fbpx

Changelog

Legenda

 • Fix (Red) – poprawki funkcjonalności
 • Feat (Sea green) – nowe funkcje
 • Perf (Royal blue) – optymalizacje, poprawa wydajności
 • Change(Purple) – zmiana nie będąca poprawką ani nową funkcjonalnością
 • Revert(Orange) – wycofanie zmiany

 

 • UI Backward compatibility – nowa wersja WMS UI jest testowana ze wskazaną wersją WMS pod względem kompatybilności wstecznej. Np. Klient ma wskazaną lub nowszą wersje WMS z oznaczeniem UI Backward compatibility, a na końcówce podnosi WMS UI do najnowszej

Zalecana wersja WMS dla inwentaryzacji

Ze względu na liczne optymalizacje oraz poprawki zalecą się aby inwentaryzacja była przeprowadzana na WMS w wersji min.

 • WMS v1.729
 • Connector v1.0.245

Zmiany

1.739 (in progress)

 • Fix(UI, Aktualizacja, FUTURITI#2023120510000531): Podczas aktualizacji samego UI WMS, zmiany w konfiguracji API nie były poprawnie odświeżane
 • Fix(UI, Struktura magazynu, FUTURITI#2023112510000068): Poprawiono skalowanie formatki struktury magazynu na AdnroidHD

1.738 (06-12-2023)

 • Feat(UI, Migracja na connector, FUTURITI#2023111710000305): Zablokowano możliwość przeprowadzenia migracji, jeśli znajdują się w WMS aktywne dokumenty
 • Feat(UI, Migracja na connector, FUTURITI#2023111710000305): W momencie migracji, daty synchronizacji z ERP zostaną ustawione na godzinę migracji
 • Fix(Worker, Synchronizacja towarów): Poprawiono błąd z brakującą kolumną podczas synchronizacji towarów

1.737 (05-12-2023)

 • Fix(API, FUTURITI#2023120110000468): Poprawiono zwracany stack trace w wiadomości zwrotnej w niektórych przypadkach
 • Perf (UI, Inwentaryzacja, FUTURITI#2023120110000361): Zoptymalizowano proces zamykania inwentaryzacji w WMS
 • Fix(Worker, FUTURITI#2023120110000459): Poprawiono zamykanie połączeń z webservice

1.736 (01-12-2023, preview)

 • Fix(UI, Inwentaryzacja częściowa, FUTURITI#2023112910000515): Poprawiono błąd „Too many parameters” podczas próby otwarcia raportu inwentaryzacji na dużych dokumentach INC
 • Feat(UI, Kody akcji, FUTURITI#2023112710000493): Dodano nowy kod akcji „Ustaw lokalizację docelową
 • Fix(UI, Lista stanów, FUTURITI#2023113010000405): Poprawiono wyświetlanie stanów dla towaru na magazynie podczas filtrowania po lokalizacji, gdy na dwóch magazynach istniały dwie lokalizacje o tym samym kodzie
 • Fix(API, Rozgrupowywanie dokumentów, FUTURITI#2023112810000357): Poprawiono zwracany kod, w przypadku podania wartości NULL do listy id dokumentów
 • Fix(Worker, Synchronizacja zdjęć, FUTURITI#2023112010000504): Poprawiono restartowanie workera podczas błędów synchronizacji danych binarnych do WMS

1.735 (01-12-2023)

 • Fix(UI, Listy, FUTURITI#2023112810000375): Poprawiono ładowanie dodatkowych pozycji po kliknięciu „Załaduj więcej…”, które przy pierwszym wykonaniu ponownie wypisywało elementy z pierwszej strony
 • Feat(Optima, Dokumnety MM, Connector): Dodano opcję konfiguracyjną Connector_ConfirmMMDocumentAfterWMRealization. Umożliwia sterowaniem zatwierdzeniem dokumentu MM w ERP Optima po zrealizowaniu powiązanego WM
 • Fix(Worker, Realizacja dokumentów): Obsłużono błąd typu „Nie można wstawić wiersza zduplikowanego klucza w obiekcie CDN.TraNag o unikatowym indeksie”, który mógł występować podczas synchronizacji realizacji dokumentu do ERP Optima. Błąd tego typu będzie automatycznie ponawiany.

1.734 (01-12-2023)

 • Feat(UI, Magazyn): Dodano ostrzeżenie podczas logowania lub przełączania się na magazyn, który nie jest obsługiwany przez WMS
 • Feat(UI, Inwentaryzacja): Dodano powiadomienie z linkiem do dokumentacji podczas przechodzenia do formatki inwentaryzacji z menu głównego
 • Fix(API, Rozgrupowywanie dokumentów, FUTURITI#2023112810000357): Poprawiono zwracany kod, w przypadku podania pustej listy id dokumentów
 • Change(API, Dokumenty, FUTURITI#2023112810000357): Usunięto nieużywaną flagę UseWarehouseSourcesJoin z metody GET nagłówka dokumentu
 • Fix(Worker, Proces dwuetapowy, FUTURITI#2023110210000306): Poprawiono działanie procesu wydań dwuetapowych na magazynach wirtualnych w integracji z Futuriti Connector

1.733 (27-11-2023):

 • Fix(UI, Zbieranie): Poprawiono adres do dokumentacji pod przyciskiem pomocy
 • Fix(Worker, Synchronizacja towarów): Poprawiono błąd z brakującą kolumną podczas synchronizacji towarów z ERP
 • Feat(Worker, Optymalizacja stanów): Dodano czyszczenie stanów zerowych z bazy danych dla lokalizacji ignorowanych i pakowania

1.732 (22-11-2023)

 • Fix(UI): Poprawiono błąd NullReferenceException gdy skanowano nie istniejącą lokalizację 
 • Perf(AutoCleanup): Zwiększono zakres czyszczenia stanów magazynowych (DB 2277)
 • Fix(AutoCleanup): Poprawioną funkcję wyliczającą towary przeznaczone do optymalizacji stanów magazynowych

1.731 (22-11-2023)

 • Fix(Instalator): Poprawiono błąd dla którego PK2 nie działa na nowej instalacji (brak connectionstring w .config) – błąd występował od wersji 1.727

1.730 (21-11-2023)

 • Fix(UI, Logowanie):  Poprawiono błąd podczas logowania System.InvalidOperationException – błąd występował od wersji 1.728

1.729 (17-11-2023)

 • Fix(UI, Inwentaryzacja, FUTURITI#2023111510000229): Dokumenty z błędem nie będą już blokować inwentaryzacji

1.728 (17-11-2023)

 • Fix(UI, Zatwiedzanie dokumentu, FUTURITI#2023111010000318 ): W przypadku próby zatwierdzenia dokumentu, który został już zatwierdzony, wyświetlany był komunikat z błędem
 • Fix(API, Inwentaryzacja): Wydłużono timeout na zatwierdzanie inwentaryzacji

1.727 (14-11-2023)

 • Fix(API, Migracja na Connector, FUTURITI#2023110710000521):  Podczas migracji ze starej integracji na Futuriti Connector, nie zmieniana była flaga reprezentująca typ integracji, co mogło prowadzić do niepoprawnego zachowywania się procesów
 • Feat(UI, Towary): Dodano ostrzeżenie przed nadaniem UDI na towarach, jeśli cechy nie są obsługiwane po stronie WMS
 • Fix(UI, Nadawanie cech): Poprawiono skalowanie formatki nadawania cech na towarach podczas realizacji dokumentu PM w trybie AndroidHD
 • Feat(UI, Zbieranie): Usunięto komunikat o utworzeniu dokumentu
 • Fix(API, UdiLotFeatureMap, FUTURITI#2023111010000363): Poprawiono stronnicowanie endpointu
 • Fix(API, UdiLotFeatureMap, FUTURITI#2023111010000363): Poprawiono błąd 500 endpointu PATCH
 • Feat(API, Realizacja dokumentu): Dodano logowanie w przypadku błędu podczas zatwierdzania

1.726 (08-11-2023)

 • Fix(Stocktaking): Poprawiono błąd podczas importowania danych inwentaryzacji do Optimy

1.725 (07-11-2023)

 • Feat(UI, Wydruki): Dodano możliwość anulowania wydruku na ekran za pomocą klawisza ESC
 • Fix(Worker, Optima): Dostosowano worker Optimowy do zmian w API Optimy

1.724 (31-10-2023)

 • Revert(Instaltor/Worker, Autoryzacja): Wycofano nową metodę szyfrowania haseł
 • Feat(Instalator): Dodano instalację nowego workera, który przerabia zadania z UI
 • Feat(Instalator): W przypadku problemu z zapisanym hasłem API workera, instalator nadpisze hasło użytkownikiem instalującym
 • Feat(UI, Zbieranie): Przycisk zbieraj na liście dokumentów wstawia zadanie do kolejki UI, co powinno przyspieszyć jego wykonanie
 • Feat(UI): Aktualizacja do Optimy 2024.0.1

1.723 (31-10-2023)

 • Fix(Instalator): Instalator nie rejestrował sekcji applicationSettings  jeśli nie istniała w konfiguracji

1.722 (30-10-2023)

 • Fix(Instalator): Instalator nie dodawał sekcji konfiguracji applicationSettings jeśli nie istniała ona w pliku konfiguracyjnym

1.721 (27-10-2023)

 • Fix(Instalator): Wydłużono czas oczekiwania na zamknięcie IIS
 • Fix(Instalator): Usunięto nieużywany checkbox instalacji devel w zakładce zaawansowane
 • Fix(Instalator/Worker, Autoryzacja): Zmieniono sposób szyfrowania hasła do workerów WMS, wcześniejsza metoda mogła powodować błąd podczas rozszyfrowywania i wymagała ponownej reinstalacji
 • Fix(UI, Lista lokalizacji, FUTURITI#2023102310000457): Próba wykonania wydruku lokalizacji otwierała nieprawidłowy wydruk
 • Fix(UI, Lista dokumentów): Ukryto przycisk zbierania na liście dokumentów dla małych wyświetlaczy, na których nie było wystarczająco miejsca
 • Fix(Worker, Synchronizacja klas atrybutów): Poprawiono błąd podczas synchronizacji elementów listy klasy atrybutu

1.720 (25-10-2023)

 • Feat(UI, Inwentaryzacja, FUTURITI#2023091910000137): Dodano możliwość zablokowania lokalizacji z poziomu raportu inwentaryzacji, jeśli została przypadkowo otwarta
 • Fix(UI, Zbieranie): Wydłużono czas oczekiwania na zgrupowanie dokumentów do minuty
 • Fix(UI, FUTURITI#2023083110000161): Przeniesiono ustawienie API do sekcji ustawień aplikacji w pliku konfiguracyjnym WMS UI, wcześniejszy sposób mógł zostać nadpisany przez ustawienia użytkownika, co prowadziło do logowania UI do niepoprawnej instancji API
 • Fix(API, UDI, FUTURITI#2023102410000473): Poprawiono stronnicowanie wyników metody GET
 • Fix(API, UDI, FUTURITI#2023102410000473): Poprawiono błąd podczas aktualizacji pól UDI za pomocą metody PATCH

1.719 (24-10-2023)

 • Fix(UI, Lista dokumentów, FUTURITI#2023101910000241 ): Dostosowano działanie funkcji użytkoników, jeśli nie jest skonfigurowany typ wyszukiwania, zostanie automatycznie przyjęty tryb domyślny
 • Fix(API, Definicje procesów, FUTURITI#2023101910000554): Poprawiono działanie endpointa POST, który zawsze zwracał kod 500
 • Fix(API, Definicje procesów, FUTURITI#2023101910000554): Endpoint PUT nie sprawdzał czy proces istnieje przed próbą aktualizacji rekordu
 • Feat(API, Definicje procesów, FUTURITI#2023101910000554): Dodano endpoint DELETE
 • Fix(Worker, Algorytmy grupowania): Podczas grupowania dokumentów, gubiona była informacja o typie procesu dokumentu

1.718 (23-10-2023)

 • Feat(Worker/API, Dokumenty): Dodano wskaźnik z jakiego procesu pochodzi dokument
 • Feat(Instalator): Dodano możliwość uruchomienia instalatora z parametrem devel co pozwala na zainstalowanie WMS w integracji z API deweloperskim
 • Feat(API, Autoryzacja): Rozszerzono konfigurowalność API WMS, możliwe jest skonfigurowanie API lokalnego, aby komunikowało się z API devel zamiast produkcyjnym
 • Fix(API, Shipment account): Poprawiono nie zwracane z API pole identyfikatora konta FTP dla sandbox

1.717 (16-10-2023)

 • Fix(API, Import cech, FUTURITI#2023101110000265): Poprawiono weryfikowanie wymaganych cech

1.716 (13-10-2023)

 • Fix(Instalator): Poprawiono błąd podczas instalacji
 • Fix(UI, Inwentaryzacja częściowa): Poprawiono błąd podczas próby otwarcia lub zamknięcia inwentaryzacji częściowej, na której znajdowało się dużo towarów
 • Perf(UI, Inwentaryzacja częściowa): Przyspieszono proces tworzenia dokumentów inwentaryzacji częściowej

1.715 (12-10-2023)

 • Fix(UI, Realizacja dokumentów): Poprawiono belkę z lokalizacja miejsca docelowego, której ikona nie zmieniała koloru po zeskanowaniu lokalizacji
 • Fix(UI, Realizacja dokumentów): Po zeskanowaniu miejsca docelowego, nie było one przypisywane do dokumentów powiązanych z dokumentem zgrupowanym
 • Fix(Worker, Proces dwuetapowy): Poprawiono generowanie dokumentu WZ po zrealizowaniu MP z jednostki logistycznej
 • Feat(UI, Import cech): Dodano możliwość importu daty produkcji, numeru lot oraz kodu udi z poziomu importu cech

1.714 (10-10-2023)

 • Feat(UI, Lista dokumentów): Ukryto przycisk zbierania do wózka na listach dokumentów innych niż MP
 • Feat(UI, Zbieranie): Obsłużono komunikat w przyadku błędu przetwarzania zadania
 • Feat(UI, Zbieranie): Obsłużono komunikat w przypadku, gdy nie znaleziono dokumentów do zgrupowania
 • Fix(UI, Zbieranie): Poprawiono błąd oczekiwania na wykonie zadania
 • Feat(API, Autoryzacja): Uproszczono odpytywanie statusu zdalnego API o prosty ping
 • Feat(API, Auth0): API nie będzie już nie potrzebnie pobierać tokenu zarządzania, jeśli nie zamierza go używać
 • Fix(API, Wydruki): Poprawiono błędy w edpointach api: /{instanceName}/print-redirections [GET] i [PATCH]

1.713 (10-10-2023)

 • Fix(Worker, Algorytmy grupowania): Poprawiono błąd kiedy na wyjściu algorytmu był tylko jeden dokument MP i następowała próba grupowania
 • Fix(Webservice): Poprawiono błąd związany z ładowaniem biblioteki RateLimitTokenBucket

1.712 (09-10-2023)

 • Perf(UI, Lista dokumentów, FUTURITI#2023092710000461): Zoptymalizowano zapytanie pobierające listę dokumentów magazynowych
 • Feat(UI, Lista dokumentów, FUTURITI#2023092710000461): Dodano monitor wydajności ładowania dokumentów do APM
 • Feat(UI, Struktura magazynu, FUTURITI#2023091510000279): Zablokowano możliwość dodania regionu ze znakiem myślnika w kodzie
 • Feat(API, Dokumenty): Dodano pola lokalizacji mobilnych na dokumentach oraz nagłówkach
 • Fix(API, Dokumenty, FUTURITI#2023092210000274): Poprawiono wyświetlany błąd w przypadku, gdy tworzono dokument z niepoprawnym identyfikatorem dokumentu źródłowego
 • Feat(UI, Lista dokumentów): Dodano opcję zbierania dokumentów na liście dokumentów
 • Feat(UI, Realizacja dokumentu): Dodano obsługę jednostek logistycznych
 • Feat(Worker): Dodano mechanizm umożliwiający tworzenie zaawansowanych algorytmów przetwarzania i grupowania dokumentów MP w celu optymalizacji zbierania i tworzenia własnych ścieżek wg. indywidualnych wymagań.

1.711 (02-10-2023)

 • Change(Instalator, FUTURITI#2023091810000282): Przeniesiono checkbox usuwania Futuriti workflow z bazy ERP do sekcji „Usuwanie”
 • Perf(Worker, Weryfikacja lokalizacji, FUTURITI#2023092710000461): Poprawiono filtrowanie elementów dokumentów, które nie były zawężane do dokumentu

1.710 (15-09-2023)

 • Feat(Instalator): Dodano opcję wyczyszczenia bazy WMS z dokumentów, stanów i zdań
 • Feat(Instalator): Dodano grupowanie opcji instalacyjnych na usuwanie i instalację
 • Fix(Worker, Proces dwuetapowy, FUTURITI#2023090710000132): Poprawiono przypadek, gdzie mogło zostać wygenerowane MP do zamkniętego dokumentu RO
 • Feat(API): Dodano możliwość autoryzacji z API Swagger przy użyciu loginu i hasła (domyślnie wyłączone na maszynach klientów)
 • Fix(FuturitiStocktaking): Poprawiono błąd „Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu” występujący podczas logowania do ERP XL
 • Feat(Instalator): Dodano zapamiętywanie loginu Auth0 na formatce logowania
 • Feat(Instalator): Usunięto SOAP UI z instalatora

1.709 (11-09-2023)

 • Fix(UI, Raport inwentaryzacji, FUTURITI#2023083010000242): Poprawiono wyświetlanie aktualnych stanów magazynowych w raporcie inwentaryzacji

1.708 (08-09-2023)

 • Fix(Instalator): Poprawiono błąd dotyczący brakującej kolumny podczas instalacji WMS
 • Fix(UI, Dokumenty, FUTURITI#2023090710000605): Poprawiono zatwierdzanie dokumentów WM/PM

1.707 (07-09-2023)

 • Fix(UI, Dokumenty): Poprawiono wyświetlany kod atrybutu z brakującą wartością podczas zatwierdzania dokumentu
 • Feat(UI, Wydruki): Dodano możliwość wyświetlenia podglądu wydruku w domyślnej aplikacji bez wydruku na drukarce
 • Fix(Instalator): Instalator nie zamykał działających instancji AlpolWorkflowWorker_Worker_WMS/ERP podczas usuwania instancji
 • Fix(Instalator): Dodano oczekiwanie na zamknięcie instancji IIS podczas aktualizacji WMS
 • Fix(API, Automatyczna realizacja dokumentów, FUTURITI#2023082910000423): Poprawiono logikę wykrywania realizacji pozycji co powodowało automatyczne zatwierdzenie dokumentu bez realizacji jego pozycji
 • Feat(API): Ograniczono ilość zapytań o token zarządzania Auth0
 • Feat(API): Rozszerzono logowanie błędów przy odrzuceniu zapytania o token zarządzania Auth0
 • Fix(UI, Zatwierdzanie inwentaryzacji): Poprawiono dublowanie stanów w przypadku zatwierdzenia inwentaryzacji na magazynie bez lokalizacji

1.706 (29-08-2023)

 • Fix(Worker): Poprawiono błąd podczas generowania WZ z MP, który posiadał atrybuty

1.705 (29-08-2023)

 • Fix(Worker): Poprawiono błąd podczas zapisu atrybutów

1.704 (29-08-2023)

 • Fix(Instalator): Poprawiono błąd z usuwaniem kolumny IsRequired podczas instalacji WMS

1.703 (29-08-2023)

 • Fix(Worker, Optymalizacja stanów): Poprawiono możliwe niepoprawne przepisywanie stanów na tabelę historii stanów
 • Feat(UI, Klasy atrybutów): Dodano możliwość wyboru typu dokumentu, na którym wymagany jest atrybut
 • Feat(API, Klasy atrybutów): Usunięto odwołania do flagi IsRequired endpointów związanych z klasami atrybutów
 • Feat(Wersja,Optima): Aktualizacja do Optimy 2023.6.1

1.702 (25-08-2023)

 • Fix(Worker, Weryfikacja stanów): Poprawiono błąd, gdy w przypadku podania magazynu na konfiguracji AlpolWMS_CompletationMagSymbol, który pokrywał się z magazynem na zamówieniu, wyliczony aktualny stan był podwajany

1.701 (24-08-2023)

 • Fix(Worker, Proces dwuetapowy): Poprawiono pobieranie położeń pakowania MP w procesie dwuetapowym w integracji z ERP XL

Poprzednie wersje

 

Czy ten artykuł był pomocny?
0 out Of 5 Stars
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
Jak możemy usprawnić ten artykuł?
Please submit the reason for your vote so that we can improve the article.
Czy potrzebujesz pomocy?
Spis treści

W Futuriti tworzymy zaawansowane technologicznie systemy IT oraz wdrażamy, rozwijamy i integrujemy systemy Comarch ERP.
Jako Złoty Partner Comarch zapewniamy naszym Klientom wysokiej jakości obsługę na wszystkich etapach współpracy.

Umów się na prezentację

Jesteś zainteresowany WMS Futuriti?
Wypełnij formularz – odezwiemy się do Ciebie i pokażemy, w jaki sposób zwiększysz efektywność swojego magazynu!

Czy aby na pewno mierzysz w magazynie wszystko, co powinieneś?

Wiedza jest kluczem do przetrwania oraz wyskalowania biznesu – zwłaszcza w obecnym, dynamicznie rozwijającym się środowisku. Im więcej aspektów mierzysz, tym więcej z nich możesz zoptymalizować.

W trosce o Twój magazyn, zespół Futuriti przygotował zestaw wskaźników efektywności, które pomogą Ci zoptymalizować pracę magazynu, usprawnić pracę i zredukować koszty.

Pobierz checklistę ze wskaźnikami i sprawdź co możesz usprawnić w magazynie!

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Podając swój adres mailowy zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Futuriti w celu zapisania do listy mailingowej i wysyłania newslettera. Newsletter będzie zawierał informacje eksperckie na temat zarządzania magazynem wysokiego składu, branży e-commerce a także o produktach, usługach, promocjach lub nowościach Futuriti. Zgodę można w każdej chwili cofnąć.
Obiecujemy nie spamować ! Będziesz otrzymywać tylko wartościowe treści.
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Prowadzisz sprzedaż e-commerce? Możesz sprzedawać więcej ale Twój magazyn nie wyrabia? Skontaktuj się z nami! Pomożemy