fbpx
Spis treści

Changelog

Legenda

 • Fix (Red) – poprawki funkcjonalności
 • Feat (Sea green) – nowe funkcje
 • Perf (Royal blue) – optymalizacje, poprawa wydajności
 • Change(Purple) – zmiana nie będąca poprawką ani nową funkcjonalnością
 • Revert(Orange) – wycofanie zmiany

 

 • UI Backward compatibility – nowa wersja WMS UI jest testowana ze wskazaną wersją WMS pod względem kompatybilności wstecznej. Np. Klient ma wskazaną lub nowszą wersje WMS z oznaczeniem UI Backward compatibility, a na końcówce podnosi WMS UI do najnowszej
 • Ważna aktualizacja – aktualizacja zwiera istotne, krytyczne poprawki w działaniu systemu WMS

Zalecana wersja WMS dla inwentaryzacji

Ze względu na liczne optymalizacje oraz poprawki zalecą się aby inwentaryzacja była przeprowadzana na WMS w wersji min.

 • WMS v1.752
 • Connector v1.0.245

Zmiany

1.790 (in progress)

 • Fix(UI, Stany): Otwarcie formatki stanów magazynowych poprzez skan lokalizacji lub towaru nie wyświetlało belki filtra
 • Feat(UI, Lista dokumentów, FUTURITI#2024052310000312): Dodano możliwość filtrowania listy dokumentów do zeskanowanej lokalizacji

1.789 (28.05.2024, preview)  Ważna aktualizacja

 • Fix(Worker, Optymalizacja stanów, FUTURITI#2024052410000356): Obsłużono możliwy przypadek, gdzie kilka instancji workerów WMS mogło jednocześnie podjąć próbę optymalizacji bazy danych, co mogło prowadzić do niepoprawnego wyliczania stanów
 • Fix(UI, Zbieranie, FUTURITI#2024051010000382): Obsłużono błąd w przypadku braku połączenia z API WMS
 • Fix(UI, Stany): Belka filtrów towaru/lokalizacji nie będzie się wyświetlać w jeśli nie ma aktywnego filtra
 • Feat(UI, Stany): Dodano możliwość sortowania listy stanów po lokalizacji oraz dacie dodanie stanu, rosnąco lub malejąco

1.788 (23.05.2024, preview)

 • Feat(UI, Lokalizacje): Dodano flagę „priorytet wydań” dla lokalizacji, z tak oznaczonej lokalizacji towary będą wydawane w pierwszej kolejności. Dokumentacja – Algorytm wydań magazynowych
 • Fix(UI, Dokument): Ukryto przycisk czyszczenia/usuwania pozycji gdy dokument jest w trybie tylko do odczytu

1.787 (21.05.2024)

 • Fix(UI, Raporty): Poprawiono raport zalegania towaru, aby lepiej odzwierciedlał faktyczny stan magazynowy
 • Fix(UI, Wydruki): Od wersji 1.778 nie działały wydruki Crystal Reports
 • Feat(UI, Dokumenty): Dodano możliwość skanowania lokalizacji w przypadku skanu kodu towaru, gdy towar znajduje się na wielu pozycjach dla różnych lokalizacji

1.785-1.786 (14.05.2024)

 • Fix(UI, Dokument): Podczas zatwierdzania dokumentu z zaznaczoną flagą OnAcceptDocumentWithoutRealization przy konfiguracji zatwierdzania pozycji, WMS nie zatwierdzał automatycznie pozycji mimo potwierdzenia akcji

1.783-1.784 (10.05.2024)

 • Feat(UI, Wersja): Dodano wyświetlanie informacji o bazie danych i instancji SQL
 • Fix(UI, Anulowanie dokumentów): Poprawiono błąd, który mógł powodować niezgodność w stanach po anulowania dokumentu zatwierdzonego innego dnia, powodowany przeprowadzaną w nocy optymalizacją stanów magazynowych
 • Feat(UI, Lista dokumentów): Dodano możliwość seryjnego usuwania dokumentów
 • Feat(UI, Dokument): Dodano możliwość seryjnego usuwania pozycji dokumentu
 • Feat(UI, Dokument): Dodano komunikat z zapytaniem przed wyczyszczeniem realizacji zaznaczonych pozycji
 • Fix(UI, Dokument): Poprawiono błąd, który nie pozwalał na wyczyszczenie pojedynczych pozycji na dokumentach zgrupowanych

1.782 (07.05.2024)

 • Fix(API, Dokumenty): Edycja dokumentu nie powodowała zapisania numeru dokumentu MP w bazie danych

1.781 (30.04.2024)

 • Perf(API): Dalsza optymalizacja skanowania i zatwierdzania dokumentów
FuturitiWMS – Wyniki testów wydajnościowych na przestrzeni wersji
 • Feat(Worker): Zmieniono aby dla funkcji zbieraj automatycznie brano ilość dokumentów na podstawie ilości koszyków zeskanowanego wózka

1.780 (26.04.2024)

 • Feat(UI, Dokumenty): Dodano możliwość importu realizacji dokumentów BO i PZ z pliku. (dokumentacja)
 • Perf(API): Zoptymalizowano metody skanowania dokumentów GMP

