fbpx
Spis treści

Raporty WMS: „Ilość zrealizowanych linii”

Raport: „Ilość zrealizowanych linii”


Raport w formie Tabeli

W celu wygenerowania omawianego raportu w aplikacji WMS, przechodzimy w sekcję ‘Inne’ -> ‘Raporty’. zaznaczamy interesujący Nas raport i przyciskiem ‘OK’, przechodzimy do generowania raportu. ((Dane zawarte w raporcie odpowiednio prezentują ilość zrealizowanych linii tzn.   1 dokumentu/1 pozycja (3sztuki) = 1 zrealizowana linia, odpowiednio 1 dokument/3 pozycje (po 1 sztuce) = 3 zrealizowane linie))

Raporty tabel pozwalają na dodatkowe grupowania, sortowania i filtrowanie z poziomu interfejsu WMS.

Zaznaczamy interesujący Nas raport i przyciskiem ‘OK’, przechodzimy do generowania raportu.

Wyświetlone zostanie okno zgodnie z którym następująco wybieramy:

 • ‘Okres od’ – okres czasu od którego chcemy, aby został wygenerowany dla Nas raport
 • ‘Okres do’ – okres czasu do którego chcemy, aby został wygenerowany dla Nas raport
 • ‘Operator’ – wybieramy operatora dla którego chcemy wydrukować raport
 • ‘Źródło’ – wybieramy źródło z którego mają zostać pobierane informację o instancjach w konfiguracyjnych w Connectorze.
 • ‘Typ dokumentu’ – w tym oknie zaznaczamy odpowiednie grupy dokumentów (checkbox), dla których chcemy, aby Nas raport został wygenerowany

Po wypełnieniu danych generujemy raport przez przycisk ‘Wczytaj raport’.

Czas trwania wczytywania raportu zależeć będzie od ilości przetwarzanych danych. Po jego wygenerowaniu przejdziemy do kolejnego okna zawierającego poniższe informację:

 1. Typ dokumentu
 2. Magazyn docelowy
 3. Data dokumentu
 4. Dokładna data dokumentu
 5. Kurier
 6. Nr Listu
 7. Operator realizujący
 8. Procent realizacji
 9. Źródło RO
 10. Źródło WMS
 11. Ilość linii
 12. Opcja zmiany filtrów (po zmianie należy ponownie wczytać arkusz punkt 14.) – filtry można zwijać\rozwijać
 • Eksport od XLS
 • Ponowne wczytanie danych do raportu (po zmianie filtrów punkt 12.)

Raport ‘Ilości zrealizowanych dokumentów’, oprócz formy tabelarycznej, można również zaprezentować w postaci wykresu kolumnowego/słupkowego, wykresu liniowego, jak i diagramu kołowego.

Raport w formie wykresu kolumnowego/słupkowego.


lub w formie

Wyświetlone zostanie okno zgodnie z którym następująco wybieramy:

 • ‘Okres od’ – okres czasu od którego chcemy, aby został wygenerowany dla Nas raport
 • ‘Okres do’ – okres czasu do którego chcemy, aby został wygenerowany dla Nas raport
 • ‘Operator’ – wybieramy operatora dla którego chcemy wydrukować raport
 • ‘Źródło’ – wybieramy źródło z którego mają zostać pobierane informację. Przesyłane są one na atrybucie z systemu ERP Optima, bądź w przypadku integracji z xSale, są one przesyłane na ścieżce xSale (atrybut) -> ERP Optima -> WMS (możliwość wybrania źródła do raportu)
 • ‘Typ dokumentu’ – w tym oknie zaznaczamy odpowiednie grupy dokumentów (checkbox), dla których chcemy, aby Nas raport został wygenerowany
 • ‘Grupowanie dat’ – w tym punkcie należy wybrać interesujące Nas przedziały czasowe dla których ma zostać wygenerowany raport
 • ‘Magazyn’ – wybieramy magazyn dla którego generujemy raport

Wczytany raport zaprezentowany zostanie poniżej: