacji mobilnych kolorem niebieskim
 • Feat(UI, Lokalizacje): Po zeskanowaniu lokalizacji w trybie info dodano informację o powiązanej lokalizacji
 • Feat(UI, Struktura magazynu): Dodano flagę lokalizacji mobilnej do wyboru na lokalizacji
 • Feat(UI, Struktura magazynu): Dodano flagę wózka do wyboru na lokalizacji
 • Feat(UI, Lokalizacje): Podczas wyświetlania adresu lokalizacji mobilnej, wyświetlany jest również adres lokalizacji nadrzędnej
 • Feat(UI, Lista stanów): Podczas filtrowania adresu lokalizacji nadrzędnej, zostaną również wyświetlone stany lokalizacji mobilnej
 • Feat(UI, Lista stanów): Dodano przycisk „Załaduj więcej” na formatce stanów magazynowych z cechami
 • Fix(UI, Lokalizacje): Podczas skanowania lokalizacji z wieloma źródłami, źródło nie było brane pod uwagę
 • Fix(Worker, Synchronizacja zamówień, FUTURITI#2023051610000506): Poprawiono możliwe duplikowanie się pozycji na zamówieniach synchronizowanych do WMS, gdy atrybut FGUID występował na nim dwukrotnie w integracji bez Connnectora
 • Fix(API, PackageHeader, FUTURITI#2023031310000695): Usunięto pola PUT i POST, które zawsze wyliczane były automatycznie, bez względu na wartość w zapytaniu

1.673 (15-05-2023)

 • Feat(UI, Lista dokumentów): Dodano możliwość wyświetlenia numeru zamówienia na liście dokumentów, tag OrderErpNumber
 • Feat(UI, Raport): Dodano możliwość automatycznego odświeżania widoku raportów
 • Feat(UI, Raport): Dodano przycisk play/stop na widoku raportu
 • Feat(UI, Raport): Dodano nowy domyślny raport: Status realizacji zamówień
 • Fix(Worker): Poprawiono błąd pola DocumentHtmlDisplayStringFormat podczas generowania dokumentu MP do zamówienia

1.672 (12-05-2023)

 • Fix(UI, Dokument): Poprawiono błąd, który powodował niepoprawne wyliczanie stanów, gdy dwie cechy tego samego towaru posiadały te same wartości

1.671 (11-05-2023)

 • Fix(UI, Dokument): Poprawiono błąd podczas otwierania menu pozycji na dokumencie, po zaznaczeniu pozycji

1.670 (11-05-2023)

 • Fix(Instalator): Poprawiono błąd podczas konfiguracji nowej flagi integracji xSale

1.669 (11-05-2023)

 • Feat(API, Źródła): Dodano konfigurację wymaganych klas atrybutów wagi DPD podczas tworzenia nowego źródła
 • Fix(Instalator): Poprawiono błąd podczas aktualizacji definicji wydruku

1.668 (10-05-2023)

 • Fix(UI, Kreator wydań, FUTURITI#2023050910000351): W przypadku integracji z Subiekt, skonfigurowanie jednoetapowego procesu wydań nie aktywowało wymaganego procesu generowania WM z ZS
 • Fix(UI, Lista użytkowników): Poprawiono błąd podczas pobierania pustej roli użytkownika
 • Fix(UI, Wydruki): Zmieniono nazwę domyślnego wydruku na pozycji dokumentu na 'Futuriti – Eytykieta UDI jasper’
 • Fix(UI, Dokument): Po zaznaczeniu pozycji w dokumencie i kliknięciu w Menu, przycisk Menu znikał mimo nadal widocznych zaznaczeń
 • Feat(UI, Dokumenty): Dodano odświeżanie formatów HTML w momencie zapisania konfiguracji przez co po zmianie formatu wyświetlania danych, nie wymagane jest już przelogowywanie
 • Feat(UI/API, Dokumenty, FUTURITI#2023042510000474): Dodano możliwość czyszczenia realizacji pojedynczej pozycji
 • Fix(UI, Dokumenty, FUTURITI#2023042510000474): Poprawiono zachowanie aplikacji przy skanowaniu nowej pozycji za pomocą dwukliku na istniejącej pozycji, co powodowało nadpisanie pozycji dla towarów z cechami nową cechą ze starą ilością, w rezultacie powstawał dokument z niepoprawną ilością dla cechy

1.667 (05-05-2023)

 • Feat(UI, Wydruki): Dodano domyślny wydruk Jasper dla lokalizacji
 • Fix(Instalator): Poprawiono bląd instalacji wydruku podczas instalacji WMS

1.666 (05-05-2023)

 • Feat(UI, Dokumenty/Wydruki): Dodano możliwość wykonania wydruku na elementach dokumentów
 • Feat(UI, Lista dokumentów/towarów/lokalizacji): Po zjechaniu na dół listy dodano przycisk „Załaduj więcej”, po kliknięciu którego ładowane są kolejne wpisy
 • Feat(UI, Towar): Dodano opcję Generuj kod UDI (FGS1) gdy brak na PM na karcie towarowej, gdy aktywna, po zeskanowaniu towaru z cechami bez wykorzystania UDI, WMS automatycznie wygeneruje kod UDI dla towaru o podanych cechach
 • Feat(UI, UDI): Dodano definicję UDI: FGS1
 • Feat(UI, Wydruki): Dodano domyślny wydruk etykiety UDI dla elementu dokumentu

1.665 (28-04-2023)

 • Feat(UI, UDI): Dodano możliwość definiowania wymogów pól cech na definicji UDI
 • Feat(UI, Towary/UDI): Opcja „Ustaw UDI” na towarze, ustawi wymagane cechy zgodnie z konfiguracją definicji UDI
 • Feat(UI, Konfiguracja/UDI): Dodano konfigurację umożliwiającą automatyczne przypisanie wymagań cech podczas synchronizacji towaru z ERP
 • Fix(UI/Worker): Poprawiono wykryte możliwe błędy NullReferenceException w systemie
 • Feat(UI, Inwentaryzacja): Dodano obsługę inwentaryzacji częściowej w integracji Connector – Optima

1.664 (24-04-2023)

 • Fix(UI, Lista dokumentów): Poprawiono wyświetlanie pozycji listy w przypadku wyświetlanego kodu kontrahenta

1.663 (21-04-2023)

 • Fix(UI, Logowanie): Poprawiono kompatybilność ze starą wersją API, która nie wspierała pobierania wersji WMS bez uprzedniego logowania

1.662 (20-04-2023)

 • Fix(Instalator): Poprawiono błąd w skrypcie aktualizującym bazę danych

1.661 (20-04-2023)

 • Fix(API, Definicje wydruków, FUTURITI#2023030810000543): Poprawiono błąd 500 podczas próby edycji wydruku za pomocą endpointu PATCH
 • Fix(UI, Logowanie, FUTURITI#2023031010000315): Poprawiono logowanie w przypadku loginu składającego się z samych cyfr
 • Fix(API, Dane kuriera GLS, FUTURITI#2023030610000734): Poprawiono zwracane pole dawPhone, gdzie do wyniku dopisywane były spacje
 • Feat(UI, Lista dokumentów): Dodano możliwość sortowania dokumentów po identyfikatorze (id)
 • Feat(UI, Filtry dokumentów): Dodano możliwość wyłączenia/wyłączenia wybranych filtrów dokumentów w konfiguracji filtra
 • Fix(UI, Edycja cech towaru, FUTURITI#2023031610000181):  Poprawiono pozycję kursora przy otwarciu formatki edycji cech po zeskanowaniu towaru, w niektórych przypadkach kursor nie ustawiał się na pierwszym polu tekstowym
 • Fix(UI, Lista dokumentów, FUTURITI#2023021510000406): W trybie skanowanie, podczas odświeżania listy, nie brany już jest pod uwagę tekst w polu tekstowym skanu
 • Feat(UI, Dokumenty, FUTURITI#2023041910000271): Zablokowano możliwość zatwierdzenia dokumentu+, który posiada element o ilości 0
 • Feat(UI, Lista dokumentów): Dodano możliwość filtrowania listy dokumentów po loginie użytkownika realizującego
 • Feat(UI, Lista użytkowników): Dodano opcję podglądu dokumentów realizowanych przez użytkownika
 • Feat(UI, Menu główne): Po zeskanowaniu loginu użytkownika zostanie wyświetlona lista jego dokumentów 
 • Feat(UI, Lista dokumentów): Dodano możliwość dostosowania wyświetlanych pól listy dokumentów poprzez konfigurację DocumentHtmlDisplayStringFormat (opis)
 • Fix(API, DPD, FUTURITI#2023022810000525): Poprawiono niepoprawnie działające flagi false na filtrach endpointu GET
 • Fix(API, Kurierzy, FUTURITI#2023021010000595): Poprawiono brakujące sortowanie wyników w endpoincie GET
 • Change(API, Kurierzy, FUTURITI#2023021010000586): Usunięto nieużywany parametr JoinParameters z endpointu GET
 • Fix(API, Parametry kurierów, FUTURITI#2023021010000577): Poprawiono sortowanie wyników parametrów endpointu GET, do tej pory sortowanie odbywało się po polach kurierów zamiast parametrów
 • Fix(API, Parametry kurierów): Poprawiono zwracane wyniki endpointu GET, bez podanego wcześniej DeliveryTypeId, jeśli kurier posiadał kilka typów dostawy, zwracany był tylko pierwszy
 • Fix(API, Wydruki, FUTURITI#2023041910000404): Poprawiono weryfikację istnienia wydruku podczas próby aktualizacji
 • Fix(API, Wydruki, FUTURITI#2023041910000404): Opisano wymagania pól endpointów POST i PUT
 • Fix(API, Wydruki, FUTURITI#2023041910000404): Poprawiono błąd 500 podczas próby aktualizacji wydruku endpointem PATCH
 • Change(API, Wydruki, FUTURITI#2023041910000404): Usunięto niepotrzebne pole BinaryData filtra GET
 • Feat(API, Skan): Dodano pole z id znalezionego użytkownika po zeskanowaniu jego loginu lub email

1.660 (14-04-2023)

 • Fix(Worker): Poprawiono błąd podczas synchronizacji towarów z jednostkami zbiorczymi w integracji bez Futuriti Connector

1.659 (13-04-2023)

 • Feat(Worker, Webservice): Dodano automatyczną reindeksację bazy danych.
 • Fix(API, Pobieranie towarów): Poprawiono brakujący nawias w filtrze wyszukiwania towaru

1.658 (12-04-2023)

 • Feat(Worker): Dodano automatyczną reindeksację bazy WMS (opcja konfiguracyjna FuturitiWMSAutoCleanUpReindexing, domyślnie włączona)
 • Fix(UI, Lista zadań, FUTURITI#2023040510000271): Poprawiono błąd w przypadku, gdy zadanie nie posiada FGUID
 • Fix(Installer, FUTURITI#2023040510000369): Dodano domyślną aktywację procesu synchronizacji towarów WMS → ERP w integracji z Futuriti Connector
 • Fix(UI, Historia towarów, FUTURITI#2023041110000151): Poprawiono błąd historii towarów, w przypadku aktywnego filtra lokalizacji
 • Fix(UI, Lista towarów, FUTURITI#2023040510000298): Poprawiono filtrowanie listy towarów po EANie zbiorczym
 • Feat(UI, Galeria zdjęć): Dodano pytanie przed usunięciem zdjęcia
 • Feat(UI, Jednostki zbiorcze): Dodano możliwość edycji/usuwania i dodawania EAN zbiorczych na towarze (brak synchronizacji do ERP)

1.657 (3-04-2023)

 • Fix(UI, Kamera): Poprawiono błąd z nieprawidłową ścieżką do plików AForge
 • Change(UI, Kamera): Zmieniono ikonę aparatu na dokumencie

1.656 (31-03-2023)

 • Fix(API, Zatwierdzanie dokumentu): Poprawiono błąd z transakcjami nie pozwalający na zatwierdzenie dokumentu
 • Fix(UI, Konfiguracja kamery): Poprawiono ignorowane flagi automatycznego wykonywania zdjęć jeśli były wyłączone

1.655 (30-03-2023)

 • Fix(Instalator, Worker, Auth0): Poprawiono niepełnie wypełnianą konfigurację workera WMS

1.654 (30-03-2023)

 • Fix(Instalator): Poprawiono błąd podczas wypakowywania nowej wersji WMS

1.653 (30-03-2023)

 • Fix(Worker): Dodano ustawianie konfiguracji API oraz Auth0 workera przez Instalator WMS
 • Fix(API, Filtry własne): Usunięto możliwość podania własnego filtra SQL podczas pobierania listy dokumentów, historii towarów i lokalizacji, zastąpiono tę opcję możliwościa podania Id konfiguracji filtra. Podawanie zbyt długiego zapytania SQL w adresie API mogło powodować problemy z przetwarzaniem zapytania

1.652 (29-03-2023)

 • Fix(UI, UDI): Dodano obsługę zer wiodących w GS1 UDI DI
 • Fix(API, Hold’y, FUTURITI#2023022210000232): Poprawa błędów w metodzie [PATCH] /{instanceName}/holds/{id}
 • Fix(API, Operator, FUTURITI#2023031610000591): Poprawa błędów w metodzie [PATCH] /{instanceName}/operators
 • Fix(UI, Zmiana lokalizacji, FUTURITI#2023031610000484): Po wybraniu opcji zmiany lokalizacji na pozycji dokumentu WMS nie zawężał listy stanów cech do zaznaczonej lokalizacji
 • Feat(UI, Konfiguracja S3): Rozbudowano konfigurację S3 o możliwość utworzenia bucket’u oraz wskazanie regionu
 • Feat(UI, Konfiguracja S3): Dodano możliwość aktywacji wybranych procesów związanych z S3
 • Feat(Worker): Dodano połączenie workerów WMS z WMS API
 • Feat(UI, Konfiguracja kamery): Dodano możliwość skonfigurowania kamery WMS wraz z wyzwalaczami
 • Feat(UI, Kody akcji): Dodano możliwość skonfigurowania kodu akcji do wykonywania zdjęcia na dokumencie
 • Feat(UI, Dokumenty): Dodano przycisk aparatu na dokumentach
 • Feat(UI, Dokumenty): Dodano galerię zdjęć na dokumentach
 • Feat(UI, Dokumenty): Dodano możliwość wykonania zdjęcia z poziomu galerii zdjęć dokumentu
 • Feat(UI, Galeria zdjęć): Dodano możliwość usunięcia zdjęcia dokumentu z galerii
 • Feat(UI, Galeria zdjęć): Dodano możliwość zapisania zdjęcia dokumentu na dysku
 • Change(UI, Galeria zdjęć): Wyłączono zamykanie galerii za pomocą dwukliku
 • Change(UI, Galeria zdjęć): Przeniesiono przycisk zamykania galerii w prawy górny róg ekranu
 • Feat(Worker, Dokumenty): Przy włączonej integracji z S3 linki do zdjęć dokumentów trafiać będą na atrybuty dokumentu
 • Fix(UI, Konfiguracja): Poprawiono literówkę w konfiguracji o kodzie QuestionDocumentNotFullyRealized
 • Feat(API, Dane binarne): Dodano powiązanie między miniaturkami, a pełnym zdjęciem w danych binarnych

1.651 (23-03-2023)

 • Fix(UI, Dokumenty): Poprawiono wyświetlanie jednostek na towarów na pozycjach dokumentów
 • Feat(UI, Wersja): Nie wymagane jest już zalogowanie do WMS aby podejrzeć szczegóły wersji UI
 • Feat(UI, Wersja): Dodano możliwość skopiowania widoku do schowka
 • Feat(UI, Wersja): Dodano wyświetlanie pełnej nazwy instancji
 • Fix(UI, Klasa atrybutu): Usunięto niewspierane przez WMS typy klas atrybutów z listy typów do wyboru
 • Fix(UI, Atrybuty): Poprawiono wyświetlanie opisu atrybutu podczas dodawania go na dokumencie
 • Fix(UI, Atrybuty, FUTURITI#2023032310000363): Poprawiono dodawanie atrybutu na dokumencie, w przypadku klasy o typie Tak/Nie, SQL, Integer lub Data i godzina dodanej w WMS, gdzie nie pojawiało się pole z możliwością podania wartości atrybutu
 • Fix(UI, Dokumenty, FUTURITI#2023032310000354): Poprawiono błąd realizacji dokumentów, w przypadku gdy posiadał on wymagany atrybut bez wartości, gdy mimo podania wartości nadal wyświetlany był błąd
 • Fix(Worker,Synchronizacja dokumentów, FUTURITI#2023032310000354): Poprawiono błąd w integracji Optima z Webservice. Po błędzie synchronizacji WM->WZ typu przejściowego (np. błąd sesji) zadanie mogło się ponowić ale kończyło się błędem

1.650 (22-03-2023)

 • Fix(UI, UDI): Dostosowano implementacji UDI GS1 aby była zgodna ze standardem

1.649 (17-03-2023)

 • Feat(Wersja,Optima): Aktualizacja do Optimy 2023.3.1

1.648 (16-03-2023)

 • Fix(API): Poprawiono błąd podczas mapowania parametrów własnych filtrów dokumentów

1.647 (15-03-2023)

 • Feat(Instalator, xSale, Atrybuty): Instalator WMS automatycznie doda atrybut wagi DPD jeśli zaznaczona będzie integracja z xSale
 • Feat(UI, Lista klas atrybutów): Dodano możliwość utworzenia klasy atrybutu w WMS (brak synchronizacji z ERP)
 • Feat(UI, Klasa atrybutu): Dodano możliwość podejrzenia wartości w liście klasy atrybutu
 • Fix(UI, Konfiguracja, FUTURITI#2023030910000309): Dostosowano opis konfiguracji OnAcceptDocumentWithoutRealization aby lepiej sugerował do czego służy
 • Fix(UI, Konfiguracja): Poprawiono formatowanie konfiguracji QuestionDocumentNotFullyRealized
 • Fix(API, Paczki): Poprawiono błąd Reference podczas dodawania paczki przez endpoint POST
 • Feat(API, Klasa atrybutu): Zmieniono weryfikację unikalności podczas zapisu klasy atrybutu. Po zmianie możliwe będzie zapisanie atrybutów z takim samy kodem ale innym ForeignId.
 • Fix(UI, Inwentaryzacja, FUTURITI#2023031310000622): Anulowanie inwentaryzacji w WMS nie odblokowywało magazynu
 • Fix(Worker, FUTURITI#2023030910000551): Wyłączono ponawianie zadania synchronizacji listów przewozowych dla dokumentów w buforze ERP, których nie ma w WMS

1.646 (10-03-2023, UI Backward compatibility)

 • Fix(UI, Lista dokumentów): Poprawiono błąd, który powodował, że możliwe było wejście na dokument realizowany przez innego użytkownika po zignorowaniu pierwszego komunikatu

1.645 (10-03-2023)

 • Fix(UI, Konfiguracja): Poprawiono błędne wyświetlanie typu dokumentu dokumentu w konfiguracji „RealizationDoubleClick”
 • Feat(UI, Konfiguracja PIN): Zablokowano przycisk zatwierdzenia jeśli PIN jest, krótszy niż minimalny dozwolony (4 cyfry)
 • Feat(UI, Konfiguracja PIN): Dodano możliwość ponownego podania PIN jeśli wpisany PIN różnił się od PINu weryfikacyjnego
 • Fix(UI, Realizacja dokumentu): Poprawiono zawieszanie się aplikacji po wciśnięciu klawisza F2 na pozycji dokumentu

1.644 (10-03-2023)

 • Fix(UI, Lista dokumentów): Poprawiono błąd w przypadku, gdy użytkownik nie miał wybranej żadnej funkcji
 • Fix(UI, Logowanie): Podczas zakładania nowego użytkownika przy pierwszym logowaniu do WMS, zostanie mu przypisana domyślna funkcja
 • Fix(UI, Konfiguracja): Dodano brakującą opcję do listy wyboru sposobu porównania na konfiguracji 'UserFunctionMaskComparisionMode’

1.643 (09-03-2023)

 • Feat(UI, Logowanie): Przeniesiono opisy pól loginu i hasła z lewej strony do środka pól tekstowych
 • Feat(UI, Logowanie): Dodano możliwość resetu hasła z poziomu formatki logowania
 • Feat(UI, Logowanie): Dodano możliwość otwarcia strony rejestracji konta Futuriti z poziomu formatki logowania
 • Feat(UI, Logowanie): Dodano możliwość ponownego wysłania maila weryfikacyjnego podczas próby logowania kontem Futuriti bez potwierdzonego adresu email
 • Feat(UI, Logowanie): Przy pierwszym logowaniu nowym kontem Futuriti zostanie automatycznie utworzone nieaktywne konto magazyniera w WMS
 • Fix(UI, Logowanie): Dostosowano długość listy wyboru języka aby pasowała do pozostałych pól
 • Feat(UI, Edycja użytkownika): Usunięto nieużywane już pole hasła
 • Feat(UI, Edycja użytkownika): Pole email będzie automatycznie usuwać spacje z początku i końca adresu email
 • Feat(UI, Edycja uzytkownika): Rozszerzono funkcję weryfikacji email o sprawdzenie czy adres został potwierdzony wraz z możliwością ponownego wysłania maila weryfikacyjnego
 • Feat(UI, Edycja uzytkownika): Dodano informację o możliwości zarejestrowania nowego konta podczas rejestracji nowego konta WMS w Futuriti
 • Fix(UI, Edycja użytkownika): Poprawiono konta, które miały zapisany adres email ze spacjami
 • Fix(UI, Edycja użytkownika): Po połączeniu konta WMS z kontem Futuriti nie można było zaznaczyć pola email
 • Feat(UI, Konfiguracja): Dodano możliwość tworzenia wielu konfiguracji realizacji pozycji dokumentu poprzez podwójne kliknięcie
 • Fix(UI, Konfiguracja): Poprawiono wyświetlanie flagi aktywacji konfiguracji realizacji pozycji dokumentu poprzez podwójne kliknięcie
 • Fix(UI, Konfiguracja, FUTURITI#2023030910000309): Poprawiono niedziałającą listę wyboru „Komunikat” w konfiguracji „OnAcceptDocumentWithoutRealization”

1.642 (08-03-2023)

 • Feat(UI, Lista towarów): Ukryto przycisk „Ustaw UDI” na towarze, w przypadku, gdy żaden kod UDI nie jest aktywny
 • Feat(UI, Lista towarów): Dodano pytanie z potwierdzeniem przy wybieraniu opcji „Ustaw UDI” na towarze
 • Fix(UI, Lista UDI): Zablokowano możliwość zaznaczenia kodów UDI za pomocą prawego klawisza myszy
 • Fix(Instalator, UDI): Na czystych instalacjach WMS domyślnie wszystkie kody UDI są nieaktywne
 • Fix(UI, Lista konfiguracji/Lista dokumentów, FUTURITI#2023030310000258): Poprawiono błąd nie pozwalający na zmianę filtrów za pomocą klawiatury
 • Feat(UI, Lista stanów z cechami): Dodano możliwość wymuszenia odświeżenia listy za pomocą klawisza 'Enter’ na filtrach numeru seryjnego, cechy oraz wartości cechy
 • Feat(UI, Kurier): Dodano obsługę kuriera FedEx
 • Fix(UI, UDI): Poprawiono niepoprawny domyślny kwantyfikator UDI dla daty przydatności w kodach HIBCC
 • Feat(UI, Weryfikacja konta kuriera): Dodano informację o ilości podjętych prób odczytu zadania na weryfikację konta
 • Fix(UI, Kurier): Poprawiono przenoszenie numeru listu przewozowego z paczki na pojedynczy dokument WZ

1.641 (28-02-2023)

 • Fix(Worker, Inwentaryzacja, Testy): Poprawiono błąd NullReferenceException podczas przetwarzania tasków w workerze XL

1.640 (27-02-2023)

 • Perf(UI, Realizacja dokumentu): Poprawiono wydajność skanowania pozycji na dokumentach zgrupowanych
 • Fix(UI, Rejestrowanie uzytkowników, FUTURITI#2023022410000345): Poprawiono błąd po rejestracji użytkownika, który blokował rejestrację następnego bez wyczyszczenia ciasteczek w przeglądarce

1.639 (23-02-2023)

 • Fix(UI, Lista stanów, FUTURITI#2023022110000538): Poprawiono błąd podczas wyszukiwania stanów za pomocą kilku znaków, które mogły zostać dopasowane do dużej ilości towarów
 • Feat(UI, Definicje cech): Dodano możliwość otwarcia definicji cech przy konfiguracji obsługi cech po stronie ERP, w celu wybrania wyświetlanych na listach cech

1.638 (22-02-2023)

 • Perf(UI, Skan): Poprawiono wydajność wyszukiwania dokumentów po ich numerze lub liście przewozowym
 • Feat(UI, Konfiguracja): Dodano opcję konfiguracyjną ’SearchDocumentsBackInMonths’, pozwala kontrolować jak stare dokumenty mogą być wyszukane za pomocą numeru dokumentu (domyślnie 6 miesięcy wstecz)
 • Fix(UI, Edycja użytkownika): Poprawiono błąd po kliknięciu w przycisk resetu hasła, gdy pole email jest puste, dodatkowo przycisk nie jest już widoczny jeśli email nie jest podany
 • Feat(Wersja,Optima): Aktualizacja do Optimy 2023.2

1.637 (20-02-2023)

 • Fix(UI, Sesja): Poprawiono brakujące odświeżanie sesji użytkowników, co wymuszało od użytkowników przelogowania mimo ciągłej aktywności w aplikacji

1.636 (17-02-2023)

 • Feat(UI/API, UDI): Dodano obsługę kodów 2D UDI do automatycznego przyjmowania/wydawania towarów z cechami       

1.635 (16-02-2023)

 • BREAKING CHANGE Perf(API, Klasy atrybutów): Podczas pobierania atrybutów klas, domyślnie nie pobierają się już ich wartości listowe, można je pobrać za pomocą flagi ’AttachListValues’
 • Fix(Worker, Nadawanie lokalizajci): Poprawiono błąd 'NullReferenceException’ podczas nadawania domyślnych lokalizacji na dokumencie, w przypadku, gdy dokument został w międzyczasie usunięty
 • Feat(UI, Edycja użytkownika): Dodano komunikat o wymaganym przelogowaniu w przypadku aktualizacji uprawnień
 • Feat(Connector/UI, Inwentaryzacja): Dodano atrybut „BŁĄD SYNCHRONIZACJI” z treścią informującą o braku obsługi inwentaryzacji częściowej w integracji z Comarch Optima na arkuszu inwentaryzacyjnym, które wyświetla się podczas otwierania arkusza oraz ponownie przy próbie zakończenia inwentaryzacji
 • Fix(Instalator): Poprawiono błąd, przy instalacji WMS z Optimą. Po zakończeniu instalacji przy weryfikacji konfiguracji Optimy mógł pokazywać się błąd „Nieprawidłowy format ciągu wejściowego” i nie wyświetlał komunikatu z weryfikacją konfiguracji. Błąd też mógł powodować nieprawidłowe wyświetlanie ostrzeżeń po zakończeniu instalacji

1.634 (14-02-2023)

 • Fix(UI, Realizacja dokumentu): Poprawiono błąd, gdzie w przypadku przekroczenia czasu oczekiwania na odpowiedź z API, możliwe było wykonanie kilku skanów jednocześnie, co powodowało niepoprawny stan dokumentu
 • Feat(UI, Realizacja dokumentu): Dodano blokowanie możliwości zrealizowania dokumentu jeśli system wykryje, że zeskanowano więcej niż jest na elemencie, w przypadku gdy konfiguracja over-limit realization jest wyłączona

1.633 (14-02-2023)

 • Fix(UI, Instalator): Podczas instalacji WMS nie aktualizowane było hasło do konta SOAP, w przypadku jego uszkodzenia nie była możliwa naprawa bez ingerencji w bazę
 • Fix(Worker, Synchronizacja): Poprawiono błąd usuwania atrybutu „BŁĄD SYNCHRONIZACJI” w przypadku, gdy dokument nie posiadał już innych problemów, co skutkowało błędem „Błąd aktualizacji obiektu 'Attribute'”
 • Fix(UI, Realizacja dokumentu): Poprawiono błąd, powodujący możliwość wydania większej ilości towarów na dokumencie WM+ niż było dostępne na stanach

1.632 (13-02-2023)

 • Perf(UI, Stany): Poprawiono czas ładowania formatki ze stanami magazynowymi
 • Perf(UI, Realizacja dokumentu): Poprawiono czas skanowania elementów na dokumentach
 • Feat(UI, Realizacja dokumentu): Usunięto okno „Pobieranie danych z WMS API” podczas wykonywania skanu na dokumencie

1.631 (10-02-2023)

 • Fix(UI, Edycja użytkownika): Poprawiono błąd, który powodował, że zmiana uprawnień użytkownika nie była traktowana jako modyfikacja przy zamykaniu formatki
 • Feat(UI, Edycja użytkownika): Dodano automatyczne przeładowywanie uprawnień. Po zmianie uprawnień aktualnego użytkownika nie wymagane jest już przelogowanie
 • Fix(UI, Edycja użytkownika): Poprawiono błąd, w którym zmiana statusu aktywności użytkownika nie odbierała mu dostępów do instancji w Auth0
 • Fix(API, Konfiguracja): Zabezpieczono endpoint DELETE /Configuration przed przekazaniem pustego zapytania
 • Fix(API, Realizacja dokumentu, od 1.607): Poprawiono problem, który przy zatwierdzaniu dokumentu mógł duplikować operacje magazynowe, co prowadziło np. do podwajania stanów magazynowych. Zabezpieczono endpoint przed podwójnym requestem

1.630 (08-02-2023)

 • Fix(UI, Raporty): Poprawiono błąd, który powodował że lista źródeł do wyboru na filtrach raportów zawsze była pusta
 • Fix(Connector, Inwentaryzacja): Poprawiono błąd podczas zatwierdzania inwentaryzacji w Futuriti Connector

1.629 (06-02-2023)

 • (Fix, Dokumenty): Skan lokalizacji/kodu akcji podczas realizacji dokumentu powodowa zawieszenie programu

1.628 (3-02-2023)

 • Fix(UI/Worker/Connector, Partie): Poprawiono obsługę opcji konfiguracyjnej „Obsługa partii towarowych”. Opcja pomimo ustawienia wartości NIE (0), byłą ignorowana i powodowała nadpisanie partii w WMS podczas synchronizacji towarów jeżeli partie były zdefiniowane po stronie ERP.
 • Fix(UI, Dokumenty): Dodano kolejkowanie skanów na dokumentach, dwa szybko wykonane skanowania mogły wykonywać się równocześnie, co mogło powodować niezgodności (na przykład przekroczenie maksymalnej ilości na pozycji)
 • Fix(UI, Dokumenty): Poprawiono wyszukiwanie dokumentów po pełnym numerze listu przewozowego
 • Fix(API, Normy): Poprawiono błąd wymagający podania minimalnej ilości dla norm podczas ich aktualizacji
 • Fix(API, Cechy): Poprawiono literówkę w ciele zapytania o import cech
 • Fix(API, Zdjęcia): Poprawiono błąd, który nie pozwalał na wysłanie zdjęć przez URL do WMS

1.627 (01-02-2023)

 • Fix(UI, Dokumenty): Poprawiono błąd znajdowania towarów na dokumentach zgrupowanych po zeskanowaniu kodu EAN
 • Fix(UI, Raport): Poprawiono błąd, który nie pozwalał na dodanie nowych parametrów do raportów użytkownika
 • Fix(API, Printer): Poprawiono błąd podczas próby aktualizacji ExternalPrinter
 • Fix(UI, Import cech): Poprawiono błąd, w którym import cech po kodzie towaru, nie brał pod uwagę źródła towaru

1.626 (31-01-2023)

 • Fix(API, Dokumenty): Poprawiono błąd niepełnej realizacji podczas zatwierdzania dokumentu, który wymaga pełnej realizacji

1.625 (30-01-2023)

 • Feat(UI, Konfiguracja): Dodano wstępną konfigurację Amazon S3
 • Feat(UI, Zdjęcia): Obsłużono wyświetlanie zdjęć z URL
 • Feat(UI, Dokumenty): Dodano możliwość zmiany lokalizacji oraz cech na pozycji dokumentu z możliwością jej podziału. Pozycja może być już częściowo zrealizowana  
 • Feat(Worker, Logi): W logach wysyłanych do kibany dodano informację o wersji workera
 • Fix(UI, Instalacja):  Poprawiono błąd gdy po instalacji i uruchomieniu WMS UI nie była domyślnie wpisana nazwa użytkownika
 • Fix(UI, Dokumenty): Poprawiono błąd nanoszenia źródeł na atrybuty dokumentów
 • Fix(UI, Dokumenty): Poprawiono błąd podczas skanowania, gdzie w przypadku braku zeskanowanej lokalizacji, proces uwzględniał tylko podpowiedzianą lokalizację, bez uwzględnienia wcześniej przypisanej skanem lokalizacji

1.624 (26-01-2023)

 • Feat(UI, Dokumenty): Użytkownik z uprawnieniami kierownika i/lub serwisanta może dodawać dokumenty typu KS

1.623 (23-01-2023) 

 • Feat(FuturitiStocktaking): Dodano zapamiętywanie statusu wczytania arkuszy inwentaryzacyjnych
 • Styles(FuturitiStocktaking): Zmieniono ikonę przycisku „Odśwież listę”
 • Fix(FuturitiStocktaking): Obsłużono zmianę statusu importu arkusza inwentaryzacyjnego
 • Feat(UI, Kurierzy): Dodano przenoszenie numeru paczek na atrybut „NR LISTU” w WMS
 • Feat(UI, Konfiguracja): Dodano możliwość konfiguracji przenoszenia numeru paczki na atrybut „Kopiuj numer listu przewozowego na atrybut 'NR LISTU’ dokumentów podczas generowanie paczek w WMS
 • Fix(Worker, Nadawanie lokalizacji): Poprawiono błąd który, gdy zabrakło stanów podczas nadawania lokalizacji na dokumentach WZ, nie nanosił atrybutu z błędem synchronizacji na dokument w WMS
 • Feat(Worker, Nadawanie lokalizacji): Rozszerzono algorytm nadawania lokalizacji na dokumentach PM, w przypadku, gdy zabrakło wolnych lokalizacji
 • Fix(UI, Wydruki): Poprawiono eksport wydruków, które automatycznie eksportowały się z rozszerzeniem *.rpt
 • Feat(UI, Kurierzy): Dodano obsługę kuriera GLS Polska

1.622

 • Styles(Inwentaryzacja UI): Zmieniono tekst przycisku „Pobierz dane” w Futuriti Stocktaking na „Odśwież listę”
 • Fix(Wydruki jasper): Podmieniono instalowany szablon wydruku kodów akcji na wydruk z poprawionym wyświetlaniem polskich znaków
 • Fix(UI, Formatka dokumentu): Poprawiono błąd na małych wyświetlaczach, gdzie długi numer dokumentu powodował pojawienie się paska suwaka na formatce edycji dokumentu
 • Feat(UI, Konfiguracja): Dodano możliwość wprowadzenia wielu wartości dla konfiguracji „Czy umożliwiać przekraczanie ilości określonej na pozycji.” (dla różnych typów dokumentów) (Over-limit realization).

1.621

 • Fix(UI, Inwentaryzacja): Poprawiono błąd -1 podczas zatwierdzania inwentaryzacji w przypadku, gdy odczyty posiadały za dużo pozycji

1.620

 • Feat(UI, Inwentaryzacja INO): Dodano możliwość anulowania zatwierdzonych odczytów INO (gdy cała inwentaryzacja jest jeszcze nie zamknięta)
 • Feat(UI, Raport inwentaryzacji): Dodano możliwość otwarcia formatki INO/INK z poziomu raportu inwentaryzacji poprzez dwu klik na wierszu raportu inwentaryzacji
 • Feat(UI, Inwentaryzacja): Dodano weryfikacje czy są otwarte odczyty INO lub INK podczas zatwierdzania inwentaryzacji. Inwentaryzacja nie zatwierdzi się gdy są niezatwierdzone INO, INK.
 • Fix(UI, Raport inwentaryzacji): Poprawiono brak numerów odczytów na raporcie inwentaryzacji
 • Fix(UI, Raport inwentaryzacji): Dodano wyświetlanie stanów na lokalizacji nieokreślonej na raporcie inwentaryzacji 
 • Fix(UI, Raport inwentaryzacji): Poprawiono wyświetlanie stanu otwarcia lokalizacji nieokreślonej na raporcie inwentaryzacji

1.619

 • Fix(UI, Inwentaryzacja INO): Poprawiono błąd skanowania towaru po zeskanowaniu lokalizacji na dokumencie INO

1.618

 • Fix(UI, lista lokalizacji): Poprawiono błąd sortowania na liście lokalizacji

1.617

 • Fix(Wydruki jasper): Zmiana kodu na identyfikator akcji na wydruku etykiety kodu akcji
 • Fix(UI, Inwentaryzacja): Poprawiono błąd wygasania sesji podczas dodawania dokumentu inwentaryzacji
 • Fix(UI, Raport inwentaryzacji): Poprawiono błąd, w którym raport inwentaryzacji nie wyświetlał poprawnie statusu zamkniętych lokalizacji
 • Fix(UI, Konta): Poprawiono błąd podczas łączenia konta z kontem Futuriti, gdzie nie nadawały się uprawnienia do instancji
 • Fix(UI, Logowanie): Poprawiono błąd logowania dla użytkowników o ograniczonych uprawnieniach
 • Fix(UI, Logowanie): Poprawiono błąd po wprowadzeniu dowolnego znaku na formatce logowania podczas łączenia z kontem Futuriti
 • Fix(UI, Magazyny): Poprawiono błąd z usuwanym identyfikatorem obcym magazynu podczas jego aktualizacji

1.616

 • BREAKING CHANGE Feat(Kody akcji): Usunięto możliwość wywoływania procedur SQL z kodów akcji
 • Dodano dedykowany kod akcji dla uzupełniania norm
 • Poprawiono błąd sortowania na niektórych dokumentach WMS
 • Dodano filtr na dokumentach, który wyświetla tylko jeden dokument, pozwala to na otwarcie dokumentu podczas skan towaru nawet, gdy istnieje wiele dokumentów ze skanowanym towarem
 • Wydruki Jasper nie wymagają już zainstalowanego Crystal Reports
 • Poprawiono czyszczące się dane magazynu w WMS po aktualizacji jej w ERP
 • Dodano poprawianie danych magazynu podczas procesu instalacji, dla uszkodzonych magazynów

1.615

 • WMS UI w wersji REST

1.607-1.614

 • Migracja z WMS SOAP do WMS REST

1.606

 • Aktualizacja do Optimy 2023.1.1

1.588-1.605

 • Dodano domyślny printer PDF do WMS
 • Stabilizowanie WMS w integracji z REST API

1.587

 • Poprawiono błąd skanowania ujemnych wartości na dokumencie WM+ w przypadku, gdy dokument wydawał cały stan towaru

1.583

 • Dodano obsługę wstrzymań w API WMS

1.582

 • Wydłużono czas oczekiwania na wygenerowanie dokumentu BO w API

1.581

 • Poprawiono błąd, który powodował pomijanie synchronizacji dokumentu RWS dla towarów ze składowymi na różnych magazynach
 • Zmieniono sposób porównywania PM/WM dla zsynchronizowanego dokumentu MM, aby porównywał towary zamiast identyfikatorów obcych
 • Zablokowano możliwość aktualizacji PWP po rozpoczęciu realizacji RWS w WMS
 • Wydłużono czas oczekiwania transakcji na zapisanie dokumentu BO w REST API
 • Dodano wyświetlanie magazynu docelowego i źródłowego w opisie MM w integracji z Futuriti Connector

1.580

 • Poprawiono błąd w instalacji WMS na SQL Server starszym niż 2016

1.579

 • Poprawiono błąd nie pozwalający na zmniejszenie ilości na dokumentach+ za pomocą skanowania ujemnych ilości

1.578

 • Dodano brakujące procesy wymagane do generowania paczek w WMS
 • Poprawiono błąd podczas generowania paczek, gdy użytkownik nie jest zalogowany za pomocą konta Futuriti

1.577

 • Poprawiono maski użytkowników nie nanoszące się na dokumenty powiązane z RO

1.576

 • Poprawiono błąd powodujący nie poprawne odkładanie zadań w czasie w integracji z Futuriti Connector

1.575

 • Poprawiono błąd, w którym generowane dokumenty INK nie otrzymywały przypisanego źródła

1.573-1.574

 • Poprawiono błąd podczas zamykania inwentaryzacji spowodowany zbyt dużą ilością lokalizacji na magazynie

1.572

 • Poprawiono restartowanie RO z Optima w integracji z Futuriti Connector

1.571

 • Kompatybilność z Optima 2023.0.1

1.570

 • Poprawiono pobieranie wersji SQL server podczas weryfikacji minimalnych wymagań

1.569

 • Dodano numer dokumentu lub kod towaru do wydruków pdf

1.568

 • Dodano instalację dodatkowego workera WF w trybie przerabiania zadań
 • Zmigrowano listę kontrahentów z SOAP na REST API

1.567

 • Poprawiono problem z brakującym plikiem System.Buffers.dll, którego brak powodował występowanie timeout podczas wysyłania zapytań w FuturitiRabbitWorker
 • Dodano weryfikację minimalnych wymagań WMS podczas instalacji

1.566

 • Dodano możliwość podania adresu REST API podczas instalacji UI
 • Poprawiono niepoprawnie wyświetlający się numer WM z ZS po synchronizacji przez Futuriti Connector
 • Poprawiono zadanie na wstrzymanie, które zawsze zwracało status 3 (brak wyników)

1.565

 • Dodano tworzenie PW+ oraz RW+ w interfejsie WMS w integracji z Futuriti Connector
 • Usprawniono filtrowanie dokumentów za pomocą funkcji użytkownika o możliwosć schowania dokumentów nie posiadających maski

1.564

 • Poprawiono wyświetlany błąd podczas logowania na konto nieaktywne
 • Dodano możliwość edycji konfiguracji automatycznego czyszczenia bazy danych z poziomu UI

1.563

 • Poprawiono błąd dodawania kolumn UserFunction podczas instalacji

1.562

 • Poprawiono błąd, który pozwalał na otwarcie formatki edycji dokumentu kilkukrotnie z listy dokumentów na wolniejszych sprzętach
 • Dodano cykliczne grupowanie wpisów stanów magazynowych dla poprawienia wydajności zapytań o stany
 • Dodano automatyczne zakładanie konta WMS podczas pierwszego logowania dla serwisantów Futuriti
 • Dodano możliwość tworzenia oraz edycji funkcji użytkowników

1.561

 • Poprawiono błąd z wykrywaniem stanów na lokalizacji nieokreślonej

1.559

 • Dodano możliwość filtrowania zadań po treści błędu lub nazwie konta Futuriti użytkownika
 • Poprawiono błąd, który nie pozwalał na utworzenie parametru raportu
 • Poprawiono błąd porównywania poprawności dokumentu między WMS i ERP wynikający z błędów konwersji ilości dla liczb przecinkowych

1.558

 • Zmiana uprawnień do restartowania i usuwania zadań do serwisanta
 • Wyłączono domyślne konta ADMIN
 • Dodano możliwość filtrowania zadań po zakresie dat utworzenia zadania
 • Obsłużono flagę „Aktywna” na lokalizacjach
 • Dodano dokument korekty stanów dostępny tylko dla serwisantów z poziomu listy dokumentów

1.557

 • Dodano weryfikację czy proces już istnieje w skrypcie aktualizującym instalatora

1.556

 • Poprawki i usprawnienia WMS API

1.555

 • Poprawiono warunek startowy generowania paczki po zatwierdzeniu WM
 • Poprawiono wybór konfiguracji w zależności od źródła dla kreatora wydań dwuetapowych
 • Poprawiono ładowanie konfiguracji generowania paczki dla procesu jednoetapowego wydań

1.554

 • Poprawiono skrypt aktualizacyjny, który zawierał nazwę bazy

1.553

 • Poprawiono błąd nanoszenia lokalizacji w przypadku braku loka

1.552

 • Dodano brakujący warunek startowy dla generowania paczki po zatwierdzeniu WM
 • Poprawiono numerację skryptów aktualizacyjnych
 • Poprawiono podświetlanie zaznaczonego zadania na grafie zadań
 • Poprawiono odwrócone sortowanie listy zadań

1.551

 • Dodano listę zadań do UI WMS
 • Dodano proces relokacji dostaw do integracji z WMS Connector

1.550

 • Podniesienie wersji WMS API

1.548-1.549

 • Procesy dedykowane

1.547

 • Poprawiono niepoprawną nazwę kolumny w zapytaniu o stany przez WMS API

1.546

 • Poprawiono wyświetlanie listy cech podczas realizacji MP na wiele lokalizacji docelowych
 • Poprawiono błędy w wyświetlaniu skanów dokumentów zgrupowanych MP
 • Dodano automatyczną aktywację procesów kurierskich podczas instalacji

1.545

 • Poprawiono błąd, który powodował, że powiadomienia o atrybutach nie wyświetlały się po otwarciu dokumentu
 • Skrócono tekst na przyciskach, który powodował pojawianie się paska przewijania na małych ekranach

1.544

 • Poprawiono literówkę przy weryfikacji integracji kurierów

1.543

 • Poprawiono błąd po zamknięciu formatki w trakcie generowania paczki
 • Poprawiono błąd po zamknięciu formatki w trakcie weryfikacji konta kurierskiego
 • Poprawiono błąd, który powodował otwarcie najstarszej paczki dokumentu po wygenerowaniu nowej
 • Dodano możliwość wpisania mapowanego sposobu dostawy jeśli nie znajduje się na liście

1.541-1.542

 • Poprawiono błąd podczas instalacji nowej instancji WMS

1.540

 • Rozszerzono logowanie akcji realizacji dokumentów w API WMS
 • Dokument nie będzie usuwany automatycznie w przypadku usunięcia wszystkich jego pozycji, jedynie w przypadku utworzenia pustego dokumentu+
 • Dodano przycisk weryfikacji konta kurierskiego

1.539

 • Dodano powiadomienie o braku zainstalowanego .NET Hosting Bundle 6.x podczas instalacji
 • Obsłużono błędy związane z brakiem wypełnionych pól formatki edycji konta kurierów
 • Dodano listę wyboru sposobu dostawy przy edycji mapowania kont kurierskich z kurierem
 • Poprawiono nie poprawnie działający filtr paczek w buforze
 • Poprawiono nie zapamiętujący się wybór filtra na liście paczek
 • Poprawiono weryfikację wygaśnięcia licencji kurierskiej, która nie brała pod uwagę ostatniego dnia licencji

1.538

 • Poprawiono wyświetlanie komunikatu o braku licencji kurierów
 • Uproszczono komunikat z informacją na temat licencji

1.537

 • Poprawiono skrypt aktualizacyjny powodujący błąd podczas instalacji
 • Przyciski dotyczące kurierów nie będą ukrywane w przypadku braku licencji

1.536

 • Obsługa licencji kurierów WMS
 • Dodano widoczność obsługi paczek na dokumentach MP
 • Ukryto przycisk paczek na liście inwentaryzacji
 • Wyciągnięto przyciski kont kurierskich oraz listy paczek do menu głównego WMS

1.535

 • Obsługa kurierów

1.534

 • Domyślnie włączono proces generowania WM z ZS instancji z Connectorem

1.533

 • Poprawiono warunek startowy dla procesu generowania WM do ZS

1.532

 • Poprawiono błąd, w którym proces generowania WZ z MP w procesie dwuetapowym wydań w integracji z Futuriti Conenctor nie zwracał napotkanego błędu
 • Usprawnienie w procesie generowania WM do ZS. W odpowiedzi taska dodano numer wygenerowanego dokumentu WM

1.531

 • Rozszerzono logowanie zmian na dokumencie poprzez API WMS

1.530

 • Zaktualizowano wewnętrzne adresy faas kurierów w procesach

1.529

 • Dostosowano kreator procesów wydań dwuetapowych do istniejącego dokumentu ZS

1.528

 • Rozszerzono proces dwuetapowy o generowanie dokumentu ZS tylko do odczytu w WMS

1.527

 • Poprawa anulowania dokumentów RO poprzez API WMS

1.526

 • Dodano brakujący plik procesu dla nowego typu dokumentu ZS

1.525

 • Kompatybilność z Optima 2022.7.1

1.524

 • Poprawiono nazwę pliku, która nie pozwalała na rozpakowanie aktualizacji instalatora

1.523

 • Dodano do instalatora worker do kurierów

1.522

 • Domyślnie ustawiono flagę automatycznej realizacji pozycji MP z naniesionymi lokalizacjami na włączono

1.521

 • Poprawa sortowania wyników zwracanych z API WMS

1.520

 • Obsługa nowego pola na towarze w procesach WMS

1.519

 • Poprawa kompatybilności wstecznej UI

1.518

 • Poprawiono błąd podczas pierwszej instalacji WMS, który nie poprawnie konfigurował ścieżki do WebService

1.517

 • Usunięto konfigurację BaseLinker z UI
 • Poprawiono proces weryfikacji stanów dla XL, który wywoływał proces dedykowany
 • Poprawiono błąd sortowania elementów dokumentu w przypadku sortowania po lokalizacji, który nie pozwalał na otwarcie dokumentu
 • Poprawiono błędne działanie flagi wykluczania z wyników towarów z brakującymi stanami

1.516

 • Poprawiono błędne działanie flagi wykluczania z wyników towarów z brakującymi stanami, która nie wykluczała stanów ujemnych w przypadku rezerwacji

1.515

 • Zoptymalizowano proces rozkładania towarów na pakowanie w procesie dwuetapowym wydań
 • Dodano raport zalegania lokalizacji
 • Poprawiono błąd, który nie poprawnie aktualizował identyfikator pozycji zgrupowanej
 • Dodano aktualizację identyfikatorów pozycji zgrupowanej podczas czyszczenia realizacji dokumentu
 • Poprawiono błąd, który powodował zaznaczenie nie poprawnego elementu dokumentu po skanie na dokumencie zgrupowanym

1.514

 • Poprawiono resetowanie ustawień IIS podczas aktualizacji WMS
 • Podniesiono WMS API do .NET 6

1.513

 • Poprawiono niepoprawny numer skryptu wersji bazy danych

1.512

 • Poprawiono niepoprawnie przypisywaną bazę danych podczas dodawania użytkownika tylko do odczytu
 • Optima 2022.5.1

1.511

 • Dodano możliwość edycji i tworzenia własnych raportów
 • Dodano możliwość eksportowania raportów do pliku *.xls
 • Dodano logowanie akcji wykonanych na raporcie

1.510

 • Poprawiono błąd, który powodował, że dokument przekazywany był do realizacji mimo braku stanów magazynowych

1.509

 • Poprawiono błąd w przypadku, gdy wartość konfiguracji StringValue3 filtrów nie posiadała odpowiedniego formatu JSON

1.508

 • Poprawiono błąd przenoszenia ilości MP do WM, które ustawiało ilość towaru na pozycji WM na 0

1.507 

 • Dodano źródło RO, kuriera i numer listu przewozowego do raportów tabelkowych ilości zrealizowanych linii i dokumentów
 • Poprawiono niepoprawne wyszukiwanie MP powiązanych z RO przy integracji z Futuriti Connector

1.506 

 • Poprawiono kompatybilność wsteczną UI, lista towarów pole CatalogPrice

1.505

 • Poprawiono błąd NotImplementedException w GetWmsDocumentTypeByPositiveCorrection. Przy synchronizacji dokumentów w xl, baselinker, connector

1.503

 • Pełne pobranie elementu MP z ustawioną wcześniej lokalizacją docelową nie będzie już automatycznie zatwierdzać pozycji (konfiguracja AutoRealizeMpElementOnDestinationSpecified)
 • Poprawiono brakujący opis dla kodu błędu -10 podczas skanowania lokalizacji docelowej na dokumencie MP w przypadku, gdy żadna pozycja nie została zmodyfikowana
 • Poprawiono błąd podczas sprawdzania detali wersji WMS
 • Dodano wersję WMS, WS i DB, podczas kopiowania wyjątku do schowka
 • Usprawniono wybór zaznaczeń przy parametrach raportów
 • Poprawiono niepoprawne wyników raportów grupowanie po datach
 • Dodano opisy osi X i Y wykresów raportów
 • Dodano raport obciążenia miejsc magazynowych (ilość względem gniazd) do raportów standardowych
 • Poprawiono raport obciążeń miejsc magazynowych (ilość w czasie), który niepoprawnie wyliczał ilość sztuk

1.501-1.502

 • Dodano obsługę raportów

1.500

 • Dodano możliwość wyboru źródeł, na których widoczny jest filtr
 • Poprawiono brakujący Object2Id na zadaniu w integracji z Futuriti Connector

1.498

 • Dodano konfigurację, która umożliwia automatyczne restartowanie procesu generowania MP z RO po zatwierdzeniu dokumentu PM w integracji z Futuriti Connector

1.497

 • Dodano obsługę korekt na plus w Optima
 • Poprawiono sortowanie grup pozycji na dokumentach, które mogło być inne w zależności od języka wyświetlania

1.496

 • Usprawniono wyświetlanie raportu inwentaryzacji na zrealizowanych dokumentach INA

1.495

 • Poprawiono błąd, w którym konfigurator procesu dwuetapowego wpisywał niepoprawne wartości jako magazyn komasacji

1.494

 • Zabezpieczono starsze wersje UI przed logowaniem zmian statusów dokumentów

1.493

 • Usunięto integrację z BaseLinker z instalatora WMS
 • Zmieniono integrację „Brak” na „Futuriti Connector”
 • Zmieniono wybór integracji w instalatorze WMS na listę wyboru

1.492

 • Rozszerzono logowanie zmian statusów dokumentów WMS
 • Poprawiono błąd, który powodował wyczyszczenie kodu EAN dokumentu po wyjściu z niego
 • Poprawiono możliwe czyszczenie innych pól w podobnym scenariuszu

1.491

 • Kreator obsługi korekt w integracji z Futuriti Connector

1.490

 • Poprawiono proces dwuetapowy dla integracji z Futuriti Connector, który startował dla dokumentów MM i RW zSubiekta

1.487-1.489

 • Procesy wdrożeniowe (dedykowane)

1.486

 • Poprawiono przypisywanie Id obcych na elementach zamówień w WMS

1.485

 • Uproszczono konfigurator procesu dwuetapowego w WMS dla 3PL
 • Poprawiono sprawdzenie ilości elementów na dokumencie po zapisie w ERP, które nie brało pod uwagę usług

1.484

 • Poprawiono błąd związany z niezgodną wersją log4net
 • Usprawniono synchronizację atrybutów na dokumentach, worker będzie próbował synchronizować atrybut po identyfikatorze z Optimy, jeśli atrybut go posiada

1.483

 • Optima 2022.4.1

1.482

 • Dodano możliwość automatycznego ustawiania atrybutów na dokumentach MP i WM

1.481

 • Poprawiono synchronizację pozycji dokumentów w przypadku częściowej realizacji w WMS, gdy pozycja jednego towaru w jest rozbita w ERP
 • Poprawiono duplikowanie się zdjęć i innych danych binarnych podczas wielokrotnej synchronizacji
 • Dodano sprawdzenie w procesie synchronizacji, czy przesynchronizowany dokument ma taką samą ilość towaru na dokumencie WMS i ERP

1.480

 • Poprawiono błąd, który powodował, że w przypadku ponowienia zadania VerifyDocumentStorageItemsLocalization zrealizowany dokument został cofnięty do bufora

1.479

 • Poprawiono błąd, gdy nie znaleziono dokumentu MP w buforze podczas rozkładania elementów na pakowanie względem obłożenia

1.478

 • Poprawiono algorytm rozkładania MP na pakowanie względem obłożenia
 • Poprawiono wersję skryptu SQL w instalatorze

1.477

 • Dodano sprawdzenie, czy kolumny tabeli [CourierDataUPS_Parcel] już istnieją przed ich dodaniem co mogło powodować problemy z instalacją jeśli były one dodane wcześniej

1.476

 • Poprawiono brak kopiowanego procesu WMS

1.475

 • Poprawiono za długą treść powiadomienia podczas zatwierdzania dokumentu

1.474

 • Dodano brakujące wersje skryptów SQL do instalatora

1.473

 • Dodano możliwość zmiany znaku otwierającego klawiaturę ekranową poprzez wpis konfiguracyjny „ScreenKeyboardShortcut”
 • Poprawiono wyświetlanie okienka z informacją o przetwarzaniu dokumentu podczas zatwierdzania

1.472

 • Dodano obsługę systemu BaseLinker poprzez Connector w WMS
 • Zmieniono obsługę atrybutu sposobu dostawy z będącego dokładnie „Orlen Paczka” na zawierającego „Orlen Paczka”

1.471 

 • Dodano możliwość pobrania obrazu do WMS za pomocą linku poprzez API
 • Dodano możliwość zarządzania powiązaniami towarów w integracji z BaseLinker poprzez API

1.470

 • Dodano obsługę sposobu dostawy „Orlen Paczka”

1.468

 • Usunięto przenoszenie cech WMS na dokumenty PWP, które powodowały błąd przy tworzeniu korekt RWSK w Comarch Optima

1.467

 • Poprawiono zużycie pamięci podczas nadawania lokalizacji

1.466

 • Poprawiono błąd związany z przekroczeniem maksymalnej ilości parametrów podczas generowania raportu inwentaryzacji, który blokował możliwość otwarcia raportu

1.465

 • Poprawiono generowanie zduplikowanego dokumentu RWS dla integracji z Optima poprzez Futuriti Connector

1.464

 • Poprawiono błąd powodujący niepoprawne filtrowanie klas atrybutów na dokumentach w przypadku nieprzypisanego źródła
 • Poprawiono otwieranie formatki kontrahentów za pomocą argumentów exe
 • Dodano ostrzeżenie w instalatorze WMS, gdy wykryto otwartą instancję WMS podczas instalacji
 • Poprawiono błąd, który nie pozwalał na usunięcie definicji wydruku

1.463

 • Poprawiono flagę Over-limit realization nie działającą podczas skanowania z funkcją F-1

1.462

 • Dodano wydarzenie realizację dokumentu INA w konfiguracji z Futuriti Connector

1.461

 • Optima 2022.3.1

1.458

 • Poprawiono niedziałające wydruki dla zaznaczonych lokalizacji na liście

1.457

 • Usunięto migracje regionów, lokalizacji oraz norm podczas instalacji WMS dla XL
 • Poprawiono błąd NullReferencEexception podczas logowania do UI gdy brak magazynu na bazie

1.456

 • Poprawiono wyświetlanie nazwy towaru na dokumencie (gdy nazwa i kod towaru są takie same oraz html format nie zawiera kodu towaru)
 • Poprawiono serializacje ArticleIdentificationStockFilter dla lepszej kompatybilności wstecznej
 • Poprawiono błąd w instalatorze, podczas sprawdzania wersji mógł się zamykać

1.455

 • Poprawiono warunki startowe synchronizacji listów przewozowych z ERP do WMS
 • Domyślnie w nowych instalacjach synchronizacja listów przewozowych z ERP do WSM będzie się przenosić na wszystkie dokumenty posiadające dany FGUDI w WMS

1.454

 • Poprawiono wyliczanie ilości pozycji na dokumencie w procesach dwu etapowych

1.450

 • Poprawiono sortowanie częściowo zrealizowanych pozycji na dokumencie
 • Poprawiono wyświetlanie błędu w przypadku zeskanowania pozycji która nie istnieje przy użyciu opcji F1/Fmax
 • Poprawiono wyświetlanie ilości na pozycji na dokumentach zgrupowanych GWM przy użyciu opcji F1/Fmax
 • Poprawiono wyświetlanie kodów atrybutów dokumentów jako „Lista” przy wejściu w jego edycję
 • Dodano informację o normach lokalizacji po zeskanowaniu kodu lokalizacji w trybie info
 • Dodano przycisk przejścia do norm lokalizacji po zeskanowaniu jej w trybie info
 • Poprawiono wyświetlanie zduplikowanych stanów dla lokalizacji na magazynie głównym, gdy posiadał on magazyn wirtualny ze stanami na lokalizacji wirtualnej oraz magazynie głównym
 • Poprawiono skanowanie kodu DS, który nie ignorował magazynów
 • Poprawiono duplikowane wpisy na liście normatyw towaru na magazynie głównym, gdy magazyn wirtualny posiadał własne normatywy
 • Zastąpiono okno wyboru magazynu dokumentu+ formatką listy magazynów
 • Poprawiono przenoszenie się atrybutów listów przewozowych

1.449

 • Poprawiono niepoprawną wersję skryptu w instalatorze

1.448

 • Dodano możliwość wyboru magazynu podczas tworzenia dokumentu+, gdy aktualny magazyn posiada magazyny powiązane
 • Zawężono listę towarów, kontrahentów i atrybutów dokumentu do bez źródła w przypadku braku źródła

1.447

 • Dostosowano proces wydań i przyjęć w WMS do 3PL
 • Poprawiono błąd przy wyświetlaniu listy źródeł przy koncie nie powiązanym z Futuriti
 • Poprawiono brak komunikatu przy próbie usunięcia źródła użytego na innym obiekcie
 • Poprawiono odświeżanie listy źródeł podczas usuwania źródła

1.446

 • Poprawiono skrypt aktualizujący bazę WMS, który blokował proces aktualizacji instancji
 • Instalator będzie domyślnie aktywował proces realizacji w workflow WMS dla instalacji bez ERP/Connector

1.445

 • Dodano obłsugę wydań dwueatpowych ze źródłami
 • Obsłużono inwetnaryzację magazynu wirtualnego z wieloma źródłami
 • Dodano możliwość przypisania lokalizacji do magazynu wirtualnego
 • Poprawiono błąd zakładki źródeł w WMS, gdy użytkownik nie był zalogowany na konto Futuriti
 • Dodano możliwość usunięcia źródła z poziomu WMS

1.444

 • Integracja XL 2021.1

1.443

 • Aktualizacja wersji REST API dla WMS

1.442

 • Podstawowa obsługa wielu źródeł w WMS

1.441

 • Poprawiono ładownie biblioteki log4net

1.440

 • Integracja Optima 2022.2.1

1.439

 • Dodano obsługę błędu dodawania numeru dokumentu WMS do atrybutu na dokumencie w ERP
 • Zablokowano możliwość wyłączenia obsługi partii na towarze, jeśli w WMS znajdują się stany z cechami dla tego towaru
 • Poprawiono kombinację CTRL+V, która nie przenosiła kursora na pole tekstowe skanowania

1.438

 • Poprawiono niepełne tłumaczenie formatki logowania, po zalogowaniu do WMS

1.437

 • Usprawniono obsługę wyboru języka na formatce logowania o opcję „domyślny”

1.436

 • Poprawiono błąd z brakiem tłumaczenia, gdy UI zostało uruchomione z instalatora
 • Dodano możliwość edycji języka operatora na formatce edycji operatora
 • Dodano tłumaczenie detali kroków instalacji WMS

1.435

 • Angielskie tłumaczenie WMS
 • Poprawiono błąd z wyświetlaniem dużych raportów inwentaryzacji
 • Dodano możliwość zmiany skórki WMS za pomocą parametru -theme

1.434

 • Dodano obsługę edycji ilości poprzez WZKOR
 • Zmiana wersji DevExpress z 20.2 na 21.2

1.433

 • Poprawiono błąd zapytania SQL migracji stanów magazynowych w instalatorze WMS przy wyborze opcji migracji stanów

1.432

 • Poprawiono błąd z pobieraniem stanów magazynowych dla dokumentów pochodzących z ERP co powodowało wyświetlenie komunikatu o braku stanów magazynowych podczas skanowania

1.431

 • Dodano obsługę wydruków Jasper dla etykiet towarowych
 • Poprawiono błąd skanowania kodów EAN jednostek zbiorczych w trybie F1/MAX co skutkowało użyciem domyślnych jednostek niezależnie od skanowanego kodu
 • Poprawiono błąd związany z limitem parametrów podczas otwierania formatki stanów magazynowych WMS
 • Zoptymalizowano proces pobierania stanów magazynowych oraz rezerwacji WMS (wersja procedur w kodzie)

1.430

 • Przywrócono pasek tytułu (zamknij, minimalizuj) w wersji androidowej

1.429 

 • Poprawiono błąd, w którym nazwa kontrahenta na liście dokumentów zasłaniała procent realizacji dokumentu
 • Poprawiono błąd wyświetlania rezerwacji towarów z cechami podczas skanowania
 • Dodano powiadomienie w instalatorze o nieoptymalnej konfiguracji Optima
 • Dodano wyświetlanie opisu błędu procesu na atrybucie WMS_INFO w Optima
 • Poprawiono niepoprawne zawijanie opisu dokumentu w oknie jego szczegółów co powodowało pojawianie się paska przewijania

1.428

 • Poprawiono brak informacji o podwójnym wystąpieniu kodu towaru na dokumencie podczas jego skanowania
 • Poprawiono błąd usuwania dokumentów zgrupowanych w przypadku, gdy któryś z dokumentów nie posiadał atrybutu „DOKUMENT ZGRUPOWANY”

1.427 

 • Zoptymalizowano skanowanie elementów na dokumentach zgrupowanych

1.426

 • Optymalizacja wyświetlania dokumentów z cechami (szybkość otwierania dok., skanowanie, pamięć)

1.425

 • Poprawiono błąd OutOfMemoryException w tasku, po zrealizowaniu dokumentu z cechami w WMS
 • Dodano przenoszenie cech towarów na dokumenty powiązane, opcja jest konfigurowalna

1.424 

 • Wyłączono listę towarów z pasującą nazwą podczas skanowania towaru na dokumencie, w przypadku skanowania kodu np. „TOWAR” z istniejącymi towarami „TOWAR1” i „TOWAR2”
 • Poprawiono skanowanie towaru o podobnej nazwie w menu głównym WMS, wyświetlające niepoprawny towar nawet, gdy towar o tej nazwie istnieje
 • Kreator procesu wydań dwuetapowych utworzy lokalizacje pakowania jeśli taka nie została wcześniej utworzona
 • Proces generowania MP w procesie dwuetapowym nie pobierał stanów z lokalizacji nieokreślonych co nie pozwalało na wygenerowanie MP
 • Zablokowano możliwość usuwania zrealizowanych dokumentów WMS przez API
 • Dodano synchronizację kontrahenta w procesie generowania MP wydań jeśli nie został on wcześniej przesynchronizowany do WMS dla XL

1.423 

 • Poprawiono niepoprawne nazwy plików definicji procesów, które blokowały aktualizację instalatora

1.422 

 • Poprawiono realizację dokumentów inwentaryzacji zwracającą błąd związany z zablokowanym magazynem poprzez API
 • Dodano możliwość filtrowania po kilku dokumentach źródłowych podczas pobierania dokumentów z API
 • Poprawiono kopiowanie brakujących plików definicji procesów do katalogu instalatora

1.421

 • Integracja Optima 2022.1.1

1.420

 • Dodano obsługę procesów wydań dwuetapowych dla instancji bez wybranej integracji
 • Umożliwiono przekazanie pustej nazwy kontrahenta przy dodawaniu go przez API

1.419

 • Naprawiona została wersja skryptu, która blokowała możliwość aktualizacji WMS

1.418

 • Sprostowano odniesienia do plików Microsoft SQLServer, które nie pozwalały na poprawną instalację WMS

1.417

 • Dodano możliwość sortowania wyników po wybranych wartościach pól podczas pobierania dokumentów z API
 • Dodano możliwość filtrowania wyników po dokumentach zawierających ForeignId podczas pobierania dokumentów z API
 • Poprawiono bład blokujący instalację na etapie kopiowania plików Rest API: „Proces nie może uzyskać dostępu do pliku Cassandra.dll”

1.416

 • Możliwość dodania, edycji lub usunięcia towarów na istniejących dokumentach poprzez odpowiednie endpointy
 • Możliwość pobierania definicji akcji systemowych Workflow
 • Niepoprawny opis dla funkcji GET wydarzeń zewnętrznych w swaggerze, w którym opisany był magazyn zamiast external-event

1.415

 • bufor dostępów tokenów do instancji, przyspieszający zapytania wykonane za pomocą tego samego tokenu

1.414

 • Poprawiony błąd wyszukiwania elementów dokumentu, gdy istniały w WMS dwa towary o podobnej nazwie

1.413 

 • Aktualizacja REST API

1.412

 • Poprawiono błąd ze znakiem ’)’ przy usuwaniu silnika Workflow z bazy ERP (Instalator)

1.411

 • Aktualizacja REST API

1.410 

 • Aktualizacja REST API

1.409

 • Automatyczne ustawianie sposobu realizacji MP generowanego na kontrolę jakości (Worker)

1.407

 • Poprawiono konwersję typu smallint na int podczas pobierania typu listu przewozowego

1.406

 • Dodano konwersję typu ogólnego listów przewozowych na ich odpowiedni typ

1.405

 • Dodano wyświetlanie jednostki podstawowej na elemencie dokumentu (ItemHtmlDisplayStringFormat: ArticleUnitCode)

1.403

 • Ustawienie konfiguracji REST API podczas instalacji
 • Dodano wyświetlanie opisu elementu na elemencie dokumentu (ItemHtmlDisplayStringFormat: ItemDescription, ItemDescription500, ItemDescriptionSingleLine)

1.401

 • Dodano instalację REST API

1.400

 • Usunięto pozostałości AtomStore z WMS
 • Naprawiono null reference exception przy wybieraniu nowej instancji w instalatorze WMS (Instalator)
 • Poprawiono wiadomość wyświetlaną po zeskanowaniu lokalizacji znajdującej się na innym dokumencie INL (UI)
 • Dodano opcję uruchomienia installer one z argumentem topMost
 • Poprawiono usuwanie ForeignId z nowego dokumentu WMS w przypadku błędu podczas jego zapisu w Optimie (worker)

1.399

 • Poprawiono znikanie listy elementów dokumentu po zeskanowaniu elementu na dużym dokumencie (UI)
 • Zmieniono pozycję informacji o ilości przetwarzanych zadań (UI)
 • Dodano obsługę błędów instalatora podczas instalacji skryptów sql
 • Dodano obsługę błędów instalatora podczas instalacji procesów WF
 • Dodano dzielenie wybranych zapytań migracji danych na mniejsze części (Instalator)
 • Poprawiono komunikaty znajdujące się pod instalatorem przy użyciu flagi –topMost (Instalator)
 • Dodano pasek postępu migracji danych (Instalator)
 • Poprawiono występowanie wyjątku „index out of bounds” (FuturitiUpdater)
 • Zmieniono edycje atrybutu tekstowego na nagłówku dokumentu na wielolinijkowy 

1.397

 • Poprawiono wyliczanie ilości niezrealizowanej na zamówieniu podczas generowania MP kompletacji i wydania.

1.396 

 • Usunięto przycisk MAX dla realizacji dokumentu w trybie skanowania F 1 (UI)
 • Poprawiono pobieranie ilości MAX dla dokumentów zgrupowanych
 • Wyłączono proces WaybillChanged dla nowych instancji WMS
 • Dodano opcje uruchomienia UI z argumentem -topmost – pozostawia formatkę WMS UI zawsze na wierzchu 
 • Dodano opcje uruchomienia instalatora z argumentem -topMost – pozostawia okna Futuriti WMS Installer zawsze na wierzchu

1.395

 • Dodano proces wpisujący na atrybutach na zamówieniu informacje z WMS: WMS_INFO – informacja po weryfikacji stanów magazynowych, WMS_DOKUMENTY – numery dokumentów wygenerowanych w WMS związanych z zamówieniem
 • Dodano odświeżanie listy dokumentów po zgrupowaniu/rozgrupowaniu dokumentów (UI)
 • Poprawiono trigger aktualizujący FGUID na dokumencie ZZ w XL
 • Poprawiono problem z barakującymi plikami SMO (Microsoft.SqlServer.BatchParser.dll)

1.394

 • Dodano automatyczną aktualizację zduplikowanego FGUID na ZZ w XL
 • Poprawiono proces niepełnej realizacji PM podczas kontroli jakości (Habys)
 • Rozszerzono weryfikację zatwierdzonego FZ dla PM w XL o dwa stany

1.393

 • Kompatybilność z Optima 2022.0.1

1.392 

 • Dodano sprawdzenie czy dokument PM posiada wygenerowany i zatwierdzony dokument FZ przed wygenerowaniem MMW
 • Dodano sprawdzenie czy dokument WM został już wygenerowany/zatwierdzony w XL
 • Dodano FGUID do nowo tworzonych dokumentów
 • Dodano brakującą dll Microsoft.SqlServer.BatchParser.dll (problem jeszcze nie rozwiązany do końca)

1.391 

 • Poprawa błędu „Metoda lub operacja nie jest zaimplementowana.” w procesie generowania MP kompletacji dla ERP Optima.

1.390 

 • Dodano możliwość anulowania dokumentu arkusza inwentaryzacji INA
 • Obsługa częściowej realizacji i wielu dokumentów do ZS w procesach (MP komasacji, MP pakowania, WM)

1.389

 • Wyłączono wymuszoną autokompletację nazw regionów w strukturze magazynu (UI)
 • Poprawiono „Ilość na dokumencie” = 0 po wybraniu partii z listy dla pozycji z określonymi cechami przez proces (dla WM i MP) (FUTURITI#2021100510000244)

1.387 

 • Poprawiono nazewnictwo niepoprawnych plików .awp

1.386

 • Poprawiono błąd podczas skanowania elementów dokumentów zgrupowanych

1.385 

 • Zablokowano możliwość skanowania dokumentów z innych magazynów (UI)
 • Dodano akcję „Zrealizowano nie pełny dokument WMS” (Worker)
 • Poprawiono zmianę statusu ze „zrealizowany” na „do realizacji”, co zezwalało na cofnięcie realizacji dokumentu w WMS (Worker, BaseLinker)
 • Poprawiono usuwanie domyślnych cech na dokumencie przy pierwszym jego otwarciu i zamknięciu (UI)
 • Poprawiono wybór elementów do skanowania dla towarów z cechami, algorytm nie brał pod uwagę realizacji pozycji (UI)
 • Poprawiono przenoszenie pozycji z ilością 0 z MP na WM (UI)
 • Poprawa: w przypadku odznaczonej flagi WMS na magazynie oraz włączonej weryfikacji realizacji WM przy zatwierdzaniu PM dla MP, przy niezrealizowanym WM nie zostanie wyświetlony błąd podczas zatwierdzania PM

1.384

 • Integracja SKK: poprawiono przenoszenie plików na serwerze FTP dla systemu Linux (Worker)
 • Integracja SKK: dodano wyszukiwanie towarów po jednostkach pomocniczych (Worker)

1.383

 • Dodano wysyłanie powiadomień email o niepełnej realizacji dokumentu (Worker)
 • Dodano wysyłanie powiadomień slack o niepełnej realizacji dokumentu (Worker)
 • Naprawiono usuwanie atrybutów podczas rozgrupowywania dokumentów
 • Poprawiono porównanie elementów dokumentów PM i WM podczas realizacji dokumentu MM (Worker)
 • Integracja SKK: Poprawiono oczekiwaną strukturę dokumentu xml SKK (Worker)

1.382

 • Poprawiono kopiowanie wartości atrybutów z dokumentu MP na WM.
 • Wysyłanie powiadomień email o niepełnej realizacji dokumentu (Worker)
 • Wysyłanie powiadomień slack o niepełnej realizacji dokumentu (Worker)
   
 • Poprawiono błąd nieprawidłowego wyświetlania listy elementów na dokumencie (po zeskanowaniu elementu w trakcie realizacji pojawiała się pusta przestrzeń w górnej części listy elementów)
 • Ukryto panel wyszukiwania na liście elementów dokumentu (pojawiał się po kliknięciu f3)
 • Poprawiono wygląd menu na małych urządzeniach (pojawiał się pasek przewijania po zeskanowaniu dokumentu)
 • Poprawiono literówkę w konfiguracji „Nr komumentu zgrupowanego”

1.381

 • Poprawiono odwołanie do biblioteki Newtonsoft.Json (Worker)

1.380

 • Dodano możliwość wyboru ilości kopii wydruku etykiety towarów (Worker, UI)

1.379

 • Usunięto nieużywany indeks z tabeli DocumentStorage
 • Poprawiono wyświetlanie raportu inwentaryzacji (procedury kodu)

1.378 

 • Poprawiono w instalatorze aktualizacje UI (aplikacja zmykała się przy próbie aktualizacji)
 • Zoptymalizowano działanie funkcji VerifyDocumentStorageItemsLocalization dla dokumentów PM (usunięcie zbędnych transakcji, aktualizacja tylko zmienianym elementów)

1.377

 • Poprawiono wyświetlanie raportu inwentaryzacji (w wersji procedur sql) (DB-2040)
 • zabezpieczenie przed synchronizacją dokumentu MM (Optima) jeżeli został już zrealizowany dokument PM (WMS).
 • Na operatorze dodano możliwość włączenia opcji: „Wymuś skanowanie” osobno dla przyjęć oraz wydań (dostępny będzie tylko tryb skanowania „1”) (DB-2041)

1.376

 • Poprawiono wydajność zapisywania dokumentów (Worker)

1.375

 • Poprawiono wydajność usuwania stanów magazynowych podczas inwentaryzacji (Worker)

1.374

 • Poprawiono problem z dużą liczbą parametrów podczas pobierania stanów magazynowych

1.373

 • Poprawiono synchronizację EAN o tych samych jednostkach (Worker)

1.372 

 • Dodano odpowienie ustawienia podczas aktualizacji UI do wersji z Auth0 (UI)
 • Dodano instalację certyfikatu Auth0 podczas aktualizacji UI do wersji z Auth0 (UI)
 • Integracja SKK: modyfikacja konfiguracji bez konieczności ponownej aktualizacji instancji (Instalator)
 • Integracja SKK: umożliwione zostało pozostawienie opcji RedirectAllEmailsTo pustej (Instalator)
   

1.371

 • Poprawiono wyświetlanie komunikatów z atrybutów na dokumentach o pustej wartości (UI)

1.370 

 • Poprawione kompletowanie MP dla towarów z cechami o rozbijanie elementu dokumentu

1.369

 • Dodano: Konfiguracja trybu pasywnego FTP dla importu plików EDI i raportów SKK (Instalator, Workflow, Worker)
 • Poprawiono: Pobierana niepoprawna ilość towaru na elemencie dokumentu z pliku EDI (Worker)
 • Dodano: Wyszukiwanie po EAN również dla jednostek zbiorczych przy imporcie plików EDI

1.368

 • Zapis informacji o usunięciu dokumentu na tabeli DocumentStorageRealization
 • Obsługa FTPs dla integracji SKK

1.367 

 • Nowa formatka logowania (Instalator)
 • Możliwość użycia starej formatki logowania za pomocą argumentu: –useLegacyLogin (Instalator)
 • Popra
 • wiono wydanie dwuetapowe, gdzie cechy nie nanosiły się na opisy elementów generowanych dokumentów WZ (Worker)
 • Poprawiono wyświetlanie listy dostępnych cech podczas skanowania elementu o pobieranie lokalizacji z elementu (UI)
 • Brak wybranej lokalizacji wyświetlał wszystkie dostępne cechy (UI)
 • Poprawione rozdzielanie elementów na dokumencie dla receptur z cechami (Worker)
 • Dodano konfigurację SKK do AlpolWF.Configuration
 • Import plików EDI z ftp (Worker)
 • Import plików XML z ftp (Worker)
 • Integracja z SKK w instalatorze WMS
 • Integracja BaseLinker. Po zrealizowaniu dokumentu przenoszona jest do BaseLinker informacja o gabarycie Inpost (jeżeli ustawiono)
 • Dodano szczegółowe błędy podczas procesu konfiguracji BaseLinker (Installer)
 • Opcja wyboru, na który polu zapisywać wartość atrybutu INPOSTGABARYT w BaseLinker (Instalator)
 • Poprawiono błąd podczas synchronizacji towarów bez nazwy z BaseLinker (Worker)

1.366

 • Dodano ObjectType na procesie SynchronizeArticleUrlPictures (Worker)
 • Poprawiono wyciek pamięci formatki FormDocumentStorageEdit (UI)
 • Zapisz szczegółów błędu podczas deserializacji odpowiedzi z API BaseLinker
 • Proces po zakończeniu realizacji dokumentu innego niż WM nie kończy się błędem (integracja BaseLinker)
 • Poprawiono proces wydań dwuetapowych, generowany dokument WM synchronizowany był do WMS (Worker)
 • Poprawiono problem z wyliczaniem limitów wywołań API w integracji z BaseLinker

1.359-1.365 Integracja z BaseLinker – wydanie pierwszej wersji

 • Wsparcie dla XL 2021.0
 • Poprawiony błąd mapowania (Worker)
 • Poprawiono błąd procesu w przypadku braku zdjęć
 • Poprawiono: synchronizacja zdjęć z BaseLinker nie ustawiała poprawnego identyfikatora towaru
 • Dodano synchronizację zdjęć z BaseLinker
 • Poprawiono link do changelogu z poziomu WMS
 • Dokument WM zrealizowany w WMS zmieni status w BaseLinker

1.358

 • Poprawiono nadpisywanie konfiguracji BaseLinker z poziomu instalatora
 • Dodano możliwość wyboru mapowania statusów zamówień BaseLinker – WMS (Instalator)
 • Dodano możliwość edycji mapowania statusów zamówień Baselinker z poziomu WMS (UI)
 • Konfiguracja katalogu BaseLinker zawiera też jego nazwę
 • Poprawiono wyświetlanie klawiatury ekranowej

1.357

 • Edycja konfiguracji BaseLinker z WMS (UI)
 • Ładowowanie konfiguracji na bazie do instalatora

1.356

 • Tworzenie domyślnego kontrahenta podczas instalacji w integracji z BaseLinker (Instalator)
 • Migracja magazynów BaseLinker (Instalator)

1.355

 • Formatka do integracji z BaseLinker (Instalator)

1.354 

 • Formatka logowania Auth0 powinna wykorzystywać Edge kiedy możliwe
 • Możliwość instalacji WMS w integracji z Connector (opcja niedostępna w tej wersji)
 • Wyświetlanie statusu połączenia z Connector w WMS (UI)
 • Poprawiona synchronizacja dokumentów PM dla realizacji niepełnych

1.353 

 • Naprawiono problem z zależnościami w workerach

1.352

 • Synchronizowane dokumenty korekt dla towarów z cechami synchronizuje dokument w statusie do realizacji

1.351

 • Dodano możliwość filtrowania użytkowników po statusie „aktywny” (UI)
 • Poprawiono dodatkowe problemy z nadawaniem lokalizacji WM i PM (procedury w kodzie)

1.350

 • Poprawiono zapytanie pobierające stany (procedury w kodzie)

1.349

 • Poprawiono nadawanie lokalizacji dla dokumentów WZ (procedury w kodzie)

1.348

 • Poprawiono nadawanie lokalizacji dla dokumentów PZ (procedury w kodzie)

1.347

 • Poprawiono wyświetlanie formatki z PIN’em na urządzeniach z Android (UI)

1.346 (in progress)

 • Poprawiono sortowanie listy na formatce listy lokalizacji (UI)
 • Poprawiono algorytm wydań magazynowych (procedury w kodzie)
 • Poprawiono błąd dla przyjęć mag. dla norm min, max = 0 (normy te były ignorowane)
 • Poprawiono błąd wywołania z kodu procedury VerifyDocumentStorage (procedury na bazie)

1.345 

 • Instalator, migracja atrybutów kontrahenta – zwiększono timeout

1.344 

 • Dodano odświeżanie listy użytkowników po dodaniu/usunięciu użytkownika
 • Poprawiono resetowanie tokenu dostępu po otwarciu profilu użytkownika
 • Poprawiono usuwanie użytkownika z dostępem do wszystkich instancji
 • Poprawiono wyświetlanie okna zapisywania przy zamykaniu edycji użytkownika

1.343

 • Kompatybilność z Optima 2021.5.1

1.342

 • Dodano brakujący skrypt tworzący kolumnę ignorowanych lokalizacji
 • Dodano przepisywanie atrybutu „sposób dostawy” na dokument dla Optima
 • Poprawiono sposób wyświetlania dostawy na liście dokumentów
 • Dodano ostrzeżenie wybierając instalację preview WMS

1.341

 • Poprawiono wybór lokalizacja do pobrania towaru w procedurze SQL

1.340

 • Nowy algorytm obsługi norm
 • Dodano przepisywanie atrybutu „dostawa” na dokument dla Optima
 • Dodano flagę na strukturze magazynu do ignorowania lokalizacji przez procesy wydań

1.339 

 • Instalator WMS będzie nadpisywał i rekonfigurował ustawienia webservice podczas aktualizacji
 • Poprawiono: instalator nie wybierał odpowiedniego audience dla środowiska produkcyjnego

1.338

 • Instalator w konfiguracji domyślnej instaluje instancję na środowisku produkcyjnym

1.336 – 1.337

 • Poprawa konfiguracji workerów
 • Zmiana skrótu klawiatury ekranowej z '@’ na '#’
 • Zmiana wyświetlanego komunikatu o danych logowania dla instalatora

1.335

 • Poprawiono rozwiązywanie zależności
 • Instalacja certyfikatu Auth0 przez instalator

1.334

 • Autoryzacja poprzez Auth0

1.333

 • Dodano obsługę InPost Weekend

1.332

 • Poprawiono zwalnianie blokady dokumentów przez innego użytkownika

1.331 

 • Naprawiono nie dodający się atrybut INPOSTGABARYT

1.330 

 • Dodano obsługę partii towarowych dla ResupplyArticleNorm 
 • Dodano sprawdzenie pustej wartości dla stack trace dokumentów

1.329

 • Poprawiono FuturitiRabbitWorker przekazywał null do zapytania

1.328 

 • Dodano logowanie stack trace dokumentu przy tworzeniu go z poziomu UI
 • Poprawiono zapytanie FuturitiRabbitWorker

1.327

 • Poprawiono kompatybilność wstecz dla UserOpratorWMS

1.326

 • Dodano blokowanie konfiguracji strony cech partii, gdy istnieją towary z przypisanymi partiami

1.325 

 • Build instalatora nie kopiował skryptów workflow

1.324

 • Procedura CleanupDatabase usuwa teraz wszystkie rekordy starsze niż wskazana data

1.323

 • Dodano pytanie o potwierdzenie zatwierdzenia dokumentu, który nie został w pełni zrealizowany podczas automatycznego zatwierdzania

1.322

 • Dodano kolumnę stack trace na dokumencie, wskazuje miejsce wygenerowania dokumentu w kodzie
 • Dodano kolumnę FUserId do AlpolWMS.User
 • Poprawiono przełączanie między polami na formatce ustawiania cech towaru

1.321

 • Poprawiono skalowanie powiadomień dla trybu android
 • Poprawiono komunikat o brakującej definicji wydruku
 • Poprawiono skanowanie kodu EAN jednoski na dokumencie
 • Poprawiono MM nie nadające pozycji
 • Przeniesiona procedura CleanUpDataBase do kodu

1.320

 • Naprawiono uniemożliwione skanowanie elementów na dokumentach weryfikacyjnych
 • Poprawiono wyświetlanie sugerowanej lokalizacji dla towarów z cechami
 • Poprawiono synchronizację WZ z Optima, teraz poprawnie nadaje cechy
 • Poprawiono kody akcji nie działające gdy procedury z kodu były włączone
 • Naprawiono null exception podczas skanowania kodu akcji nadającego atrybuty

1.319

 • Naprawione wyszukiwanie na stanach

1.318

 • Poprawiono filtrowanie stanów magazynowych

1.317

 • Poprawiono proces realizacji dokumentów GMP
 • Poprawiono skanowanie elementu na dokumencie, gdy jego kod występował na którymś z pól dokumentu

1.316

 • Naprawiono pobieranie inwentaryzacji przez FuturitiStocktaking
 • Poprawiono błędne wyświetlanie raportu w niektórych przypadkach
 • Poprawiono proces realizacji dokumentów GMP

1.315

 • Naprawiono generowanie raportu inwentaryzacji

1.314

 • Naprawiono błąd gdy lista dokumentów blokujących inwentaryzację była krótsza niż maksymalna ilość elementów wyświetlanych przy przekazywaniu inwentaryzacji do realizacji
 • Naprawiono błąd podczas próby wydruku oraz ustawiania domyślnego wydruku

1.313

 • Poprawiono proces VerifyDocumentStorageItemsLocalization dla pustych stanów

1.312

 • Poprawiono proces GenerateWZByReleaseMP

1.311

 • Poprawiono synchronizację dokumentów MP

1.310

 • Instalator instalował starą wersję webservice (1.305)
 • Naprawiono błąd podczas wyświetlania listy dokumentów
 • Naprawiono skanowanie elementów na dokumencie nie zwiększało zeskanowanej ilości

1.309

 • Procedury przeniesione do kodu, możliwość zmiany na tabeli AlpolWF.Configuration „UseDatabaseProcedures”

1.308 

 • Popawa odinstalowywania instancji

1.307

 • Dodano samodzielny instalator

1.306

 • Zamieniono procedury na implementacje w kodzie dla
  • CancelDocumentStorage
  • ChangeDocumentStorageRealizationState
  • CreateDocumentINK
  • DeleteDocumentStorageItem
  • DeletePrintDefinition
  • DocumentStorageClearRealization
  • DocumentStorageStartRealization
  • DocumentStorageToRealization
 • Naprawiono błąd usuwania instancji w przypadku, gdy baza danych instancji została już wcześniej usunięta
 • Kompatybilność z Optima 2021.4.1

1.305

 • Poprawa przenoszenia korekt do WMS w przypadku gdy w Optimie jest zaznaczona opcja kopiowania atrybutów na korekty
 • Naprawiono synchroniację ilości dla jednostek modyfikowanych mianownikiem
 • Poprawiono pobieranie konfiguracji dla uruchamiania WMS z argumentami

1.303-304

1.302

 • Optymalizacja funkcji wyliczania stanów magazynowych po stronie WMS

1.300-301

 • Poprawiono resetowania pól w instalatorze

1.299

 • Dodano przycisk do zamykania galerii zdjęć towaru
 • Poprawiono wyświetlanie przycisku trybu skanowania dla wersji android

1.298

 • Poprawiono wyświetlanie listy dostępnych serwerów SQL w instalatorze
 • Dodano informację o włączonej opcji automatycznego sterowania rejestracją czasu w Optimie

1.297

 • Poprawiono synchronizację dokumentów WZ gdy podwojona ilość elementu z cechami przekraczała stany magazynowe w Optima

1.295

 • Poprawiono synchronizację aktualizacji atrybutów dokumentów po stronie Optimy

1.294

 • Naprawiono zapytanie dla listy towarów

1.293

 • Poprawiono ponawianie błędów przy synchronizacji z Optimą
 • Podniesiono wersje APM
 • Formatka konfiguracji pozwala na wybór większości wartości z list zamiast wpisywania Id
 • Flaga włączająca używanie przpisanych procedur z bazy

1.292

 • Poprawiono kompatybilność wsteczną dokumentów
 • Poprawiono błąd gdzie konfiguracja z widokiem aplikacji pobierała niepoprawne Id odczas pierwszego uruchomienia

1.291

 • Poprawono nie zamykane połączenie z wms proxy podczas synchronizacji atrybutów w XL i partii
 • Poprawiono komunikat o brakującej wartości atrybutu wymaganego
 • Poprawiono nie pojawiające się pole na formatce edycji atrybutu gdy wartość atrybutu nie była ustawiona
 • Na formatce edycji konfiguracji dodano możliwość wyboru widoku aplikacji, opratora lub klasy atrybutu z listy rozwijanej

1.290

 • Poprawiono duplikowanie wyświetlanych cech na elementach dokumentów
 • Dodano odświeżanie cech na podczas skanowania istniejących elementów

1.289

 • Dodano widoczność dodatkowych cech na liście elementów dokumentu
 • Cechy synchronizowane z ERP zawsze widoczne na liście
 • Dodano przenoszenie cech jako opisu do ERP dla dokumentów PZ
 • Poprawiono przycisk cech nie aktualizujący dostępności przy filtrowaniu towaru

1.288

 • Naprawiono niezamykane proxy przy synchronizacji atrybutów
 • Dodano informację o niepełnej realizacji pozycji dokumentu pod bazą
 • Dodano sprawdzanie wymagania podania wartości atrybutu na dokumencie
 • Optima 2021.3.1.1015

1.287

 • Instalator WMS: Podczas usuwania instancji ignoruj puste katalogi
 • Instalator WMS: Podpowiedzi do pól podczas tworzenia/modyfikowania instancji
 • Instalator WMS: Poprawiono aktualizowanie connection string dla drugiej instalacji bez restartowania instalatora
 • Poprawiono czytelność response przy weryfikacji stanów dla procesów dwuetapowych
 • Naprawiono synchronizację atrybutów tekstowo-logicznych (TAK/NIE) oraz cyfrowych na dokumentach

1.286

 • Poprawiono zapisywanie ilości towaru na dokumencie w przypadku zapisu w jednostce pomocniczej
 • Dodano dopisywanie nazw brakujących towarów do response przy weryfikacji stanów dla procesów dwuetapowych
 • Poprawiono czyszczenie danych sesji użytkownika, jeśli przelogowano na użytkownika z blokowanymi sesjami
 • Dodano odświeżanie listy atrybutów po zeskanowaniu kodu akcji

1.285

 • Synchronizacja opisu RO
 • Instalator WMS: opcja odinstalowania istniejącej instancji
 • Blokada przekazania inwentaryzacji do realizacji jeśli znaleziono niezrealizowane dokumenty

1.284

 • Poprawiono kompatybilność wsteczną dokumentów i stanów magazynowych
 • Poprawiono wyświetlanie koloru lokalizacji na liście elementów dokumentu
 • Poprawiono usuwanie dokumentu w buforze dla którego został wygenerowany dokument weryfikacji
 • Poprawiono generowanie MP dla RO z magazynem docelowym

1.283

 • Poprawiona synchronizacja zaakceptowanych dokumentów inwentaryzacji

1.282

 • Dodana możliwość importowania cech dla towarów bez lokalizacji
 • Poprawiono duplikowanie stanów

1.281

 • Dodano zabezpieczenie przed zatwierdzeniem dokumentu gdy ilość zrealizowana, widoczna na formatce w wms (UI) nie zgadza się ze stanem faktycznym w bazie. Ponowne otwarcie dokumentu wyświetli faktyczną ilość z bazy

1.280

 • Poprawiono przycisk „Pokaż wszystkie” nie pokazujący się gdy dodano towar na wyfiltrowanej już liście

1.279

 • Zmiana tagu „Partie” na „Cechy” na liście towarów
 • Poprawka wyświetlania komunikatu o zapisie podczas edycji definicji cechy na towarze
 • Poprawiono aktualizację drukarki na karcie użytkownika
 • Poprawiono wyświetlanie historii stanów
 • Ujednolicono wyświetlanie elementów dokumentu w zakładce Razem
 • Dodano usuwanie atrybutów z dokumentu
 • Dodano filtry na liście klas atrybutów
 • Dodano przycisk Pokaż wszystkie na formatce edycji dokumentu
 • Dodano widok StockMergeLotView do bazy danych
 • Dodano możliwość importowania pliku *.xlsx aby uzupełnić cechy na towarach

1.278

 • Obsługa cech na inwentaryzacji
 • Konfiguracja do wyświetlania nazwy kontrahenta na liście dokumentów

1.277

 • Optima 2021.2.1

1.275

 • Dodano brakujący skrypt pobierający status włączenia obsługi partii na towarze poprzez element dokumentu

1.274

 • Rozbijanie pozycji na dokumencie po stronie ERP w sposób jaki zostały realizowane w WMS
 • Cechy pozycji na dokumencie zawarte w opisie pozycji
 • Poprawiono formatowanie cech na liście w FormArticleStockLotList
 • Możliwość dodania atrybutu do dokumentu

1.273

 • Poprawiono skrypt 001929 dla XL
 • Na formatce edycji struktury magazynu zmieniono kolumnę „Aktywny” na tylko do odczytu (funkcjonalność nie jest zaimplementowana)

1.272

 • Wyszarzone opisy filtrów w FormArticleStockLotList
 • Poprawiono zapisywanie filtrów dla FormArticleStockLotList
 • Refaktor kodu filtrów cech dla FormArticleStockLotList
 • Możliwość ustawienia wyświetlania cechy dodatkowej na FormArticleStockLotList poprzez opcję w edycji cech
 • Zmiana filtra pola cechy zresetuje pole filtra wartości cechy jeśli nie istnieje ona na nowej cesze
 • Poprawa niedziałającej procedury [AlpolWMS].[ResupplyArticleNorm]
 • Podział elementu podczas realizacji będzie działa tylko dla pozycji z partiami
 • ArticleLotFeatureDefinition używa flagi IsDirty
 • Wydania towarów (WM, MP) uwzględniają datę ważności (partie)
 • Funkcja asynchroniczna GetStocktakingReportAsyncAsyncTask zwalnia swój event handler
 • Ulepszenia w argumentach exe
  • Otwierane okno przenoszone na wierzch
  • Usunięcie kolejkowania otwierania formatek
  • Zmiana rozdzielania argumentów z ’,’ (przecinka) na ’;’ (średnik)
  • Obsługa przekazywania tablic
  • Możliwość otwarcia bez podania argumentów
 • Zaktualizowano wersję DevExpress do 20.2

1.271

 • Poprawiono nie zapisywanie się daty ważności gdy nie było pola numeru seryjnego
 • Poprawiono oznaczenie wymagania daty gdy była polem opcjonalnym
 • Dodano zapamiętywanie filtrów pod przyciskiem OK
 • Dodano zieloną ikonę dla aplikacji Androida
 • Dodano zakładkę Razem do edycji dokumentu
  • wyświetla zsumowane ilości towaru na dokumencie, niezależnie od lokalizacji lub cech
 • Dodano możliwość filtrowania po numerze seryjnym oaz wartościach poszczególnych cech w FormArticleStockLotList

1.270

 • Poprawiono resetowanie ustawień partii przy synchronizacji towaru mimo konfiguracji po stronie WMS
 • Menu -> Stany -> Cechy: Usunięto 4 filtry w formatce cechy
 • Menu -> Stany: Po zaznaczeniu towaru bez cech przycisk staje się nieaktywny
 • Globalnie wyłączono wyszukiwarkę F3 dla list
 • Poprawiono brakujący opis w trybie info dla lokalizacji
 • Zmieniono domyślny tryb formatki z listą magazynów ze skanuj na filtruj
 • Zmieniono wyświetlaną nazwę wygasa na dn. ważności
 • Zmieniono nazwę atrybutów optima z PARTIE_* na CECHY_*

1.267

 • Podniesienie System.Diagnostic.DiagnosticSource.dll na 4.0.5

1.265

 • Nowa funkcjonalność: obsługa cech towarowych (partii) – funkcjonalność w wersji preview

1.264

 • Poprawiono błędne dopasowywanie klas atrybutów na pozycjach w dokumencie
 • Konfiguracja obsługi partii przez WMS
 • Konfiguracja przechowywania konfiguracji cech partii
 • Synchronizowanie ustawień partii z Optimy
 • Formatka edycji towaru:
  • Wyłączono listę EAN do osobnej formatki
  • Dodano opcję włączenia obsługi partii na towarze
  • Dodano opcję ustawienia wymagań cech partii Data wygaśnięcia i Numer seryjny
  • Dodano przycisk wyświetlający cechy zdefiniowane przez operatora
 • Nowa formatka FormArticleLotFeatureDefinitionList z możliwością usuwania/edytowania/dodawania cech
 • Wyświetlanie statusu obsługi partii na towarze w liście towarów
 • Przycisk Cechy w formatce FormArticleStockList otwierający nową formatkę FormArticleStockLotList
 • Obsługa FormArticleStockLotList poprzez argumenty exe
 • GetDocumentStorageList – zwraca również pola ArticleLot
 • ArticleFilter – możliwość filtrowania po ArticleLotEnabled
 • Formatka ArticleLotEdit
 • Dodano funkcję umożliwiającą grupowanie dowolnych GridControl
 • Funkcje zapisujące obiekty w WS zwracają Id z bazy

1.256

 • Pobieranie ustawień partii z atrybutów w Optimie
 • Poprawiono literówkę w polu DocumentStorageItem

1.253

 • Poprawiono błąd z flagą blokowania magazynu podczas synchronizacji dokumentów

1.252

 • Zoptymalizowano funkcje pobierania stanów magazynowych
 • Synchronizacja atrybutów towarów i kontrahentów w WMS z Optimy i XL’a
 • Blokowanie synchronizacji dla magazynów objętych inwentaryzacją

1.251

 • Poprawiono błąd w skrypcie 1884 (uniemożliwiał podniesienie wersji wms)

1.250

 • Dodano możliwość ustawienia funkcji na kolumnach w raporcie inwentaryzacji (domyślnie suma)
 • Dodano wyświetlanie numeru dokumentu, na którym została zeskanowana lokalizacja
 • Zmiany odnośnie pobierania wersji „Preview” (zmieniono adres)

1.246

 • Dodano kanał „Preview” w instalatorze

1.243

 • Poprawiono błąd przy automatycznym usuwaniu dokumentu dla pustych WM
 • Pusty dokument WM nie utworzy automatycznie nowego dokumentu weryfikacji jeśli jest on już zatwierdzony
 • Lista kodów EAN towarów została opisana
 • Automatyczne ustawianie głównej zakładki w FormMenu

1.242

 • Naprawiono niepoprawnie przypisywany SourceWarehouseId do dokumentu weryfikacji

1.241

 • Dodano pole IsLockedByStocktaking do tabeli Warehouse
 • Przekazanie dokumentu INA do realizacji ustawia flagę IsLockedByStocktaking na True
 • Zatwierdzenie inwentaryzacji ustawia flagę IsLockedByStocktaking na False

1.240

1.239

 • Wycofanie wybranych zmian odnośnie atrybutów

1.238

 • Naprawiono konfigurację LockUnknownLocalizations
 • Kompatybilność wsteczna dla lokalizacji i struktury magazynu
 • Wydłużony timeout dla zatwierdzania inwentaryzacji: 120 sekund
 • Poprawna konwersja wartości atrybutów towarów i klientów Optima -> WMS

1.237

 • Poprawa kompatybilności wstecznej z WS
 • Naprawiono synchronizację atrybutów klienta i towarów indeksów Optima -> WMS
 • Dodano synchronizację atrybutów na zasobach w dokumentach
 • Dodano synchronizację atrybutów towarów oraz klientów XL -> WMS
 • Dodano komunikat o zapis magazynu wirtualnego przed dodaniem do niego regionów z magazynu powiązanego

1.236

 • Test builda

1.235

 • Usunięcie animacji listy regionów magazynów wirtualnych
 • Zmieniono tekst „Dodaj zaznaczone” na „OK” w formatce dodawania regionów do magazynu wirtualnego
 • Zmieniono ikonę przycisku „OK”
 • Podwójne kliknięcie na region w formatce dodawania regionów doda region do magazynu wirtualnego
 • Zaznaczenie regionu lewym klawiszem myszy w formatce dodawania regionów pozwala na dodanie go za pomocą przycisku OK
 • Poprawiono synchronizacje dokumentów+ dla XL. Po synchronizacji do ERP ustawiany jest na dokumencie WMS ForeignId oraz DocumentNumber (brak tych informacji uniemożliwiał anulowanie dokumentu w XL)
 • Zadanie anulowania dokumentu zwraca informacje (id, type) o anulowanym dokumencie
 • Zadanie synchronizowania dokumentu zwraca informacje (id, type) o synchronizowanym dokumencie

v1.234

 • Poprawiono kompatybilność wsteczną UI
 • DoTask_SynchronizeWaybill2 obsługuje synchronizacje także po evencie zmiany na dokumencie domyślnie szuka numeru listu w atrybucie 'NR LISTU’

v1.233

 • Atrybut exe -formhelp wyświetlający formatkę z dostępnymi polami filtrów
 • Argumenty exe nie wymagają już ’?’ aby ustawić flagę Specified
 • Formatka otwarta przez argument exe nie chowa się już pod oknem WMS’a uniemożliwiając korzystanie z programu
 • Przyciski filtrów FormArticleStockList nie wyświetlają się już po wywołaniu przez argumenty exe
 • Poprawiona literówka na liście magazynów (wirtualy -> wirtualny)
 • Zmieniona lista regionów wirtualnych
 • Możliwość zaznaczenia wielu regionów prawym klawiszem myszy
 • Możliwość odpięcia regionu od magazynu wirtualnego
 • Możliwość podpięcia regionu magazynu powiązanego do magazynu wirtualnego
 • Poprawa błędu z duplikowaniem dokumentu MM
 • Poprawa błędu z brakiem System.Memory w FuturitiRabbitWorker

v1.232

 • Synchronizacja atrybutów towarów i kontrahentów z Optima
 • Obsługa FormDocumentStorageList przez argumenty exe
 • Synchronizacja atrybutów towarów i kontrahentów z Optima podczas tworzenia nowej instancji WMS
 • Magazyny wirtualne z możliwością dodania regałów
 • Formatka wyświetlająca regiony wirtualne dla magazynów wirtualnych
 • Poprawiono ucinanie kodu atrybutu w podglądzie atrybutów dokumentów
 • Możliwa jest edycja pola numeric value w formatce edycji konfiguracji

v1.231

 • Pobieranie z Optimy dodatkowych eanów które są wybrane w jednostce głównej

v1.230

 • FuturitiStocktaking – Poprawiono błąd z przenoszeniem hasła z kreatora do pola login w konfigu ,loginu z kreatora do pola hasło w konfigu
 • FuturitiStocktaking – dodano konfiguracje modułów z Optimy

v1.228

 • Poprawiono błąd z dublowaniem się jednostek pomocniczych

v1.227

 • Okienko informacji skopiowania EAN
 • Obsługa otwierania formularzy przez atrybuty exe
 • Kopiowanie EAN prawym klawiszem myszy
 • Zoptymalizowano pobieranie miniaturki w formatce edycji towaru
 • Naprawiono niepoprawnie pobierany filtr w formatce FormArticleStockList

v1.226

 • Poprawiono błąd związany z filtrowaniem danych z tabeli WarehouseWarehouseRegion

v1.225

 • Aktualizacja do Comarch ERP Optima 2021.0.1
 • Dodano listę atrybutów towarów i klientów

v1.224

 • Web-Service : usuwanie magazynów

v1.222

 • Pobieranie danych z tabeli WarehouseWarehouseRegion

v1.221

 • Sprawdzanie czy zostały wprowadzone jakieś zmiany w magazynie

v1.220

 • Dodano nową ikonę skrótu dla kolektora
 • Dodano możliwość dodania oraz edycji magazynu
 • Tylko uprawiony użytkownik może dodawać i usuwać magazyny

 

v1.215

 • GenerateWZByReleaseMP – Dodano kopiowanie opisu z dokumentu źródłowego (DB 1862)

v1.213-214

 • Poprawiono problem z wyświetlaniem atrybutów na PM dodanym z PM+
 • Poprawki w generowaniu MP 
 • Poprawki w instalatorze
 • [AlpolWMSIntegrator].[GetDefaultPrinterByDocumentPrint] działa też w Optimie

v1.212

 • Rozwiązany problem z błędnym znakiem w ścieżce.

v1.211

 • Automatyczna instalacja procesu do wydruku etykiet z pliku
 • Automatyczna instalacja procesu do wydruku etykiety zastępczej

v1.210 

 • Aktualizacja procesów:
 • FuturitiWMS – Generowanie WZ na podstawie MM MP

v1.209

 • Poprawiono zapis procesów *.AWP na bazę danych (System.Data.Entity.Infrastructure.DbUpdateException: ‚Unable to determine the principal end of the ‚WorkflowModel.FK_ProcesDefinitionStepActionParameter_ProcessDefinitionParameter’ relationship. Multiple added entities may have the same primary key.’)

v1.208 

 • Aktualizacja procesów: (Instalator nie zawierał aktualnych wersji)
 • AlpolWMSIntegration – Generowanie MP kompletacji (komasacji) dla towarów z górnych półek
 • AlpolWMSIntegration – Generowanie MP przesunięć na pakowanie (bez komasacji)
 • AlpolWMSIntegration – Generowanie MP przesunięć na pakowanie (z komasacją)
 • AlpolWMSIntegrator – Weryfikacja stanów magazynowych w WMS dla zamówień (po zatwierdzeniu)
 • Poprawa literówki IsWholesaleOrer -> IsWholesaleOrder
 • Dodanie funkcji IsWholesaleOrder (jako standard)

v1.207

 • Podniesiono FluentCommandLineParser do wersji 1.5.0.20
 • Rozwiązano problem z pustym hasłem do operatora

v1.206

 • Blokada zmiany konfiguracji po zalogowaniu w FuturitiStocktaking

v1.205

 • Rozwiązano problem z testowym logowaniem podczas instalacji

v1.204

 • Działa z XL w wersji 20202

v1.203

 • Poprawiono wielokrotne powstawanie wpisów „POZYCJA ORYGINALNA” w logu (zmniejszona objętość bazy danych)
 • Poprawiono skrypty instalacyjne (niemożliwa instalacja w niektórych scenariuszach np. gdy już istnieje schemat AlpolWF, funkcja SplitString, GetStockQuantityWithReservation)

v1.202

 • Poprawiono błąd zwracający pusty obiekt podczas wskazywania osoby do odczytu kontrolnego
 • zmiana w PK2 od wersji 1.10.0.0 Podczas automatycznej aktualizacji podmienią się też workery zawierające _ w nazwie np AlpolWorkflowPowerKeeper2_WMS.exe

v1.201

 • OTRS 2020081910000591
  –Wyłączam logowanie w apm requestów Apm_DiagnosticSubscriber_Http bo jest problem z wyciekiem pamięci

v1.200

 • Dodano opcje skanowania na dokumencie „DS//Accept” – akceptuj dokument bez potwierdzenia (pozostale komunikaty sa wyswietlane zgodnie z logika), „DS//AcceptConfirm” – akceptuj dokument z pytaniem o potwierdzenie. Opcje te sa rownowanze z kliknieciem przycisku „Akceptuj” na formatce

v1.199

 • AlpolWorkflowPowerKeeper2 podczas błędu konfiguracji ścieżki do workera inne workery sie odpalają a błąd leci na kibane , wcześniej blokowało odpalania innych workerów i błąd był w konsoli , dostępne do wersji PK2 1.9.0.0

v1.197

 • Poprawki dla AlpolXlConnect2 w wersji 2019.3
 • Podniesienie wersji Elastic.Apm z v1.6.0 na v1.6.1

v1.195

v1.194

 • Zmiana z AlpolOptimaConect na FuturitiOptimaConnect

v1.193

 • Optima 2020.7.1
 • Wyłączenie APM w UI (wymaga dostosowania do nowych zmian)

v1.191-192 

 • Poprawki do APM oraz System.Memory

v1.190

 • Dodano komunikat „Ten dokument powinien być zrealizowany w całości” – podczas zatwierdzania nie w pełni zrealizowanych dokumentów dla dokument oznaczonych jako „Realizuj w całości” (patrz zmiana w wersji v1.189)
 • APM – rozbudowa wykrywania środowiska

v1.189

 • Procedura GenerateWZByReleaseMP dodatkowo ustawia atrybuty kurierów (‚KURIER_DLU’, ‚KURIER_NIE’, ‚KURIER_SZER’, ‚KURIER_WAGA’, ‚KURIER_WYS’, ‚INPOSTGABARYT’), w zależności od wartości atrybutu ‚SPOSÓB DOSTAWY’ / ‚Dostawa’ (‚Paczkomaty Allegro’, ‚Kurier InPost’, ‚Kurier DHL’, ‚Paczkomaty 24/7’) – zmiana działa jeżeli takie atrybuty są już dodane na bazie
 • Optymalizacja WF – zduplikowane zdarzenia (XL)
 • Ograniczenie czasu ponawiania akcji „VerifyDocumentStorageItemsLocalization” (naniesienie na pozycje dokumentu położeń) do 7dni
 • Flaga na dokumencie „Realizuj w całości”, wymusza zrealizowanie wszystkich pozycji na dokumencie. Flaga automatycznie będzie dodawana do WM, które powstało z RWS (ERP Optima).
 • APM – dla workerów oraz workflow

v1.188

 • Optima 2020.6.1
 • Procedura GenerateWZByReleaseMP dodatkowo ustawia atrybuty kurierów (‚KURIER_DLU’, ‚KURIER_NIE’, ‚KURIER_SZER’, ‚KURIER_WAGA’, ‚KURIER_WYS’, ‚INPOSTGABARYT’), w zależności od wartości atrybutu ‚SPOSÓB DOSTAWY’ (‚Paczkomaty Allegro’, ‚Kurier InPost’, ‚Kurier DHL’, ‚Paczkomaty 24/7’) – zmiana działa jeżeli takie atrybuty są już dodane na bazie
 • Dostosowanie workerów do pracy w kilku grupach zarządzanych niezależnie przez moduł PowerKeeper2
 • Limit wykonywania tasków (DocumentDeletedInERP, DocumentDeletedInWMS, SynchronizeWaybill, SynchronizeWaybill2) 10 dni

v1.187

 • Numer listu przewozowego przenoszony na podstawie FGUID będzie kopiowany tylko na dokumenty powiązane z zamówieniem (OrderForeignId IS NOT NULL)

v1.186

 • W akcji „DocumentRealizedInWMS” (ERP XL) dla dokumentu MP niepowiązanego z ZS występował błąd podczas dodawania zdarzenia.
 • Podczas generowania MP wydania (akcja GenerateReleaseMPByCompletation i GenerateReleaseMP), przy dużej ilości pozycji mógł występować błąd (deadlock lub timeout). Dotyczy ERP Optima.

v1.185

 • Zmiany w danych eventów dodawanych po zrealizowaniu dokumentu MP

v1.184

 • Zaznaczenie/odznaczenie opcji xSale podczas instalacji, aktywuje/dezaktywuje proces „RabbitMQ – eksport zdarzeń do xSale” po stronie wms

v1.183

 • Występował błąd w pliku konfiguracyjnym WebService Web.config. poprawka.

v1.182

 • Zmiany w akcji RelocateSupply (rozmieszczenie dostawy po przyjęciu):
  • Uwzględnienie dokumentów dla których rozpoczęła się już realizacja po stronie WMS (istnieją dokumenty powiązane z RO).
  • Poprawa w wyliczaniu istniejących stanów na magazynie przyjęcia

v1.180

 • Podłączenie zaktualizowanej wersji FuturitiUpdaterProcess (poprawka związana z aktualizacją biblioteki RabbitMQ)

v1.179

 • Dodano atrybut w WMS „OPIS-ZAMÓWIENIE”  (DB 1754)
 • Dodano w konfiguracji możliwość włączenia powiadomienia o wartości atrybutu „OPIS-ZAMÓWIENIE” podczas otwierania dokumentu. Konfiguracja w z poziomu WMS UI odpowiedni wpis „AttributeNotification” (zmiana kolejności z -1 na inną >= 0)
 • Task GenerateReleaseMP dodatkowo ustawia wartość atrybutu „OPIS-ZAMÓWIENIE” na opis zamówienia z ERP (Optima/Xl)

v1.178

 • Instalator – okno zaawansowane – usunięcie ścieżki do PowerKeeper 1
 • RabbitMQ.Client aktualizacja do wersji 6.0 (rozwiązanie problemu niedziałających workerów gdy nie działał RabbitMQ (brak miejsca na dysku, timeout))

v1.177

 • Instalator – okno zaawansowane – inicjalizacja wyboru folderu na wskazaną ścieżkę
 • Instalator – okno zaawansowane – dodano wybory ścieżek dla pozostałych procesów

v1.176

 • Automatyczna realizacja PZKOR rozbija na PM/WM w WMS (Optima, z włączonymi korektami na plus)

v1.175

 • Poprawa pobierania pola pakowania o najniższym obłożeniu podczas generowania MP. Mógł występować błąd: Nie znaleziono położenia pakowania względem obłożenia. WarehouseId=X PackingField=1

v1.174

 • Dodawanie zdarzeń w ERP XL po zrealizowaniu dokumentu MP w WMS

v1.173

 • UI FIX: nie da się zmienić kolumny sortowania

v1.172

 • Optima 2020.5.1

v1.171

 • Poprawki dotyczące wstrzymań (dodano flagę ignoreholds na procesach z holds)
 • Poprawiono: Nie startuje migracja zdjęć w nowej instalacji WMS

v1.167-170

 • Nowy filtr „Pilne” – dokumenty do realizacji z atrybutem „Pilne” o wartości „TAK”
 • Kopiowanie wybranych atrybutów z RO/ZS na wszystkie powiązane dokumenty z danym FGUID. Domyślnie kopiuje się atrybut „PILNE”. Pozostałe można dodać w konfiguracji „AlpolWMS_CopyAttributesByFGUIDAttributeCode”

v1.166

 • Obsługa wstrzymań na ZS (XL, Optima TODO: 001716 + warunki startowe  procesu)

v1.165

 • Dodano powiadomienie (przy otwieraniu dokumentu) „Do jednego ZS przypisanych jest więcej niż 1 dokument MP”
 • Poprawa procesu usuwania zdjęć towarów. Po usunięciu zdjęcia w XL’u nie usuwało się w WMS. Dodatkowo proces usuwania zdjęć będzie automatycznie aktywowany po instalacji
 • Poprawa weryfikacji ilości zrealizowanej na PM/WM wygenerowanych do MM. Występował błąd w przypadku gdy towar był rozbity na inną ilość pozycji na PM i na WM, co uniemożliwiało zatwierdzenie dokumentu.
 • Poprawa błędu przy migracji danych binarnych do WMS (zdjęć). Po wykonaniu migracji nie uruchamiał się automatycznie worker, przez co zadania były przerabiane dopiero po wymuszeniu. (wymagany PowerKeeper2 v1.6.3)

v1.164

 • Obsłużono PZKOR (na plus) dla Optimy z włączoną opcją „Korekty ilościowe na „Plus””

v1.163

 • Poprawa błędu podczas generowania MP wydania (akcja GenerateReleaseMP oraz GenerateReleaseMPByCompletation) gdzie wykonanie kończyło się błędem: Wystąpił przynajmniej jeden błąd.; IE: Obiektu komunikacyjnego System.ServiceModel.Channels.ReliableRequestSessionChannel nie można używać do komunikacji, ponieważ jest w stanie Faulted.

v1.162

 • Rozbudowa i zmiany w procesie weryfikacji stanów magazynowych w WMS po zatwierdzeniu zamówienia lub przyjęciu dostawy w ERP.

