fbpx
Spis treści

Raporty WMS: „Ilość zrealizowanych dokumentów”

Raport: „Ilość zrealizowanych dokumentów”


W celu wygenerowania omawianego raportu w aplikacji WMS, przechodzimy w sekcję ‘Inne’ -> ‘Raporty’. zaznaczamy interesujący Nas raport i przyciskiem ‘OK’, przechodzimy do generowania raportu.

Raporty tabel pozwalają na dodatkowe grupowania, sortowania i filtrowanie z poziomu interfejsu WMS.

Zaznaczamy interesujący Nas raport i przyciskiem ‘OK’, przechodzimy do generowania raportu.

Wyświetlone zostanie okno zgodnie z którym następująco wybieramy:

 • ‘Okres od’ – okres czasu od którego chcemy, aby został wygenerowany dla Nas raport
 • ‘Okres do’ – okres czasu do którego chcemy, aby został wygenerowany dla Nas raport
 • ‘Operator’ – wybieramy operatora dla którego chcemy wydrukować raport
 • ‘Źródło’ – wybieramy źródło z którego mają zostać pobierane informację o instancjach w konfiguracyjnych w Connectorze.
 • ‘Typ dokumentu’ – w tym oknie zaznaczamy odpowiednie grupy dokumentów (checkbox), dla których chcemy, aby Nas raport został wygenerowany

Po wypełnieniu danych generujemy raport przez przycisk ‘Wczytaj raport’.

Czas trwania wczytywania raportu zależeć będzie od ilości przetwarzanych danych. Po jego wygenerowaniu przejdziemy do kolejnego okna zawierającego poniższe informację:

 1. Typ dokumentu
 2. Magazyn docelowy
 3. Data
 4. Rok
 5. Miesiąc
 6. Dzień
 7. Tydzień
 8. Godzina
 9. Operator realizujący
 10. Kurier
 11. Nr Listu
 12. Procent realizacji
 13. Źródło RO
 14. Źródło WMS
 15. Ilość linii
 16. Ilość dokumentów
 17. Opcja zmiany filtrów (po zmianie należy ponownie wczytać arkusz punkt 19.) – filtry można zwijać\rozwijać
 18. Eksport od XLS
 19. Ponowne wczytanie danych do raportu (po zmianie filtrów punkt 17.)

 

Raport ‘Ilości zrealizowanych dokumentów’, oprócz formy tabelarycznej, można również zaprezentować w postaci wykresu kolumnowego/słupkowego, jak i wykresu liniowego.

 

 

Raport w formie wykresu kolumnowego/słupkowego.


 

lub w formie

Wyświetlone zostanie okno zgodnie z którym następująco wybieramy:

 • ‘Okres od’ – okres czasu od którego chcemy, aby został wygenerowany dla Nas raport
 • ‘Okres do’ – okres czasu do którego chcemy, aby został wygenerowany dla Nas raport
 • ‘Operator’ – wybieramy operatora dla którego chcemy wydrukować raport
 • ‘Źródło’ – wybieramy źródło z którego mają zostać pobierane informację. Przesyłane są one na atrybucie z systemu ERP Optima, bądź w przypadku integracji z xSale, są one przesyłane na ścieżce xSale (atrybut) -> ERP Optima -> WMS (możliwość wybrania źródła do raportu)
 • ‘Typ dokumentu’ – w tym oknie zaznaczamy odpowiednie grupy dokumentów (checkbox), dla których chcemy, aby Nas raport został wygenerowany
 • ‘Grupowanie dat’ – w tym punkcie należy wybrać interesujące Nas przedziały czasowe dla których ma zostać wygenerowany raport
 • ‘Magazyn’ – wybieramy magazyn dla którego generujemy raport

 

 

Wczytany raport zaprezentowany zostanie poniżej: