fbpx

Konfiguracja (opis pozycji)

Opis pozycji znajdujących się pod klawiszem KONFIGURACJA w zakładce OPCJE:

KOD OPIS
1 AllowPartialOrderFulfilment Czy dopuszczalna jest częściowa realizacja zamówienia.
Dokumenty MP/WM zostaną wygenerowane na dostępne
ilości stanów. Zamówienie w ERP musi dopuszczać realizację częściową.
2 AlpolWMS_Completation
MagSymbol
Symbol Magazynu Kompletacji
3 AlpolWMS_Release
WarehouseStockSymbol
Domyślny magazyn wydań
4 AlpolWMS_SaleMagSymbol Domyślny magazyn sprzedaży
5 AlpolWMS_SupplyMagSymbol Domyślny magazyn dostaw
6 AttributeNotification Formatka konfiguracji powiadomień
7 Automatic realization-after buffer Automatyczna realizacja dokumentu po dodaniu dokumentu do bufora. IntValue = typ dokumentu
8 Automatic realization-after confirmation Automatyczna realizacja dokumentu po zatwierdzeniu dokumentu. IntValue = typ dokumentu
9 AutomaticTwoStepProcessRestart Automatycznie ponawiaj taski na generowanie dokumentu
MP do RO w procesie dwuetapowym (tylko w connectorze)
10 OnAcceptDocumentWithoutRealization Co zrobić gdy operator akceptuje dokument bez zrealizowania żadnej pozycji:
IntValue2 – typ dokumentu IntValue – 0 domyślnie
1 – pytanie czy akceptować bez realizacji?
2 – pytanie czy zrealizować automatycznie całość?
11 DocumentRealization_LockTime Czas blokowania dokumentu po rozpoczeciu realizacji przez operatora
12 LockUnknownLocalizations Czy blokować lokalizacje nieokreślone (IntValue 1|0). W IntValue2 należy określić typ dokumentu
13 SKK_EdiFtpUsePassive Czy FTP dla plików EDI powinno używać trybu pasywnego
14 SKK_XmlFtpUsePassive Czy FTP dla plików raportów SKK powinno używać trybu pasywnego
15 GenerateCompletationReservation Czy generować rezerwację na towary z dolnych półek
jeżeli wymaga jest kompletacja (komasacja) z górnych półek
16 WM_MP_SourceStocks_
ExcludeIgnoredLocalization
Czy pobierać stany na wydaniach z wykluczeniem ignorowanych lokalziacji
17 UserShowLastLoginInfo Czy podczas logowania pokazywac informacje o ostatnim logowaniu
18 SplitWMItemsByBatch Czy podczas synchronizacji WM (do ZS) w XLu pozycje mają
być podzielone zgodnie z dostępnymi partiami
19 IsMMEnabled Czy przesunięcia między magazynowe są włączone
20 WMToZSTakeWmsQuantity Czy przygenerowaniu WM do ZS brane mają być ilości:
0 – z dokumentu ZS, 1 – z WM zrealizowanego z WMS
21 SynchronizeMPDocuments Czy synchronizować dokumenty MP
22 Over-limit realization Czy umożliwiać przekraczanie ilości określonej na pozycji. (IntValue 1|0).
W IntValue2 należy określić typ dokumentu. Nie dotyczy realizacji +
23 ResupplyArticleNorm_
ExcludeDeliveryField
Czy wykluczać adresy dostaw podczas generowania uzupełnień cyklicznych
24 ShowInheritWarehouseDocuments Czy wyświetlać na listach dokumenty z magazynów podległych
25 ClearLocalizationAfterItemRealized Czyszczenie lokalizacji po zrealizowaniu pozycji –
IntValue – 1 – wlaczone 0 – wylaczone;
IntValue2 – typ dokumentu (null – domyślnie); AccountId – operatorId
26 SqlFilterView_DocumentStorageList Kreator filtrów dokumentów
27 DocumentStorageClearRealization_
ClearRealizationType
28 ResupplyArticleNorm_
ExcludedLocalizationList
Dodatkowe wykluczone lokalizacje (IntValue)
29 SKK_DefaultCustomer Domyślny kontrahent SKK
30 WMSIntegration_DefaultMPMM
DocumentRealizationType
Domyślny typ realizacji ustawiany na dokumentach MP (międzymagazynowych)
generowanych do WMS na poziomie integracji. Dopuszczlane wartości zgodne
z typem enum „AlpolInterface.Enums.DocumentStorageRealizationTypes”
31 WMSIntegration_DefaultMP
DocumentRealizationType
Domyślny typ realizacji ustawiany na dokumentach MP (wewnątrzmagazynowym)
generowanych do WMS na poziomie integracji. Dopuszczlane wartości zgodne
z typem enum „AlpolInterface.Enums.DocumentStorageRealizationTypes”
32 SKK_FailureMail Email, na który wysyłane są powiadomienia o nieudanym imporcie plików
33 ERP_DATABASE_NAME Nazwa bazy danych ERP
34 WMSIntegration_Generate
ReleaseMPTryMergeMP
Flaga czy podczas generowania MP na pakowanie scalać MP.
1 – próbować wygenerować jedno MP z położen kompletacji i pozostałych na pakowanie.
Scalenie będzie możliwe tylko jeżeli stany znajdują się na jednym magazynie lub magazyn
kompletacji jest magazynem wirtualnym wenątrz magazynu głównego.
0 – generowane są dwa MP na pakowanie z kompletacji i pozostałych lokalizacji.
35 WaybillErrorLabelPrintId Identyfikator wydruku z WMS, który zostanie wydrukowany w przypadku
błędu generowania/wydruku LP. [IntValue] => Id wydruku z WMS
36 ThumbnailDisplayMode IntValue: 0 – domyślny sposób wyświetlania, 1 – BinaryDataId ASC,
2 – BinaryDataId DESC, 3 – FileName ASC, 4 – FileName DESC
37 QuestionDocumentNotFullyRealized Jeśli podczas zatwierdzania dokumentu nie wszystkie
pozycje zostały zrealizowane wyświetl ostrzeżenie
38 FuturitiCustomerCode Kod klienta
39 AlpolWMS_Release
WarehouseStockSymbol
Kod magazynu z którego brane są stany podczas generowania MP wydania
(po zatwierdzeniu ZS). Jeżeli nie podano to brany jest magazyn z ZS.
Możliwe jest podanie wielu magazynów (wiele wpisów konfiguracyjnych)
40 Kreator obsługi korekt Konfiguracja korekt (tylko w connectorze)
41 Kreator procesów Kreator procesu wydań dla poszczególnych źródeł danych z ERP ( tylko w connectorze)
42 Licencja Klucz licencji WMS
43 UpdateAddressPatern Link do nowej wersji (tylko dla dla Futuriti)
44 VerifyDocumentStorageItems
Localization_SetLocalizationFromErp
Nanoszenie lokalizacji 1 do 1 z ERP. Wymaga podania nazwy bazy danych z ERP w
StringValue. IntValue decyduje przy opcja jest włączona (tylko w XL)
45 SetLocalizationFromWMS Nanoszenie lokalizacji z WMS (usuwa stare pozycje)
46 VerifyDocumentStorageItems
Localization_SetDefaultLocalization
Nanoszenie lokalizacji
47 WmsInstanceName Nazwa instalacji WMS
48 SKK_SmtpConfigurationName Nazwa konfiguracji serwera SMTP
49 SKK_EdiFtpName Nazwa konta FTP
50 SKK_XmlFtpName Nazwa konta FTP
51 ArticleLotEnabled Obsługa partii towarowych
52 WmsInstanceFullName Pełna nazwa instancji wraz z unikalnym idetyfikatorem
53 ArticleLotConfigurationWMSSide Po której stronie konfigurować cechy partii, WMS = 1, ERP = 0
54 UseArgsComms Pozwala na kontrolowanie uruchomionej instancji aplikacji przez argumenty startowe
55 AutoVerificationPercent Procent automatycznej weryfikacji
56 CopyLotOnRelatedDocuments Przenoś cechy elementów na dokumenty powiązane
57 DocumentStorageOnClose_
ShowUngroupQuestion
Pytaj o rozgrupowanie dokumentu przy wyjściu
(jeżeli GMP zgrupowany nie został zrealizowany w całości)
58 RabbitRoutingKey Konfiguracja klucza dla xSale
59 AutoRealizeMpElement
OnDestinationSpecified
Jeżeli skolekcjnonowano całość i jest podana lokalizacja docelowa na elemencie
to nie wymagany jest skan lokalizacji docelowej, pozycja zostanie automatycznie zrealizowana
60 RealizationDoubleClick Realizuj pozycję dokumentu poprzez podwójne kliknięcie
61 UserFunctionMaskComparisionMode Sposób bitowego porównywania kolumny [UserFunctionMask] i [Number] (tabele [AlpolWMS].[DocumentStorage] i [AlpolWMS].[UserFunction]).
1 – [UserFunctionMask] & [Number] != 0,
2 – [UserFunctionMask] & [Number] = [Number]
62 ItemHtmlDisplayStringFormat Text format pozycji na dokumencie
np. „{QuantityDisplay} – <b>{ArticleCode}</b> – {ArticleName}”
63 FaasAuthToken Token auth do FaaS
64 Shipment_GeneratePackageFromWm Tryb startowania procesu generowania przesyłek kurierskich,
1 – po zatiwerdzeniu WM, 0 – po zatwierdzeniu wszystkich MP
65 IntegrationType Typ integracji WMS
66 FaasMainUrl Url do funkcji FaaS
67 ErpWS_EndpointUrl URL dostępu do WebSerwisu
68 WmsCustom Uruchamiaj metody klienta wskazanego w StringValue
69 UseDatabaseProcedures Używaj procedur na bazie danych zamiast przepisanych wersji z kodu,
0 – z kodu, 1 – sql
70 OnAcceptDocumentPMCheckWM Weryfikuj dokument WM (wydania) gdy zatwierdzamy PM (przyjecie) – dla MP (międzymagazynowego):
IntValue – 0 Brak weryfikacji 1 – zablokuj gdy sa roznice w realizacji.
Uwaga: dla ERP Optima realizacja dokumentów PM i WM
musi być spojna ponieważ w optimie wystawiany jest 1 dokument MM
71 CustomerVisible Widocznosc kontrahenta – domyślna (0 – wyłączone, 1 – kod, 2 – nazwa)
72 CustomerVisible Widocznosc kontrahenta – PM (0 – wyłączone, 1 – kod, 2 – nazwa)
73 WMSIntegration_DefaultMP
DocumentRealizationType
74 WMSIntegration_Generate
ReleaseMPTryMergeMP
75 PackageNotification Wyświetlaj komunikat na temat błędu paczki podczas otwierania dokumentu
76 IgnoreImageName no_image_[0]_1200.jpg
77 ImageTransform Parametry transformacji obrazu, format: FileNameFormat;ExtensionInput;ExtensionOutput;ImageMaxWidth;
ImageMaxHeight;ReplaceByDummy;FileAttributeCodeLink;Thumbnail|FileNameFormat …
78 ScreenKeyboardShortcut Znak jaki po wprowadzeniu w pole tekstowe WMS ma otworzyć klawiaturę ekranową
79 ApplyUdiLotToNewArticles Ustawiaj cechy nowych towarów synchronizowanych do WMS zgodnie z aktywnymi wymaganiami UDI
80 DocumentHtmlDisplayStringFormat Format tekstu danych dokumentu na liście dokumentów, domyślny jeśli puste

Czy ten artykuł był pomocny?
0 out Of 5 Stars
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
Jak możemy usprawnić ten artykuł?
Please submit the reason for your vote so that we can improve the article.
Czy potrzebujesz pomocy?
Spis treści

W Futuriti tworzymy zaawansowane technologicznie systemy IT oraz wdrażamy, rozwijamy i integrujemy systemy Comarch ERP.
Jako Złoty Partner Comarch zapewniamy naszym Klientom wysokiej jakości obsługę na wszystkich etapach współpracy.

Umów się na prezentację

Jesteś zainteresowany WMS Futuriti?
Wypełnij formularz – odezwiemy się do Ciebie i pokażemy, w jaki sposób zwiększysz efektywność swojego magazynu!

Czy aby na pewno mierzysz w magazynie wszystko, co powinieneś?

Wiedza jest kluczem do przetrwania oraz wyskalowania biznesu – zwłaszcza w obecnym, dynamicznie rozwijającym się środowisku. Im więcej aspektów mierzysz, tym więcej z nich możesz zoptymalizować.

W trosce o Twój magazyn, zespół Futuriti przygotował zestaw wskaźników efektywności, które pomogą Ci zoptymalizować pracę magazynu, usprawnić pracę i zredukować koszty.

Pobierz checklistę ze wskaźnikami i sprawdź co możesz usprawnić w magazynie!

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Podając swój adres mailowy zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Futuriti w celu zapisania do listy mailingowej i wysyłania newslettera. Newsletter będzie zawierał informacje eksperckie na temat zarządzania magazynem wysokiego składu, branży e-commerce a także o produktach, usługach, promocjach lub nowościach Futuriti. Zgodę można w każdej chwili cofnąć.
Obiecujemy nie spamować ! Będziesz otrzymywać tylko wartościowe treści.
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Prowadzisz sprzedaż e-commerce? Możesz sprzedawać więcej ale Twój magazyn nie wyrabia? Skontaktuj się z nami! Pomożemy