v1.161 

 • Weryfikacja dokumentu WM (wydania) gdy zatwierdzamy PM (przyjecie) – dla MP (międzymagazynowego): Uwaga: dla ERP Optima realizacja dokumentów PM i WM musi być spójna ponieważ w optimie wystawiany jest 1 dokument MM (Konfiguracja OnAcceptDocumentPMCheckWM)

v1.160

 • Poprawki w skryptach aktualizujących wersję bazy

v1.159

 • Możliwość oznaczenia lokalizacji jako „Wysokie składowanie”
 • Możliwość oznaczenia lokalizacji jako „Gniazdo komasacji”
 • Proces obsługi komasacji i wydania z uwzględnieniem wysokiego składowania, w oparciu o magazyny wirtualne

v1.158 

 • Dodano nowe pola w strukturze magazynu: Wysokie składowanie oraz Gniazdo komasacji

v1.156

 • Poprawki związane z integracją z Optima 2020.4.1

v1.155

 • Wersja dla Optima 2020.4.1
 • Optymalizacje silnika WF (Usuwanie starych zadań oraz zdarzeń)
 • Dodano mechanizm wstrzymywania zadań dla FGUID (WF)

v1.154 

 • Poprawiono konfiguracje rabbita w instalatorze (ustawianie domyslnej warotsci dla Rabbit Host Name)
 • Dla dokumentów tworzonych w WMS flaga na dokumencie „od netto/brutto” będzie pobierana z danych na kontrahencie z Optimy

v1.151

 • Instalator – poprawki związane ze zmianą ERP Optima/XL podczas jednej sesji z instalatorem
 • Instalator – aktualizacja adresu do instrukcji. Nowy adres
 • Instalator – drobne poprawki i usprawnienia
 • Generowanie dokumentów różnicowych dla INL poprawka dotycząca błędu: „The incoming request has too many parameters. The server supports a maximum of 2100 parameters.”
 • Zmiany w silniku WF (Holds, Testing) – inprogress*

v1.149

 • Instalator dodaje również definicje wymaganych atrybutów (Optima, XL)
 • Poprawiono generowanie WM w ścieżce RO -> MP -> WM -> WZ (Optima). W niektórych scenariuszach mogły się nie nanosić relacje na elementy WM.

v1.148

 • Konfiguracja UI – poprawiono sposób wyświetlania i edycji wybranych wpisów na konfiguracji
 • W instalatorze dodano flagę czy robić kopię zapasową
 • Poprawiono komunikat podczas dodawania operatora (gdy jest duplikat)
 • Rozszerzono informacje o instancji oraz ilości licencji (okno logowania -> wersja -> twoja wersja )

v1.147

 • Dodano opcje na użytkowniku „Generuj weryfikacje (AI Premium)”
 • Zlecanie do automatycznej weryfikacji dyspozycji wymaga: konfiguracja „Procent automatycznej weryfikacji” + flaga „Generuj weryfikacje (…)” na operatorze)

v1.146

 • Zlecanie do automatycznej weryfikacji dyspozycji (konfiguracja „Procent automatycznej weryfikacji”)
 • Nowy moduł w licencjonowaniu „AI Premium”

v1.145

 • Sprawdzanie podczas instalacji WMS czy opcja „kopiowanie atrybutów z korekt” jest wyłączona w Optimie (wyświetlanie ostrzeżenia jeżeli włączone)
 • Okno konfiguracji domyślnie uruchomia się w trybie filtrowania (nie skanowania)
 • Ukrycie niepotrzebnych wpisów (wartości tymczasowe) na liście konfiguracji
 • Dodanie konfiguracji „Procent automatycznej weryfikacji” (tylko konfiguracja, funkcjonalność v1.146)

v1.143

 • Zapamiętywanie ustawień sortowania pozycji na dokumentach (fix)

v1.142 

 • Na oknie weryfikacji dyspozycji ukryto przycisk lokalizacje
 • Zmiana nazwy zakładki z „Inw.” na „Inne” oraz z „Konf” na „Opcje”
 • RealizationDoubleClick – dodano do konfiguracji w UI
 • Dodano komunikat na RabbitMQ z informacja o weryfikacji dyspozycji (FuturitiRabbitWorker)
 • Dodano wybór operatora realizującego podczas dodawania dyspozycji

v1.141

 • Weryfikacja dyspozycji

v1.138

 • Zmiany w inwentaryzacji pozycji. Stan przesyłany do ERP XL jest jako całkowity z WMS a nie tylko z inwentaryzowanej pozycji

v1.137

 • Poprawa skryptów sql wersji

v1.136

 • Poprawa skryptów sql wersji

v1.135

 • Wersja dla Optima 2020.2.1

v1.134

 • Proces usuwania danych binarnych. Po skasowaniu zdjęcia w ERP XL proces kasuje zdjęcie w WMS.

v1.133

 • Dodano informacje o wybranej drukarce na operatorze
 • Proces usuwania danych binarnych. Po skasowaniu zdjęcia w ERP Optima proces kasuje zdjęcie w WMS. (obecnie funkcjonalność działa tylko w Optimie planowana jest także do ERP XL).
 • Poprawki w generowaniu dokumentów różnicowych po inwentaryzacji

v1.131-132

 • Drobne poprawki związane z instalacją

v1.130

 • Dodanie klucza na tabeli AlpolWMS.ArticleBinaryData (DB 1600)
 • VerifyDocumentStorageItemsLocalization – oczekuje na stany magazynowe maksymalnie 14 dni – po tym czasie zadanie nie będzie sprawdzać stanów magazynowych dla danego dokumentu.
 • Jeżeli wystąpi błąd stanów towarowych podczas synchronizacji dokumentu do ERP Optima to zadanie będzie ponawiane (problem chwilowego braku stanów np. dokumenty w buforze).
 • Instalator XL – poprawiono błąd Migracja danych – Invalid object name ‚FuturitiWMS.AlpolWMS.Wareshouse’

v1.129 

 • Poprawiono wyświetlanie informacji o zatwierdzonym dokumencie dla „małego okna”

v1.128

 • Opcja konfiguracyjna WMSIntegration_WMRemoveStockReservations przy generowaniu WM do ZS umożliwia usunięcie rezerwacji zasobowej na ZS.

v1.127

 • Na formatce dokumentu zablokowano panel wyszukiwania na elementach (Panel pokazywał się po kliknięciu F3)
 • Instalator – Przed migracją stanów wykonuje się synchronizacja kart towarowych (rozwiązanie dla błędu „Cannot insert the value NULL into column ‚ArticleId’…” -błąd występował gdy do ERP została dodana nowa karta towarowa już po instalacji WMS)
 • Dodano atrybut AlpolErpDocumentId dla ERP – służy do weryfikacji czy atrybut AlpolWmsDocumentId należy do danego dokumentu w ERP, czy został skopiowany w ERP z innego dokumentu
 • Dodano przycisk usuń dla dokumentów z błędami (status -2)

v1.126

 • Dodano proces czyszczenia bazy danych WMS (zmniejszenie zajmowanego miejsca, szybsza praca bazy danych). (DB 1595). Opcje konfiguracyjne FuturitiWMSAutoCleanUpDataBase, FuturitiWMSAutoCleanUpKeepLastDays, FuturitiWMSAutoCleanUpDeleteTopInterval, FuturitiWMSAutoCleanUpHourLimit, FuturitiWMSAutoCleanUpStartHour

v1.125

 • Lista dokumentów – optymalizacja (DB 1585)
 • Lista dokumentów – blokada zmiany filtrowania, gdy oczekuje na odpowiedź
 • Lista dokumentów – poprawiono:  nie da się zamknąć listy gdy trwa przetwarzanie
 • Poprawiono błąd podczas instalacji „The INSERT statement conflicted with the FOREIGN KEY constraint „FK_User_Warehouse” (…) column ‚Id’ (…)”
 • FuturitiStocktaking – dla WMS ustawia lokalizacje jako nieokreślone w ERP
 • FuturitiStocktaking – uproszczony widok konfiguracji w trybie WMS
 • FuturitiStocktaking – dodano podsumowanie elementów do wczytania
 • Opcja konfiguracyjna WMSIntegration_CopyDocumentCenterFromOrder, umożliwia wymuszenie kopiowania centrum praw z ZS (ERP XL) na generowany dokument magazynowy

v1.124

 • Obsługa normatywów na magazynach wirtualnych. Odczyt/dodawanie.

v1.123

 • Optima 2020.1.2 

v1.120 

 • Obsługa magazynów wirtualnych na formatce listy dokumentów
 • Rozbudowa akcji synchronizującej nr listu przewozowego z ERP do WMS (SynchronizeWaybill2). Opcja konfiguracyjna WMSIntegration_ShipmentWaybillCopyByFGUIDValue umożliwia kopiowanie nr listu na wszystkie dokumenty z tym samym FGUID.
 • Obsługa procesu przyjęcia dokumentów do korek (ERP XL). Możliwość nadania położenia poprzez opcje konfiguracyjne WMSIntegration_AutomaticRealization_DeliveryFieldForCorrection(PM) oraz WMSIntegration_AutomaticRealization_DeliveryFieldForCorrection(WM)

v1.119

 • Dodanie obsługi procesu rozmieszczenia dostawy z uwzględnieniem komasacji dla ZS hurtowych (ERP XL)
 • Obsługa lokalizacji z magazynów wirtualnych podczas skanowania
 • Dodano kod akcji „Ustaw drukarkę dla operatora”

v1.114

 • Zwiększenie czytelności ostatniej akcji w menu oraz na liście dokumentów
 • Dodano odświeżanie ostatniej akcji po wyjściu z listy dokumentów

v1.113 – Magazyny wirtualne

 • Poprawiono wyliczanie dostępnych stanów magazynowych podczas generowania MP dla RO
 • Zwiększenie priorytetów procesów WMS z „poniżej normalnego” na „normalny” (Instalator)
 • Na liście magazynów poprawiono przycisk „Lokalizacje”, aby zwracał lokalizacje dla zaznaczonego magazynu (do tej pory zwracał dla zalogowanego magazynu, co było niezgodne z wygranym filtrem)
 • Dodano obsługę magazynów wirtualnych w:
  • Lista magazynów
  • Lista lokalizacji
  • Lista stanów magazynowych
 • Dodano powiadomienie, gdy serwer WMS jest w nowszej wersji niż UI

v1.112

 • W instalatorze poprawiono weryfikacje czy można dodać nową instancje (komunikat „Istnieje już instancja powiązana z bazą…”) – sprawdza czy istnieje  podkatalog FutritiWMS: {Dysk}!Futuriti_Programy{NazwaBazyDanych}FuturitiWMS
 • Możliwość zatwierdzenia dokumentu bez realizacji pozycji  (Konfiguracja OnAcceptDocumentWithoutRealization) (DB1529)
 • Zmiany z wyliczeniem stanów magazynowych, obsługa stanów magazynów wirtualnych

v1.111

 • Rozbudowa procedury pobierające stany magazynowe. Obsługa generowania MP na wydanie (pakowanie) dla ERP XL. (Przygotowanie pod magazyny wirtualne)

v1.108

 •  Optima 2020.0.1

v1.107

 • Optymalizacje dotyczące zużycia pamięci UI
 • Poprawa błędu z generowanie dokumentów do korekt

v1.106

 • Poprawki dot. wczytywania inwentaryzacji w XL
 • Moduł inwentaryzacji automatycznie rozpoznaje wersje ERP (operator nie musi podawać w konfiguracji)

v1.103

 • Poprawiono błąd uniemożliwiający synchronizacje numeru EAN z WMS do Optimy

v1.102

 • Dodano możliwość skanowania dokumentu po Id np „DS//123” (szybsze wyszukiwanie (otwieranie) dokumentu) – wymaga użycia odpowiedniej etykiety
 • Poprawiono błąd „Splash Form is not created”
 • Zmiana uprawnień: edycja użytkownika SOAP tylko dla serwisanta. Użytkownik SOAP nie jest widoczny na liście
 • Poprawiono synchronizacje dokumentów, gdy brak wspólnych atrybutów na bazie WMS-ERP
 • Poprawiono problem z brakiem informacji kto zrealizował dokument (DB 1512)
 • Dodano informacje o błędzie – jeżeli nie powiedzie się nanoszenie lokalizacji z procesu WF na dokumencie WMS (DB 1505)

v1.93

 • Dodanie modułu inwentaryzacji do instalatora
 • Dodanie modułu komunikacji z xSale do instalatora (podczas instalacji zaznacz xSale)
 • FuturitiStocktaking działa na XlConnect2 (obsługa różnych wersji XL)

v1.90 

 • Poprawki w ścieżce gdzie dokument ma ustawioną wartość [ForeignOrderId] i synchronizowany jest do ERP XL przed realizacją (do bufora)

v1.89

 • Ukryto przycisk profile
 • Poprawiono błąd „migracja stanów zamyka aplikacje”

v1.88 

 • Optymalizacja [ResupplyArticleNorm] – na bazie klienta z 3 min do 3 sekund
 • Na formatce generowania struktury magazynu: obsłużono wyjątek, gdzie podwójne  kliknięcie usunięcia obszaru generowało komunikat z błędem. Poprawiono odświeżanie listy lokalizacji po usunięciu obszaru.
 • Poprawka w konfiguracji PK2. Wartość MachineNaem miałą wartość przez co PK2 nie widział uruchomionych Workerów i uruchamiał je w nieskończoność.

v1.86

 • Dodano pytanie czy rozgrupować przy zamykaniu formatki dokumentu zgrupowanego (AlpolWF.Configuration DocumentStorageOnClose_ShowUngroupQuestion)

v1.85

 • Dodano opcję konfiguracyjną (AlpolWF.Configuration) „UserFunctionMaskComparisionMode”. Sposób bitowego porównywania kolumny [UserFunctionMask] i [Number] (tabele [AlpolWMS].[DocumentStorage] i [AlpolWMS].[UserFunction]). 1 lub NULL – [UserFunctionMask] & [Number] != 0, 2 – [UserFunctionMask] & [Number] = [Number]

v1.83

 • Poprawiono błąd występujący podczas synchronizacji dokumentów System.ServiceModel.FaultException: Invalid column name ‚ValueCode’.

v1.79

 • Dodano obsługę PZKOR (z FZKOR) zatwierdzonej po stronie Optimy z poziomu FZKOR (wymaga włączonego procesu „AlpolWMSIntegration – Synchronizacja i realizacja dokumentów (zatwierdzenie)” oraz wpisu w konfiguracji „AUTOMATIC REALIZATION-AFTER CONFIRMATION” dla IntValue 307005. Za lokalizacje domyślną odpowiada opcja „WMSIntegration_AutomaticRealization_DeliveryFieldForCorrection(PM)” (DB 1459) (Konfiguracja po stronie ERP)
 • Dodano zabezpieczenie przed synchronizacją zduplikowanych dokumentów MM. Jeżeli miałoby dość do duplikacji to akcja „DocumentRealizedInWMS”, zwróci błąd. Dotyczy tylko ERP Optima.

v1.78

 • Na liście sesji dodano informacje o maksymalnej ilości dostępnych licencji
 • Uzupełnienia cykliczne ignorują lokalizację z konfiguracji dla ignorowanych ostatnio znanych lokalizacji (konfiguracja: ArticleLastKnownWarehouseLocalizationIgnore lub ArticleLastKnownWarehouseLocalization_IgnoreRegion) (DB 1452)
 • Optymalizacje

v1.73

 • Drobne poprawki

v1.72 (In progress)

 • .NET 4.7.2

v1.70-71

 • Drobne poprawki

v1.69

 • Dodano wybór systemu ERP: Optima lub XL
 • Dodano automatyczne przewijanie loga instalacji podczas instalacji
 • Instalator nie wymaga wcześniejszej instalacji FuturitiWebService

v1.68

 • Zmiany pod wersję 1.69

v1.67

 • Zmiany pod wersje 1.68

v1.66

 • Usunięto skrót klawiszowy F9 zapis widoku

v1.65

 • Optymalizacja wyszukiwania towarów/dokumentów
 • Optymalizacja pobierania stanów magazynowych

v1.64

 • Usunięto problem, gdzie dokument próbował się zatwierdzić po stronie XL, ale jeszcze nie został synchronizowany do XL (WorkflowWorkerAlpolWMSERPXL)
 • Usunięto błąd z instalatora (Cannot insert the value NULL into column ‚AttributeClassId’)
 • Podniesienie wersji DevExpress v18.2
 • Podniesienie wersji .Net 4.5.1 -> 4.5.2
 • Dodano listę sesji użytkowników (licencje)

v1.61-62

 • Poprawki dotyczące xl connecta 2

v1.60

 • Dodano dodatkowe ostrzeżenie podczas zatwierdzania dokumentu INA/INL – w środowisku produkcyjnym dokument ten powinien być zatwierdzony automatycznie przez silnik workflow – dopiero po poprawnym uzgodnieniu stanów magazynowych
 • Dodano kolumnę „Nazwa towaru”  w raporcie inwentaryzacji (DB 1343)
 • Dodano wybór wyświetlania miniaturki na liście pozycji (DB 1361). AlpolWF.Configuration – ThumbnailDisplayMode gdzie IntValue 0 – domyślny sposób wyświetlania, 1 – BinaryDataId ASC, 2 – BinaryDataId DESC, 3 – FileName ASC, 4 – FileName DESC

v1.59

 • W menu instalatora dodano przycisk „Pobierz najnowszą wersje”

v1.58

 • Poprawki dotyczące wstecznej kompatybilności UI z WS
 • Dodawanie odczytu kontrolnego od razu odblokowuje lokalizacje
 • Zmieniono że pusty dokument odczytu kontrolnego nie jest domyślne usuwany przy zamykaniu

v1.57

 • Zmieniono wygląd głównego okna instalatora
 • Zmieniono komunikat „Proszę czekać”- teraz nie zasłania wyskakujących okienek (instalacja)
 • Dodano obsługę niedomenowego użytkownika (instalacja)
 • Dodano lekką wersje instalatora (bez plików). Najnowsze wersje plików pobierane  są po uruchomieniu

v1.56

 • Dodano instalator https://intranet.futuriti.pl/wms/futuritiwms-instalacja/
 • Usunięcie zdarzenia po skasowaniu dokumentu niezwiązanego z ERP (DB 1323)
 • Dodano flagę na magazynie – WMS. W przypadku rozbicia dokumentu MM (Optima) na PM i WM, jeśli jeden z dokumentów jest na magazyn bez wspomnianej flagi, wystarczy zrealizować jeden dokument, aby MM w Optimie zostało zatwierdzone

v1.55 

 • Poprawiono komunikat „Brak zdjęć” podczas otwierania galerii. Teraz nie jest wyświetlany jako błąd tylko informacja.
 • Ustawienie kartoteki jako nieaktywnej w WMS po usunięciu towaru z ERP (DB 1303)

v1.54 

 • Zmiana adresu auto aktualizacji (https) (DB 1298)
 • Inwentaryzacja działa od wersji DB 1291

v1.53

 • Opis inwentaryzacji lokalizacji dostępny jest pod linkiem: https://intranet.futuriti.pl/wms/futuritiwms-inwentaryzacja/
 • Ukrycie profili aplikacji dla magazyniera
 • Weryfikacja czy podano hasło podczas zakładania nowego operatora (hasło jest wymagane)
 • Poprawiono ustawienie filtra po otworzeniu okna konfiguracji (dla profilu aplikacji oraz pełnej konfiguracji)
 • Zwiększono długość pola list przewozowy (DB 1286)
 • Ostatnia znana lokalizacja ignoruje lokalizacje z flagą Pakowanie (WS 2019-02-25)
 • Jeżeli kod i nazwa towaru są takie same – to na pozycji dokumentu wyświetlany jest tylko kod
 • Przycisk Realizacja+ zmieniono na MP+, WM+, PM+ lub INL+  w zależności od kontekstu okna listy dokumentów
 • Dodano inwentaryzacje lokalizacji (dokument typu INL) (DB 1280)
 • Przepięcie na XlConnect2 – szybsze dostarczanie nowej wersji, stabilniejsza praca, łatwiejsze podnoszenie wersji ERP (DB 1275)
  • XL 2016.3
  • XL 2017.2
  • XL 2018.2
  • XL 2019.0

v1.52

 • Poprawiono nieprawidłowy komunikat „Czy anulować przetwarzanie”  podczas pełnego zatwierdzania dokumentu

v1.51

 • Dodano na monitoring informacje o przekroczeniu licencji
 • Działa ze starszymi wersjami WebService (testowane na v1.40 w górę)
 • Dodano informacje o instancji wms – widoczne po zalogowaniu w menu (AlpolWF.Configuration -> WmsInstanceName)