1.779 (18.04.2024)

 • Fix(Worker, Proces dwuetapowy): Poprawiono błąd z wyszukiawaniem magazynu podczas weryfikacji stanów dla zamówienia

1.778 (17.04.2024)

 • Feat(Worker, Connector): Migracja workerów z SOAP na WMS API

1.777 (16.04.2024)

 • Fix(Kurierzy): Poprawiono błąd podczas generowania paczek

1.776 (11.04.2024)

 • Fix(API, Towary, FUTURITI#2024040310000085): Poprawiono powielone zwróconych towarów w przypadku filtrowania po kodzie, gdy towar posiadał wiele EANów zbiorczych
 • Feat(Instalator, FUTURITI#2024040410000351): Dodano parametr –login oraz –password, z którymi można uruchomić instalator aby automatycznie wypełnić pola logowania
 • Fix(UI, Dokumenty, FUTURITI#2024040510000125): Poprawiono błąd, który pozwalał na wydanie większej ilości towarów niż dostępne na stanie, w przypadku zmiany domyślnej lokalizacji źródłowej na dokumencie 

1.771-1.775

 • Wersja testowa nowego workera WMS w integracji z WMS API

1.770 (4.04.2024)

 • Feat(UI, Powiadomienia): Włączono obslugę powiadomień w instancjach nie-connectorowych
 • Fix(API, Użytkownicy, FUTURITI#2024032710000256): Poprawiono błąd, który powodował czyszczenie uprawnień użytkowników w xSale po podłączeniu konta do WMS
 • Fix(Worker, Optima): Poprawiono ponowienie generowania WZ po błędzie Zduplikowanego numeru dokumentu

1.769 (22.03.2024)

 • Feat(Instalator): Dodano możliwość pominięcia komunikatu z weryfikacją minimalnych wymagać poprzez uruchomienie instalatora z prarametrem –ignoreMinimumRequirements

1.768 (20.03.2024)

 • Feat(Wersja,Optima): Aktualizacja do Optimy 2024.3.1
 • Fix(UI): Poprawiono błąd pliku konfiguracyjnego podczas uruchamiania WMS z instalatora
 • Fix(UI): Poprawiono błąd, gdy użytkownik nie ma wystarczających uprawnień do edytowania pliku konfiguracyjnego WMS

1.767 (19.03.2024)

 • Feat(UI, FUTURITI#2024031810000282): Przy uruchamianiu WMS, jeśli barkować będzie wpisów w pliku konfiguracyjnych, WMS będzie starał się dopisać brakujące wpisy

1.766 (18.03.2024)

 • Fix(Worker, Proces dwuetapowy, Legacy, FUTURITI#2024020810000454): Poprawiono problem, gdzie WZ wygenerowane z procesu dwuetapowego mogło zostać przesynchronizowane spowrotem do WMS
 • Feat(UI, Dokumenty, Connector, FUTURITI#2024022310000309): Usunięcie dokumentu w ERP anuluje dokument w WMS jeśli był on w trakcie realizacji/zrealizowany
 • Feat(UI, Powiadomienia): Dodano powiadomienia z systemu Futuriti do menu głównego WMS
 • Feat(UI, Konfiguracja): Dodano filtr „Kreatory” do listy konfiguracji
 • Feat(UI, Konfiguracja, Connector): Dodano możliwość konfiguracji procesu automatycznej relokacji dostaw

1.765 (06.03.2024)

 • Fix(Instalator): Poprawiono nadawanie portów serwisom IIS, które mogły pokrywać się z portami niekatywnych usług systemowych
 • Feat(UI, EAN, FUTURITI#2024022910000129): Dodano możliwość wyboru obsługi konfiguracji EAN zbiorczych po stronie WMS lub ERP
 • Feat: Aktualizacja do Optimy 2024.2.2

1.764 (27.02.2024)

 • Fix(API, Autoryzacja): Poprawiono błąd podczas dekodowania wygaśniętego tokenu logowania

1.763 (27.02.2024)

 • Fix(UI, API, Autoryzacja): Poprawiono błąd dekodowania tokenu podczas logowania za pomocą kodu PIN

1.762 (26.02.2024)

 • Feat(API, Instalator): Dodawanie atrybutów dotyczących wymiaru/wagi paczki dla AllegroOne na poziomie instalatora i dodawania nowego źródła na poziomie API.
 • Perf(API): Przyspieszono proces konstruowania zapytań SQL

1.761 (23.02.2024)

 • Feat(Worker, Konfiguracja): Dodano automatycznie odświeżanie konfiguracji workerów po edycji w WMS
 • Feat(UI, Inwentaryzacja): Dodano możliwość utworzenia inwentaryzacji z poziomu UI WMS w integracji Optima-Futuriti Connector
 • Feat(UI, Inwentaryzacja): Utworzenie inwentaryzacji z poziomu UI nie przekazuje jej już automatycznie do realizacji
 • Feat(API): Rozszerzono dane informacyjne trafiające na monitoring w celu ułatwienia analizy błędów API

1.760 (16.02.2024)

 • Fix(Worker, Proces dwuetapowy, FUTURITI#2024020510000432): Poprawiono błąd pobierania konfiguracji podczas generowania MP w dwuetapowym procesie wydań
 • Feat(UI, Logowanie, FUTURITI#2024020210000438): Dodano ostrzeżenie o braku migracji stanów dla magazynu w integracji z Futuriti Connector
 • Feat(UI  Logowanie, FUTURITI#2024020810000187): Dodano możliwość uruchomienia UI z flagą -debug co wyświetla więcej informacji podczas procesu autoryzacji WMS
 • Fix(Instalator, FUTURITI#2024020810000187): Poprawiono proces instalacji samego UI, który nie poprawnie nanosił dane konfiguracyjne wymagane do logowania oraz adres API WMS
 • Fix(UI, Dokumenty, FUTURITI#2024013010000084): Poprawiono błąd, który mógł powodować usuwanie pozycji z zamówienia po wyczyszczeniu realizacji w starej integracji
 • Fix(UI, Dokumenty, FUTURITI#2024013010000084): Zablokowano możliwość dodawania nowych pozycji do zamówień w integracji innej niż Subiekt GT
 • Feat(UI, Inwentaryzacja, FUTURITI#2024010910000543): Dodano możliwość przepisania odczytów między arkuszami
 • Feat(UI, Inwentaryzacja, FUTURITI#2024010910000543): Jeśli inwentaryzacja zostanie zamknięta w ERP, a pozostanie aktywna w WMS, zostanie wyświetlony stosowny komunikat
 • Fix(UI, Kody akcji, FUTURITI#2024020110000261): Poprawiono błąd podczas skanowania długich kodów akcji

1.759 (06.02.2024)

 • Fix(API): Na obiekcie DocumentStorageShipment, zwiększono maksymalną długość pola VatNumber z 15 do 35 znaków.

1.758 (29-01-2024)

 • Feat(Wersja,Optima): Aktualizacja do Optimy 2024.2.1

1.756-1.757 (23-01-2024)

 • Fix(Worker, Synchronizacja RO): Poprawiono warunek startowy dla generowania WM do zamówienia, który w procesie dwuetapowym nie generował dokumentów MP
 • Fix(UI, Skanowanie): Poprawiono błąd podczas skanowania przez wybór z listy towarów
 • Fix(UI, Kody akcji): Poprawiono kod akcji ustawiający domyślną drukarkę, którzy rzucał błędem podczas skanowania
 • Feat(UI, Kreator): Po skonfigurowaniu przynajmniej jednego nowego procesu dwuetapowego dla magazynu, stara globalna konfiguracja zostanie usunięta

1.755 (19-01-2024)

 • Fix(UI, UDI): Poprawiono błąd w przypadku, gdy skan kodu UDI znalazł wiele pasujących towarów po czym otwierana była lista pusta lista wyboru
 • Fix(Worker, Synchronizacja RO): Poprawiono warunek startowy dla generowania WM do zamówienia, który w procesie jednoetapowym powodował generowanie dokumentu WZ w WMS przed wygenerowaniem go w Optimie

1.754 (17-01-2024)

 • Fix(UI, Kurierzy): Poprawiono błąd z brakiem kolumny podczas generowania paczki kurierskiej

1.753 (15-01-2024)

 • Fix(UI, Zmiana lokalizacji): Poprawiono zmianę lokalizacji, która była wycofywana po zeskanowaniu pozycji

1.752 (10-01-2024)

 • Fix(UI, Struktura magazynu): Poprawiono brak błędu w przypadku problemu z usunięciem lokalizacji
 • Fix(UI, Inwentaryzacja): Poprawiono wczytywanie odczytów, jeśli nie wszystkie lokalizacje na pojedynczym INO zostały poprawione dokumentem INK
 • Feat(UI, Proces dwuetapowy): Rozszerzono konfigurację procesu wydań dwuetapowych w integracji z Futuriti Connector o możliwość dostosowania go w zależności od magazynu
 • Change(UI, Inwentaryzacja): Zmieniono tekst na przyciskach komunikatu z pomocą dotyczącą inwentaryzacji

1.751 (08-01-2024)

 • Fix(API, UDI): Poprawiono rozkodowywanie kodów UDI HIBCC
 • Fix(UI, Struktura magazynu): Poprawiono błąd podczas rozwijania listy obszarów w przypadku, gdy magazyn nie był wcześniej wybrany
 • Fix(API, Autoryzacja): Dodano możliwość autoryzacji do API prod/devel za pomocą formatki logowania

1.750 (04-01-2024)

 • Fix(Worker): Poprawiono błędną interpretację flagi lokalizacji wykluczonej z wydań, jeśli jej wartość nie była ustawiona na bazie danych (lokalizacje utworzone przed jej implementacją)

1.749 (03-01-2024)

 • Fix: Wykluczenie z zapisu na bazie kolumny towaru ExportArticles_Price_Enabled

1.748 (03-01-2024)

 • Fix(API, Grupowanie dokumentów): Dodano zwracany tekstowy kod błędu, gdy wystąpi problem podczas grupowania dokumentów
 • Fix(API, Zatwierdzanie dokumentu): Poprawiono resetowany kod błędu (-1) jeśli wystąpi błąd podczas zatwierdzania
 • Fix(API, Pobieranie stanów): Usunięto nieużywane pole OrderByDateAsc z endpointu GET /stocks/article-identification
 • Fix(UI, Wycofywanie zatwierdzenia): Poprawiono weryfikację statusu INA podczas wycofywania realizacji INO
 • Feat(Worker): Dodano zapamiętywanie tokenu uwierzytelnienia między uruchomieniami
 • Fix(Worker, Generowanie MP): Proces mógł generować MP na wyłączone położenie pakowania
 • Fix(Worker): Poprawa w zamykaniu połączenia z webservice

1.747 (28-12-2023)

 • Feat: Obsługa Optimy 2023.6.1

1.746 (27-12-2023)

 • Fix(Worker, Zbieranie): Poprawiono warunek startowy procesu generowania WZ po zatwierdzeniu dokumentów MP ze zbierania

1.745 (21-12-2023)

 • Fix(UI, Dokumenty): Poprawiono wyświetlanie przycisku wycofywania realizacji na nieobsługiwanych dokumentach

1.744 (21-12-2023)

 • Perf(Worker, Proces dwuetapowy): Poprawiono wydajność podczas generowania WZ do RO

1.743 (20-12-2023)

 • Feat(UI, Inwentaryzacja): Dodano możliwość wycofania zatwierdzenia INO z powrotem do realizacji
 • Feat(Instalator): Dodano informację, w przypadku uruchomienia instalatora na środowisku devel

1.742 (20-12-2023) Ważna aktualizacja

 • Fix(Worker, Proces dwuetapowy): Poprawiono błąd w sposobie wyliczania dostępnych stanów magazynowych dla generowania MP w procesie dwuetapowym
 • Feat(API, Autoryzacja): Rozszerzono cache autoryzacji o dodatkowe akcje aby zredukować wywołania serwisów zewnętrznych
 • Feat(UI, Kody akcji): Dodano możliwość podania AID (Identyfikatora klasy atrybutu) do kodu akcji aby wybrać odpowiedni atrybut w przypadku, gdy wyszukanie po kodzie znajdzie dwie klasy atrybutu o tej samej nazwie

1.741 (15-12-2023)

 • Feat: Aktualizacja do obsługi ERP Optima 2024.1.1

1.740 (14-12-2023)

 • Fix(Worker): Poprawiono pobieranie konfiguracji w przypadku gdy nie ma przypisanego konkretnego źródła
 • Fix(UI, Kody akcji): Poprawiono modyfikowanie atrybutów za pomocą kodów akcji gdy istnieją te same klasy atrybutów na różnych źródłach
 • Fix(UI, Inwentaryzacja): Zamknięcie inwentaryzacji spowoduje anulowanie odłożonych w czasie zadań synchronizacji dokumentów
 • Perf(UI, Uzupełnianie stanów): Zoptymalizowano proces generowania MP uzupełnienia cyklicznego
 • Fix(UI, Uzupełnianie stanów): Poprawiono błędy zapytania/transakcji podczas wywoływania kodu akcji na uzupełnianie stanów

1.739 (12-12-2023)

 • Fix(UI, Aktualizacja, FUTURITI#2023120510000531): Podczas aktualizacji samego UI WMS, zmiany w konfiguracji API nie były poprawnie odświeżane
 • Fix(UI, Struktura magazynu, FUTURITI#2023112510000068): Poprawiono skalowanie formatki struktury magazynu na AndroidHD
 • Fix(Worker, FUTURITI#2023120710000108): Poprawiono problem z zamykaniem połączenia do webservice, który mógł powodować błąd „Maksymalna liczba powtórzeń została przekroczona przy braku odpowiedzi ze zdalnego punktu końcowego. Wystąpił błąd sesji uwierzytelnionej. Taka sytuacja często wskazuje na to, że zdalny punkt końcowy nie jest już dostępny”. Dodatkowo ustawiono restart workera co 15min.

1.738 (06-12-2023)

 • Feat(UI, Migracja na connector, FUTURITI#2023111710000305): Zablokowano możliwość przeprowadzenia migracji, jeśli znajdują się w WMS aktywne dokumenty
 • Feat(UI, Migracja na connector, FUTURITI#2023111710000305): W momencie migracji, daty synchronizacji z ERP zostaną ustawione na godzinę migracji
 • Fix(Worker, Synchronizacja towarów): Poprawiono błąd z brakującą kolumną podczas synchronizacji towarów

1.737 (05-12-2023)

 • Fix(API, FUTURITI#2023120110000468): Poprawiono zwracany stack trace w wiadomości zwrotnej w niektórych przypadkach
 • Perf (UI, Inwentaryzacja, FUTURITI#2023120110000361): Zoptymalizowano proces zamykania inwentaryzacji w WMS
 • Fix(Worker, FUTURITI#2023120110000459): Poprawiono zamykanie połączeń z webservice

1.736 (01-12-2023, preview)

 • Fix(UI, Inwentaryzacja częściowa, FUTURITI#2023112910000515): Poprawiono błąd „Too many parameters” podczas próby otwarcia raportu inwentaryzacji na dużych dokumentach INC
 • Feat(UI, Kody akcji, FUTURITI#2023112710000493): Dodano nowy kod akcji „Ustaw lokalizację docelową
 • Fix(UI, Lista stanów, FUTURITI#2023113010000405): Poprawiono wyświetlanie stanów dla towaru na magazynie podczas filtrowania po lokalizacji, gdy na dwóch magazynach istniały dwie lokalizacje o tym samym kodzie
 • Fix(API, Rozgrupowywanie dokumentów, FUTURITI#2023112810000357): Poprawiono zwracany kod, w przypadku podania wartości NULL do listy id dokumentów
 • Fix(Worker, Synchronizacja zdjęć, FUTURITI#2023112010000504): Poprawiono restartowanie workera podczas błędów synchronizacji danych binarnych do WMS

1.735 (01-12-2023)

 • Fix(UI, Listy, FUTURITI#2023112810000375): Poprawiono ładowanie dodatkowych pozycji po kliknięciu „Załaduj więcej…”, które przy pierwszym wykonaniu ponownie wypisywało elementy z pierwszej strony
 • Feat(Optima, Dokumnety MM, Connector): Dodano opcję konfiguracyjną Connector_ConfirmMMDocumentAfterWMRealization. Umożliwia sterowaniem zatwierdzeniem dokumentu MM w ERP Optima po zrealizowaniu powiązanego WM
 • Fix(Worker, Realizacja dokumentów): Obsłużono błąd typu „Nie można wstawić wiersza zduplikowanego klucza w obiekcie CDN.TraNag o unikatowym indeksie”, który mógł występować podczas synchronizacji realizacji dokumentu do ERP Optima. Błąd tego typu będzie automatycznie ponawiany.

1.734 (01-12-2023)

 • Feat(UI, Magazyn): Dodano ostrzeżenie podczas logowania lub przełączania się na magazyn, który nie jest obsługiwany przez WMS
 • Feat(UI, Inwentaryzacja): Dodano powiadomienie z linkiem do dokumentacji podczas przechodzenia do formatki inwentaryzacji z menu głównego
 • Fix(API, Rozgrupowywanie dokumentów, FUTURITI#2023112810000357): Poprawiono zwracany kod, w przypadku podania pustej listy id dokumentów
 • Change(API, Dokumenty, FUTURITI#2023112810000357): Usunięto nieużywaną flagę UseWarehouseSourcesJoin z metody GET nagłówka dokumentu
 • Fix(Worker, Proces dwuetapowy, FUTURITI#2023110210000306): Poprawiono działanie procesu wydań dwuetapowych na magazynach wirtualnych w integracji z Futuriti Connector

1.733 (27-11-2023):

 • Fix(UI, Zbieranie): Poprawiono adres do dokumentacji pod przyciskiem pomocy
 • Fix(Worker, Synchronizacja towarów): Poprawiono błąd z brakującą kolumną podczas synchronizacji towarów z ERP
 • Feat(Worker, Optymalizacja stanów): Dodano czyszczenie stanów zerowych z bazy danych dla lokalizacji ignorowanych i pakowania

1.732 (22-11-2023)

 • Fix(UI): Poprawiono błąd NullReferenceException gdy skanowano nie istniejącą lokalizację 
 • Perf(AutoCleanup): Zwiększono zakres czyszczenia stanów magazynowych (DB 2277)
 • Fix(AutoCleanup): Poprawioną funkcję wyliczającą towary przeznaczone do optymalizacji stanów magazynowych

1.731 (22-11-2023)

 • Fix(Instalator): Poprawiono błąd dla którego PK2 nie działa na nowej instalacji (brak connectionstring w .config) – błąd występował od wersji 1.727

1.730 (21-11-2023)

 • Fix(UI, Logowanie):  Poprawiono błąd podczas logowania System.InvalidOperationException – błąd występował od wersji 1.728

1.729 (17-11-2023)

 • Fix(UI, Inwentaryzacja, FUTURITI#2023111510000229): Dokumenty z błędem nie będą już blokować inwentaryzacji

1.728 (17-11-2023)

 • Fix(UI, Zatwiedzanie dokumentu, FUTURITI#2023111010000318 ): W przypadku próby zatwierdzenia dokumentu, który został już zatwierdzony, wyświetlany był komunikat z błędem
 • Fix(API, Inwentaryzacja): Wydłużono timeout na zatwierdzanie inwentaryzacji

1.727 (14-11-2023)

 • Fix(API, Migracja na Connector, FUTURITI#2023110710000521):  Podczas migracji ze starej integracji na Futuriti Connector, nie zmieniana była flaga reprezentująca typ integracji, co mogło prowadzić do niepoprawnego zachowywania się procesów
 • Feat(UI, Towary): Dodano ostrzeżenie przed nadaniem UDI na towarach, jeśli cechy nie są obsługiwane po stronie WMS
 • Fix(UI, Nadawanie cech): Poprawiono skalowanie formatki nadawania cech na towarach podczas realizacji dokumentu PM w trybie AndroidHD
 • Feat(UI, Zbieranie): Usunięto komunikat o utworzeniu dokumentu
 • Fix(API, UdiLotFeatureMap, FUTURITI#2023111010000363): Poprawiono stronnicowanie endpointu
 • Fix(API, UdiLotFeatureMap, FUTURITI#2023111010000363): Poprawiono błąd 500 endpointu PATCH
 • Feat(API, Realizacja dokumentu): Dodano logowanie w przypadku błędu podczas zatwierdzania

1.726 (08-11-2023)

 • Fix(Stocktaking): Poprawiono błąd podczas importowania danych inwentaryzacji do Optimy

1.725 (07-11-2023)

 • Feat(UI, Wydruki): Dodano możliwość anulowania wydruku na ekran za pomocą klawisza ESC
 • Fix(Worker, Optima): Dostosowano worker Optimowy do zmian w API Optimy

1.724 (31-10-2023)

 • Revert(Instaltor/Worker, Autoryzacja): Wycofano nową metodę szyfrowania haseł
 • Feat(Instalator): Dodano instalację nowego workera, który przerabia zadania z UI
 • Feat(Instalator): W przypadku problemu z zapisanym hasłem API workera, instalator nadpisze hasło użytkownikiem instalującym
 • Feat(UI, Zbieranie): Przycisk zbieraj na liście dokumentów wstawia zadanie do kolejki UI, co powinno przyspieszyć jego wykonanie
 • Feat(UI): Aktualizacja do Optimy 2024.0.1

1.723 (31-10-2023)

 • Fix(Instalator): Instalator nie rejestrował sekcji applicationSettings  jeśli nie istniała w konfiguracji

1.722 (30-10-2023)

 • Fix(Instalator): Instalator nie dodawał sekcji konfiguracji applicationSettings jeśli nie istniała ona w pliku konfiguracyjnym

1.721 (27-10-2023)

 • Fix(Instalator): Wydłużono czas oczekiwania na zamknięcie IIS
 • Fix(Instalator): Usunięto nieużywany checkbox instalacji devel w zakładce zaawansowane
 • Fix(Instalator/Worker, Autoryzacja): Zmieniono sposób szyfrowania hasła do workerów WMS, wcześniejsza metoda mogła powodować błąd podczas rozszyfrowywania i wymagała ponownej reinstalacji
 • Fix(UI, Lista lokalizacji, FUTURITI#2023102310000457): Próba wykonania wydruku lokalizacji otwierała nieprawidłowy wydruk
 • Fix(UI, Lista dokumentów): Ukryto przycisk zbierania na liście dokumentów dla małych wyświetlaczy, na których nie było wystarczająco miejsca
 • Fix(Worker, Synchronizacja klas atrybutów): Poprawiono błąd podczas synchronizacji elementów listy klasy atrybutu

1.720 (25-10-2023)

 • Feat(UI, Inwentaryzacja, FUTURITI#2023091910000137): Dodano możliwość zablokowania lokalizacji z poziomu raportu inwentaryzacji, jeśli została przypadkowo otwarta
 • Fix(UI, Zbieranie): Wydłużono czas oczekiwania na zgrupowanie dokumentów do minuty
 • Fix(UI, FUTURITI#2023083110000161): Przeniesiono ustawienie API do sekcji ustawień aplikacji w pliku konfiguracyjnym WMS UI, wcześniejszy sposób mógł zostać nadpisany przez ustawienia użytkownika, co prowadziło do logowania UI do niepoprawnej instancji API
 • Fix(API, UDI, FUTURITI#2023102410000473): Poprawiono stronnicowanie wyników metody GET
 • Fix(API, UDI, FUTURITI#2023102410000473): Poprawiono błąd podczas aktualizacji pól UDI za pomocą metody PATCH

1.719 (24-10-2023)

 • Fix(UI, Lista dokumentów, FUTURITI#2023101910000241 ): Dostosowano działanie funkcji użytkoników, jeśli nie jest skonfigurowany typ wyszukiwania, zostanie automatycznie przyjęty tryb domyślny
 • Fix(API, Definicje procesów, FUTURITI#2023101910000554): Poprawiono działanie endpointa POST, który zawsze zwracał kod 500
 • Fix(API, Definicje procesów, FUTURITI#2023101910000554): Endpoint PUT nie sprawdzał czy proces istnieje przed próbą aktualizacji rekordu
 • Feat(API, Definicje procesów, FUTURITI#2023101910000554): Dodano endpoint DELETE
 • Fix(Worker, Algorytmy grupowania): Podczas grupowania dokumentów, gubiona była informacja o typie procesu dokumentu

1.718 (23-10-2023)

 • Feat(Worker/API, Dokumenty): Dodano wskaźnik z jakiego procesu pochodzi dokument
 • Feat(Instalator): Dodano możliwość uruchomienia instalatora z parametrem devel co pozwala na zainstalowanie WMS w integracji z API deweloperskim
 • Feat(API, Autoryzacja): Rozszerzono konfigurowalność API WMS, możliwe jest skonfigurowanie API lokalnego, aby komunikowało się z API devel zamiast produkcyjnym
 • Fix(API, Shipment account): Poprawiono nie zwracane z API pole identyfikatora konta FTP dla sandbox

1.717 (16-10-2023)

 • Fix(API, Import cech, FUTURITI#2023101110000265): Poprawiono weryfikowanie wymaganych cech

1.716 (13-10-2023)

 • Fix(Instalator): Poprawiono błąd podczas instalacji
 • Fix(UI, Inwentaryzacja częściowa): Poprawiono błąd podczas próby otwarcia lub zamknięcia inwentaryzacji częściowej, na której znajdowało się dużo towarów
 • Perf(UI, Inwentaryzacja częściowa): Przyspieszono proces tworzenia dokumentów inwentaryzacji częściowej

1.715 (12-10-2023)

 • Fix(UI, Realizacja dokumentów): Poprawiono belkę z lokalizacja miejsca docelowego, której ikona nie zmieniała koloru po zeskanowaniu lokalizacji
 • Fix(UI, Realizacja dokumentów): Po zeskanowaniu miejsca docelowego, nie było one przypisywane do dokumentów powiązanych z dokumentem zgrupowanym
 • Fix(Worker, Proces dwuetapowy): Poprawiono generowanie dokumentu WZ po zrealizowaniu MP z jednostki logistycznej
 • Feat(UI, Import cech): Dodano możliwość importu daty produkcji, numeru lot oraz kodu udi z poziomu importu cech

1.714 (10-10-2023)

 • Feat(UI, Lista dokumentów): Ukryto przycisk zbierania do wózka na listach dokumentów innych niż MP
 • Feat(UI, Zbieranie): Obsłużono komunikat w przyadku błędu przetwarzania zadania
 • Feat(UI, Zbieranie): Obsłużono komunikat w przypadku, gdy nie znaleziono dokumentów do zgrupowania
 • Fix(UI, Zbieranie): Poprawiono błąd oczekiwania na wykonie zadania
 • Feat(API, Autoryzacja): Uproszczono odpytywanie statusu zdalnego API o prosty ping
 • Feat(API, Auth0): API nie będzie już nie potrzebnie pobierać tokenu zarządzania, jeśli nie zamierza go używać
 • Fix(API, Wydruki): Poprawiono błędy w edpointach api: /{instanceName}/print-redirections [GET] i [PATCH]

1.713 (10-10-2023)

 • Fix(Worker, Algorytmy grupowania): Poprawiono błąd kiedy na wyjściu algorytmu był tylko jeden dokument MP i następowała próba grupowania
 • Fix(Webservice): Poprawiono błąd związany z ładowaniem biblioteki RateLimitTokenBucket

1.712 (09-10-2023)

 • Perf(UI, Lista dokumentów, FUTURITI#2023092710000461): Zoptymalizowano zapytanie pobierające listę dokumentów magazynowych
 • Feat(UI, Lista dokumentów, FUTURITI#2023092710000461): Dodano monitor wydajności ładowania dokumentów do APM
 • Feat(UI, Struktura magazynu, FUTURITI#2023091510000279): Zablokowano możliwość dodania regionu ze znakiem myślnika w kodzie
 • Feat(API, Dokumenty): Dodano pola lokalizacji mobilnych na dokumentach oraz nagłówkach
 • Fix(API, Dokumenty, FUTURITI#2023092210000274): Poprawiono wyświetlany błąd w przypadku, gdy tworzono dokument z niepoprawnym identyfikatorem dokumentu źródłowego
 • Feat(UI, Lista dokumentów): Dodano opcję zbierania dokumentów na liście dokumentów
 • Feat(UI, Realizacja dokumentu): Dodano obsługę jednostek logistycznych
 • Feat(Worker): Dodano mechanizm umożliwiający tworzenie zaawansowanych algorytmów przetwarzania i grupowania dokumentów MP w celu optymalizacji zbierania i tworzenia własnych ścieżek wg. indywidualnych wymagań.

1.711 (02-10-2023)

 • Change(Instalator, FUTURITI#2023091810000282): Przeniesiono checkbox usuwania Futuriti workflow z bazy ERP do sekcji „Usuwanie”
 • Perf(Worker, Weryfikacja lokalizacji, FUTURITI#2023092710000461): Poprawiono filtrowanie elementów dokumentów, które nie były zawężane do dokumentu

1.710 (15-09-2023)

 • Feat(Instalator): Dodano opcję wyczyszczenia bazy WMS z dokumentów, stanów i zdań
 • Feat(Instalator): Dodano grupowanie opcji instalacyjnych na usuwanie i instalację
 • Fix(Worker, Proces dwuetapowy, FUTURITI#2023090710000132): Poprawiono przypadek, gdzie mogło zostać wygenerowane MP do zamkniętego dokumentu RO
 • Feat(API): Dodano możliwość autoryzacji z API Swagger przy użyciu loginu i hasła (domyślnie wyłączone na maszynach klientów)
 • Fix(FuturitiStocktaking): Poprawiono błąd „Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu” występujący podczas logowania do ERP XL
 • Feat(Instalator): Dodano zapamiętywanie loginu Auth0 na formatce logowania
 • Feat(Instalator): Usunięto SOAP UI z instalatora

1.709 (11-09-2023)

 • Fix(UI, Raport inwentaryzacji, FUTURITI#2023083010000242): Poprawiono wyświetlanie aktualnych stanów magazynowych w raporcie inwentaryzacji

1.708 (08-09-2023)

 • Fix(Instalator): Poprawiono błąd dotyczący brakującej kolumny podczas instalacji WMS
 • Fix(UI, Dokumenty, FUTURITI#2023090710000605): Poprawiono zatwierdzanie dokumentów WM/PM

1.707 (07-09-2023)

 • Fix(UI, Dokumenty): Poprawiono wyświetlany kod atrybutu z brakującą wartością podczas zatwierdzania dokumentu
 • Feat(UI, Wydruki): Dodano możliwość wyświetlenia podglądu wydruku w domyślnej aplikacji bez wydruku na drukarce
 • Fix(Instalator): Instalator nie zamykał działających instancji AlpolWorkflowWorker_Worker_WMS/ERP podczas usuwania instancji
 • Fix(Instalator): Dodano oczekiwanie na zamknięcie instancji IIS podczas aktualizacji WMS
 • Fix(API, Automatyczna realizacja dokumentów, FUTURITI#2023082910000423): Poprawiono logikę wykrywania realizacji pozycji co powodowało automatyczne zatwierdzenie dokumentu bez realizacji jego pozycji
 • Feat(API): Ograniczono ilość zapytań o token zarządzania Auth0
 • Feat(API): Rozszerzono logowanie błędów przy odrzuceniu zapytania o token zarządzania Auth0
 • Fix(UI, Zatwierdzanie inwentaryzacji): Poprawiono dublowanie stanów w przypadku zatwierdzenia inwentaryzacji na magazynie bez lokalizacji

1.706 (29-08-2023)

 • Fix(Worker): Poprawiono błąd podczas generowania WZ z MP, który posiadał atrybuty

1.705 (29-08-2023)

 • Fix(Worker): Poprawiono błąd podczas zapisu atrybutów

1.704 (29-08-2023)

 • Fix(Instalator): Poprawiono błąd z usuwaniem kolumny IsRequired podczas instalacji WMS

1.703 (29-08-2023)

 • Fix(Worker, Optymalizacja stanów): Poprawiono możliwe niepoprawne przepisywanie stanów na tabelę historii stanów
 • Feat(UI, Klasy atrybutów): Dodano możliwość wyboru typu dokumentu, na którym wymagany jest atrybut
 • Feat(API, Klasy atrybutów): Usunięto odwołania do flagi IsRequired endpointów związanych z klasami atrybutów
 • Feat(Wersja,Optima): Aktualizacja do Optimy 2023.6.1

1.702 (25-08-2023)

 • Fix(Worker, Weryfikacja stanów): Poprawiono błąd, gdy w przypadku podania magazynu na konfiguracji AlpolWMS_CompletationMagSymbol, który pokrywał się z magazynem na zamówieniu, wyliczony aktualny stan był podwajany

1.701 (24-08-2023)

 • Fix(Worker, Proces dwuetapowy): Poprawiono pobieranie położeń pakowania MP w procesie dwuetapowym w integracji z ERP XL

Poprzednie wersje

 

W Futuriti tworzymy zaawansowane technologicznie systemy IT oraz wdrażamy, rozwijamy i integrujemy systemy Comarch ERP.
Jako Złoty Partner Comarch zapewniamy naszym Klientom wysokiej jakości obsługę na wszystkich etapach współpracy.

Umów się na prezentację

Jesteś zainteresowany WMS Futuriti?
Wypełnij formularz – odezwiemy się do Ciebie i pokażemy, w jaki sposób zwiększysz efektywność swojego magazynu!

Czy aby na pewno mierzysz w magazynie wszystko, co powinieneś?

Wiedza jest kluczem do przetrwania oraz wyskalowania biznesu – zwłaszcza w obecnym, dynamicznie rozwijającym się środowisku. Im więcej aspektów mierzysz, tym więcej z nich możesz zoptymalizować.

W trosce o Twój magazyn, zespół Futuriti przygotował zestaw wskaźników efektywności, które pomogą Ci zoptymalizować pracę magazynu, usprawnić pracę i zredukować koszty.

Pobierz checklistę ze wskaźnikami i sprawdź co możesz usprawnić w magazynie!

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Podając swój adres mailowy zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Futuriti w celu zapisania do listy mailingowej i wysyłania newslettera. Newsletter będzie zawierał informacje eksperckie na temat zarządzania magazynem wysokiego składu, branży e-commerce a także o produktach, usługach, promocjach lub nowościach Futuriti. Zgodę można w każdej chwili cofnąć.
Obiecujemy nie spamować ! Będziesz otrzymywać tylko wartościowe treści.
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Prowadzisz sprzedaż e-commerce? Możesz sprzedawać więcej ale Twój magazyn nie wyrabia? Skontaktuj się z nami! Pomożemy