v1.50

 • Poprawiono sposób wyświetlania wersji w menu logowania
 • Dodano informacje o wersji UI na monitoring
 • Lista zmian WMS (Changelog) – nie wymaga już logowania do intranet

v1.49

 • Dodano buźkę na przycisku zaloguj (test aktualizacji po podniesieniu wersji)

v1.48 

 • Dodano aktualizacje UI
 • Komunikat o wygaśnięciu połączenia dodatkowo zawiera szczegóły błędu (przycisk Schowek)
 • Dodano możliwość uruchomienia aplikacji z  parametrem „-formmode„: 320×240
 • 640×480
 • 640x480W
 • 800×480
 • 800x480W
 • 480×800
 • 480x800W
 • windows
 • android
 • custom

v1.47 

 • Dodano opcje do konfiguracji „IsMMEnabled – Czy przesunięcia między magazynowe są włączone”.  Uwaga: MM działają dla synchronizacji z Optimą.
 • W konfiguracji dodano filtr „Wszystkie”
 • Zmieniono wygląd okna wyboru dokumentu: Nowy układ + przycisk MM (jeżeli jest włączona opcja IsMMEnabled)
 • Zmieniono wygląd okna wyboru typu realizacji:
 • Dodano wybór magazynu docelowego dla dokumentu MM (podczas dodawania nowego dokumentu realizacja+)

v1.46 *

 • Możliwość dodania przesunięcia między magazynowego z poziomu interfejsu aplikacji (Realizacja+) (In progress)
 • Nowe zdarzenie w ERP Optima: dodano numer listu przewozowego na dokumencie w Optimie (Domyślnie wyłączone). List może przyjąć postać aaa;bbb;ccc.
 • Dokumenty zgrupowane widoczne są również na listach MP/WM/PM (Do tej pory były widoczne na liście wszystkich dokumentów)
 • Na elemencie dokumentu dodano pasek koloru lokalizacji. Wymaga przypisania koloru do lokalizacji w „Struktura magazynu”

v1.45

 • Poprawiono wyświetlanie formatki do generowania struktury magazynu (usunięto widoczny suwak dla rozdzielczości 640×480)
 • Zamieniono miejscami podpis”Sekcja” <-> „Miejsce” w generatorze struktury magazynu
 • Dodano wybór koloru dla lokalizacji
 • Optymalizacja bazy danych (DB 1193)
  • Raport inwentaryzacji (z 60-70 sekund na 4-6 sekund)
  • Pobieranie stanów
 • Dodanie parametrów do procesu „AlpolWMSIntegration – Relocate Suply” (Przesuwa za pomocą dokumentów MM, towary z magazynu dostaw na magazyn główny i magazyn komasdacji na podstawie brakujących stanów do realizacji RO). (przeniesione wpisy z AlpoWF.Configuration ). Jeden z nich ,RelocateSupplyDocumentOrderMode, określa sposób filtrowania RO (1 = Seria(Wartość domyślna), 2 = Atrybut, 3 = seria i atrybut). Wymagana wersja AlpolWF = 1205, a dla starych instalacji, dowiązania parametrów do procesu. Działa również po staremu uwzględniając wpisy na konfiguracji. (DB 1205)
 • Kody akcji: Usuwanie, dodanie, edycja atrybutu na obiekcie (DB 1207)
 • Oznaczanie dokumentów zgrupowanych atrybutem z nr dokumentu zgrupowanego. Tylko informacyjnie, atrybut ten jest też przenoszony do optimy (DB 1207)
 • Kody akcji: Grupowanie dokumentów PM, MP, WM oznaczone atrybutem ‚USER ID’ o DocumentStateId = 1,2 lub 3.
  • AlpolWMS.ScanAction_GroupUserPMDocuments
  • AlpolWMS.ScanAction_GroupUserMPDocuments
  • AlpolWMS.ScanAction_GroupUserWMDocuments

v1.44

 • Dodano obsługę błędów podczas otwierania okna z listą magazynów

v1.43

 • Tryb „640×480” (dla kolektora) wyświetla zakładki na formatce edycji dokumentu

v1.42

 • W menu głównym poprawiono nieprawidłowe wyświetlanie kodu magazynu (po wejściu w historię towaru)
 • W trybie dla urządzeń dotykowych, usunięto problem z podwójnie zaznaczonymi elementami na listach

v1.41

 • Dodano edytor struktury magazynu

v1.40 

 • Dodano wznawianie połączenie
 • Jeżeli zaznaczymy wszystkie pozycje i jest to top limit listy, to pojawi się znak „plusa” obok ilości – informacja o tym że jest więcej dokumentów (ale są one nie widoczne na liście)

v1.39

 • Poprawki związane z błędami typu „Nieobsłużony wyjątek”
 • Ilość pobieranych elementów dla stanów może być ustawiona niezależnie od pozostałych list (SettingsView.ListTopLimit_ArticleStockList domyślne top 40)

v1.38

 • Dodano możliwość otwarcia dokumentu do podglądu w sytuacji gdy jest on zgrupowany lub realizowany na innym stanowisku

v1.37

 • Dodano możliwość wyświetlenia EANu na pozycji dokumentu (AlpolWF.Configuration)
 • Dodano kreator „Kodów akcji”

v1.36

 • Dodano „Kody akcji”. Skanując odpowiednio przygotowaną etykietę można wykonać zdefiniowaną wcześniej akcje
  • Ustawienie wartości atrybutu na dokumencie
  • Usunięcie wartości atrybutu z dokumentu
  • Usunięcie atrybutu z dokumentu
 • Poprawiono wyświetlanie atrybutu typu flaga (ukryto niepotrzebny combobox)
 • Poprawiono wygląd listy atrybutów na dokumencie
 • Na formatce dokumentu przesunięć miedzy magazynowych dodano wyświetlanie magazynu źródłowego
 • Podczas realizacji dokumentu przy użyciu formatki (tryb F), dodano ostrzeżenie przy zeskanowaniu zbyt dużej ilości np. jeżeli omyłkowo zeskanujemy EAN towaru zamiast wprowadzić ilość. Ostrzeżenie domyślnie pojawia się przy wartości większej niż 10000

v1.35

 • Poprawiono błąd gdzie: podniesienie formatki pozycji dokumentu zmienia lokalizacje pozycji, po opuszczeniu formatki bez jej zatwierdzenia
 • Zablokowano możliwość wpisania ujemnych wartości na formatce normatywów
 • Zmieniono kolor podświetlenia elementów
 • Dodano po kliknięciu w przycisk kopiowanie do schowka „Id”, „Id zewnętrzne” oraz „Numer zewnętrzny” na formatce dokumentu
 • Skanowanie pustego ciągu znaków odświeża listę (do tej pory wyszukiwany był „pierwszy lepszy” obiekt z bazy)
 • Dodano filtr „Wartość atrybutu” – szukający po wartości tekstowej oraz typu int
 • Dodano możliwość wyświetlania powiadomień dla otwieranych dokumentów. Powiadomienia generowane są na podstawie ustawionych atrybutów na dokumencie. Treść powiadomienia jest konfigurowana i może zawierać tekst statyczny, kod atrybutu, wartość atrybutu.

v1.34

 • Dodano możliwość powiązania filtra z operatorem
 • Konfiguracja wyświetla wpisy niezależnie od wybranego operatora na wpsie
 • Zmiana „Operator Id” na konfiguracji nie wywoływała pytania „Czy zapisać zmiany” przy zamykaniu okna
 • Dodano blokadę otwierania dokumentu z innego magazynu
 • Zmodyfikowano wygląd przycisków filtrowania na liście dokumentów. Dodano wybór filtra z listy

v1.33

 • Optymalizacja skanowania dokumentu po numerze dokumentu, liście przewozowym, numerze EAN

v1.32 

 • Dodano filtr na stanach towarowych

v1.31

 • Zablokowano możliwość realizacji dokumentu, który został zgrupowany
 • Poprawiono błąd, gdzie otwieranie dokumentu zgrupowanego zmieniało status zatwierdzonego, powiązanego dokumentu
 • Uszczelniono dodawanie/edycje norm dla kierownika i serwisanta
 • Dodano obsługę atrybutów typu lista

v1.30

 • Poprawki odnośnie komunikatów podczas zamykania dokumentu (usuwanie, czyszczenie realizacji – po potwierdzeniu wymagało dodatkowego kliknięcia z potwierdzeniem zamknięcia dokumentu). Powinno też rozwiązywać problem „Nie można uzyskać dostępu do usuniętego obiektu”
 • Zablokowano możliwość logowania na nieaktywnego operatora (wymaga podniesienia webservice)
 • Przyśpieszono działanie listy dokumentów (DB)
 • Filtr na liście dokumentów może zawierać dodatkowy @SearchText – jest to wartość wpisana do filtra przez operatora. Może to być wykorzystane np. do szukania po opisie dokumentu:  „Description like ‚%’ + @SearchText + ‚%’ „
 • Dodano opcjonalny ekran powitalny (do włączenia w konfiguracji UserShowLastLoginInfo) 
 • Na liście historii towaru dodano filtr: „Wszystkie”, „MP”, „WM”, „PM”

v1.29

 • Poprawiono mechanizm przechodzenia na kolejną pozycje do skanowania
 • Po otwarciu dokumentu, zawsze pierwsza pozycja jest aktywna (niezależnie od wybranego sortowania pozycji)
 • Dodano do AlpolWF.Configration „ItemHtmlDisplayStringFormat” – opcja pozwala zmienić domyślne formatowanie wyświetlania pozycji np. na usunięcie wyświetlania nazwy towaru.
 • Dodano pasek postępu kolekcjonowania dla dokumentów MP oraz GMP
 • Zmieniono kolor pozycji o statusie „Pobrane” z „Jasny zielony” na „Zielony” (Kolor „Jasny zielony” był słabo widoczny na niektórych kolektorach). Dodatkowo jeżeli pozycja jest pobrana w całości – obok ilości widoczna jest literka (P).
 • Na nagłówku dokumentu dodano informacje o operatorze realizującym dany dokument

v1.28

 • Zmiany w uprawnieniach usuwania dokumentów. Dokumenty mogą być usunięte przez kierownika lub serwisanta. Magazynier może usunąć tylko dokumenty przypisane do niego, w statusie „Realizacja+”.
 • Poprawki dotyczące blokady otwierania dokumentu na różnych stanowiskach (DB 929)

v1.27

 • Nieaktywny przycisk „OK” na formatce skanowania, jeżeli zeskanowana ilość to 0
 • Do nagłówka dokumentu dodano pole „Numer zewnętrzny” (widoczne tylko gdy uzupełnione)
 • „Id zewnętrze” w nagłówku dokumentu wyświetla wartość
 • Poprawka zatwierdzania GMP (działa przepisanie ilości pobranych do zrealizowanych dla trybu skanowania różnego od „1”, gdy ilości pobrane 0)

v1.26

 • Dodając nowy dokument w WMS (Realizacja+) przepisywana jest „funkcja operatora” na dokument

v1.25

 • Literówki w komunikatach
 • Poprawki dotyczące realizacji
 • „F MAX” – na pozycjach zrealizowanych ustawia ilość zeskanowaną = 0
 • „LF 1” oraz „LF MAX” – po zatwierdzeniu ilości 0 otrzymujemy komunikat zwrotny

v1.24

 • Zablokowano możliwość zmiany lokalizacji podczas realizacji dokumentu – jeżeli na nowo wybranej lokalizacji nie ma wystarczającej ilości
 • Optymalizacja silnika WMS
 • Dodano nowy tryb skanowania: „LF 1” oraz „LF MAX”
 • Dodano przycisk na liście dokumentów „Zaznacz wszystko”. Przycisk jest widoczny po zaznaczeniu min. jednej pozycji.
 • Dodano opcjonalne potwierdzenie zamykania formatki dokumentu w trakcie realizacji. Domyślnie wyłączone (AlpolWF.Configuration -> DocumentCloseConfirm)
 • Dodano potwierdzenie grupowania/drukowania/blokady dokumentów w menu zaznaczeń dla listy dokumentów

v1.23

 • Ilość pozycji na liście dokumentów widoczna jest również dla magazyniera ale dopiero po przefiltrowaniu do danego towaru (zmiana z v1.22)
 • Poprawiono układ elementów na liście dokumentów
 • Zablokowano możliwość zmiany rozmiaru okna w trybie pracy na urządzeniu mobilnym

v1.22

 • Na liście dokumentów dodano filtr „po towarze”. Aby go użyć należy zeskanować towar na liście dokumentów.

v1.21

 • Dodano możliwość edycji atrybutu na dokumencie (prototyp, wymaga jeszcze drobnej tapicerki (optymalizacje, które wymagały by podniesienia całości WMS), ale może działać produkcyjnie). Edycja: TAK/NIE, Liczba, Tekst

v1.20

 • Dodano blokadę wielokrotnego uruchomienia aplikacji
 • Dodano ikonę aplikacji

v1.19

 • Optymalizacje aplikacji
 • Usunięto efekt „migotania” podczas otwierania formatki

v1.18

 • Zapamiętywanie wielkości okna – na czas trwania sesji programu. Po restarcie zostanie przywrócona domyślna wielkość
 • Zmiana domyślnego widoku głównego menu. Organizacja, ikony, dodano przycisk „Profile”

v1.17

 • Przeniesienie changelog’a na stronę intranet
 • Dodano zapamiętywanie sortowania na liście oraz edycji dokumentu
 • Usprawniono zaznaczanie pozycji po zeskanowaniu (w trakcie realizacji dokumentu). Po realizacji częściowej pozycji zaznaczana jest pozycja zeskanowana, po realizacji całkowitej pozycji zaznacza jest pierwsza pozycja na liście.

v1.16

 • Lista towarów została przefiltrowana do towarów aktywnych (niearchiwalnych)

v1.15

 • Dodano nagłówek okna (widoczny gdy nie wprowadzono tekstu skanowania/wyszukiwania)
 • Zoptymalizowano otwieranie nowych okienek
 • Czyszczenie lokalizacji po zrealizowaniu pozycji (do włączenia w konfiguracji – globalnie lub dla wskazanego typu dokumentu/operatora)

v1.14

 • Dodano usuwanie definicji wydruku
 • Dodano możliwość wyboru wydruku podczas drukowania (lista towarów, dokumentów oraz lokalizacji)

v1.13

 • Poprawki/usprawnienia dot. norm
 • Wyświetlanie normy w msgbox dla towaru
 • Dodano filtry na liście elementów dokumentu

v1.12

 • Dodano na edycji dokumentu: F2 – wyświetla info o produkcie (kod, ean, pełna nazwa, ostatnia znana lokalizacja) F3 – zmienia domyślną wysokość wiersza
 • Usprawniono działanie funkcji operatora (nie wymaga restartu aplikacji po zmianie)

v1.11

 • Zmiany związane z wydrukami

v1.10

 • Dodano nowy mniejszy widok elementu na dokumencie – zmiana widoku pod klawiszami F1 F2 (zmiana jest zapisywana per użytkownik po kliknięciu w przycisk zmaknij)
 • Dodano zapis i odczyt interfejsu użytkownika (napisz ‚-help’ w polu skanowania aby poznać dostępne komendy)
 • Dodano konfiguracje do interfejsu użytkownika

v1.8

 • Zmieniono domyślny układ menu
 • Dodano listę lokalizacji
 • W głównym menu programu dodano przycisk lokalizacje (dla magazynu z kontekstu użytkownika)
 • Na liście magazynów dodano przycisk lokalizacje (dla wybranego magazynu z listy)
 • Na liście dokumentów dodano wybór kolumny sortowania
 • Na liście dokumentów dodano możliwość zaznaczania wielu dokumentów
 • Na liście dokumentów dodano grupowanie
 • Na liście dokumentów dodano blokady
 • Na liście dokumentów dodano drukowanie
 • Na liście dokumentów kierownik widzi ilość pozycji dla danego dokumentu
 • Na liście dokumentów usunięto kody magazynów (informacja zbęda jeżeli lista jest ograniczona do magazynu, na którym pracujemy)
 • Na liście dokumentów dodano wyświetlanie kodu kontrahenta (do włączenia w konfiguracji)
 • Na formatce potwierdzenia zeskanowanej ilości poprawiono działanie przycisku MAX
 • Dodano formatkę edycji towaru (z możliwością zmiany EAN z poziomu WMS – wymaga wgrania procesu)
 • Dodano zablokuj/odblokuj dokumenty

v1.7

 • Dodano obsługę: Comarch ERP Optima

v1.6

 • Poprawiono zatwierdzanie INA

v1.3-v1.5

 • Poprawki dot. skanowania na dokumentach

v1.2

 • Poprawiono wyświetlnie na pasku start, w trybie pracy dla windows
 • Blokada nieokreślonych lokalizacji przy inwentaryzacji (konfigurowalne)
 • Poprawiono datę na raporcie inwentaryzacji
 • Dodano przycisk z listą towarów na dokumencie
 • Ukryty przycisk ‚Max’ przy potwierdzaniu zeskanowanej ilości dla realizacji +

v1.1

UI:

 • Dodano moduł inwentaryzacji
 • Na formatce dokumentu dodano możliwość wyboru rodzaju skanowania (1, MAX, F 1, F MAX)
 • Dodano nowy tryb skanowania (F) – formatka z potwierdzeniem zeskanowanej ilości
 • Dodano sortowanie pozycji dokumentu (kolumna, rosnąco/malejąco) – klik na przycisku z iloścą pozycji na dokumencie
 • Dodano usuwanie pozycji na dokumentach (zaznaczamy pozycje i klikamy DELETE na klawiaturze)
 • Czyszczenie zeskanowanej lokalizacji poprzez kliknięcie w przycisk z informacją o aktualnej lokalizacji. W poprzedniej wersji należało kliknąć w przycisk „Skanuj/szukaj”
 • Podczas zamykania dokumentu, dodano pytanie czy usunąć dokument – dla dokumentów ‚Realizacja +’, bez pozycji
 • Dodano listę towarów z wyborem – jeżeli podczas realizacji dokumentu skanowanie zwraca więcej niż jeden towar
 • Zmieniono logo Alpol w menu
 • Zmieniono układ menu
 • Dodano changelog

DB:

 • Dodano powiązanie pomiędzy dokumentami WMS (Dokument źródłowy, INA, INO…)

 

W Futuriti tworzymy zaawansowane technologicznie systemy IT oraz wdrażamy, rozwijamy i integrujemy systemy Comarch ERP.
Jako Złoty Partner Comarch zapewniamy naszym Klientom wysokiej jakości obsługę na wszystkich etapach współpracy.

Umów się na prezentację

Jesteś zainteresowany WMS Futuriti?
Wypełnij formularz – odezwiemy się do Ciebie i pokażemy, w jaki sposób zwiększysz efektywność swojego magazynu!

Czy aby na pewno mierzysz w magazynie wszystko, co powinieneś?

Wiedza jest kluczem do przetrwania oraz wyskalowania biznesu – zwłaszcza w obecnym, dynamicznie rozwijającym się środowisku. Im więcej aspektów mierzysz, tym więcej z nich możesz zoptymalizować.

W trosce o Twój magazyn, zespół Futuriti przygotował zestaw wskaźników efektywności, które pomogą Ci zoptymalizować pracę magazynu, usprawnić pracę i zredukować koszty.

Pobierz checklistę ze wskaźnikami i sprawdź co możesz usprawnić w magazynie!

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Podając swój adres mailowy zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Futuriti w celu zapisania do listy mailingowej i wysyłania newslettera. Newsletter będzie zawierał informacje eksperckie na temat zarządzania magazynem wysokiego składu, branży e-commerce a także o produktach, usługach, promocjach lub nowościach Futuriti. Zgodę można w każdej chwili cofnąć.
Obiecujemy nie spamować ! Będziesz otrzymywać tylko wartościowe treści.
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Prowadzisz sprzedaż e-commerce? Możesz sprzedawać więcej ale Twój magazyn nie wyrabia? Skontaktuj się z nami! Pomożemy