fbpx
Spis treści

Techniczny opis integracji z Subiekt GT

       Elementy WMS API a Subiekt GT

Synchronizacja magazynów

[POST] /{instanceName}/warehouses

WMS API Subiekt Uwagi
Code [Sl_Magazyn].[mag_Symbol] Identyfikator wiążący Subiekt ➞ WMS
Description [Sl_Magazyn].[mag_Nazwa]
IsDefault [Sl_Magazyn].[mag_Glowny]
ExternalId [Sl_Magazyn].[mag_Id]
IsActive true Zawsze aktywny

Synchronizacja towarów

[POST] /{instanceName}/articles
[PUT] /{instanceName}/articles

WMS API Subiekt Uwagi
Code [tw__Towar].[tw_Symbol][#1] Identyfikator wiążący Subiekt ➞ WMS
ForeignId [tw__Towar].[tw_Id]
Ean [tw__Towar].[tw_PodstKodKresk][#3]
Name [tw__Towar].[tw_Nazwa][#2]
IsActive NOT [tw__Towar].[tw_Zablokowany]
UnitId [tw__Towar].[tw_JednMiary][#5] Id jednostki podstawowej utworzonej w WMS jeżeli nie istnieje.

Jednostki podstawowe towarów

[POST] /{instanceName}​/article-units

WMS API Subiekt Uwagi
Code [tw__Towar].[tw_JednMiary][#5] Identyfikator wiążący Subiekt ➞ WMS
Name [tw__Towar].[tw_JednMiary][#5]
IsDefault false

Jednostki dodatkowe towarów

[POST] ​/{instanceName}​/articles​/{articleId}​/bulk-units
[PUT] /{instanceName}​/articles​/{articleId}​/bulk-units
[DELETE] /{instanceName}/articles/bulk-units/{id}

W ERP Subiekt nie ma powiązania między dodatkowymi kodami kreskowymi (EAN) a jednostką. Wszystkie dodatkowe kody EAN są przenoszone z jednostką podstawową towaru i przelicznikiem 1.0 z możliwością edycji tych wartości w WMS według opisu znajdującego się tutaj

WMS API Subiekt Uwagi
Code [tw__Towar].[tw_JednMiary][#5]
Ean [tw_KodKreskowy].[kk_Kod][#4] Identyfikator wiążący Subiekt ➞ WMS
Name [tw__Towar].[tw_JednMiary][#5]
QuantityBaseUnit 1.0

​Klasy (definicje) atrybutów

​[GET] /{instanceName}​/attribute-classes
​[POST] /{instanceName}​/attribute-classes
​[PUT] /{instanceName}​/attribute-classes

Pola własne w Subiekcie (Towarów i usług) synchronizowane są jako klasy atrybutów do WMS. Przenoszone są zarówno pola standardowe jak i rozszerzone (Subiekt PLUS).

WMS API Subiekt Uwagi
ForeignId -1..-8 Dla pola standardowego sztuczny identyfikator (id nie istnieje w Subiekcie)
ForeignId [Pw_Pole].[pwp_Id] Dla pola rozszerzonego
Code [tw_Parametr][twp_Nazwa1…8][#1] Dla pola standardowego. Identyfikator wiążący Subiekt ➞ WMS
Code [Pw_Pole].[pwp_Nazwa][#1] Dla pola rozszerzonego. Identyfikator wiążący Subiekt ➞ WMS
ClassTypeId 2 (Text) Dla pola standardowego
ClassTypeId [Pw_Pole].[pwp_Typ][#2] Dla pola rozszerzonego. Mapowany wg. poniższej tabeli

W przypadku pól rozszerzonych typ atrybutu jest mapowany następująco:

Typ Subiekt Typ WMS Uwagi
Tekst Text
Data DateTime
Flaga Boolean
Liczba Integer
Kwota Number
SQL Text Przenoszona jest aktualnie wybrana wartość z listy
Słownik Text Przenoszona jest aktualnie wybrana wartość z listy

Wartości atrybutów

[GET] /{instanceName}/attributes
[POST] /{instanceName}/attributes
[PUT] /{instanceName}/attributes

WMS API Subiekt Uwagi
ForeignId [Pw_Pole].[pwp_Id] W subiekcie brak identyfikatora dla pola własnego. Przenoszony jest id jak dla klasy atrybutu. Dla pola standardowego. Identyfikator wiążący Subiekt ➞ WMS (dla danego ObjectId)
ObjectId Id towaru z WMS
ObjectType 16 – Typ dla towaru w WMS
ClassId Id klasy z WMS
ValueText ValueInt, ValueDecimal, ValueDateTime, ValueBoolean [pw_Dane][#3] Dla pola rozszerzonego. Wartość kolumny w zależności od typu i nr atrybutu
ValueText [tw__Towar].[tw_Pola1…8][#3] Dla pola standardowego.

Synchronizacja zdjęć towarów

[GET] /{instanceName}/articles/{articleId}/binary-data
[POST] /{instanceName}/articles/{articleId}/binary-data
[PUT] /{instanceName}/articles/{articleId}/binary-data
[DELETE] /{instanceName}/articles/{articleId}/binary-data/{id}

Zdjęcia synchronizowane są w zakresie dodawania, aktualizacji i usuwania. Podczas wysyłania zdjęcia rozmiar automatycznie jest zmieniany do rozdzielczości 480x640px (jeżeli dłuższy bok przekroczy wartość) z zachowaniem proporcji obrazu. w WMS tworzona jest automatycznie miniatura obrazu.

WMS API Subiekt Uwagi
ForeignId [tw_ZdjecieTw].[zd_Id]
FileContent [tw_ZdjecieTw].[zd_Zdjecie][#1] Automatyczna konwersja do rozdzielczości 480x640px
FileName [tw_ZdjecieTw].[zd_Id]
Version [tw_ZdjecieTw].[zd_CRC]

Synchronizacja dokumentów

[GET] /{instanceName}/documents
[DELETE] /{instanceName}/documents
[POST] /{instanceName}/documents
[PUT] /{instanceName}/documents
[GET] /{instanceName}/attributes
[POST] /{instanceName}/attributes
[PUT] /{instanceName}/attributes
[DELETE] /{instanceName}/attributes
[GET] /{instanceName}/document-items
[POST] /{instanceName}/document-items
[PUT] /{instanceName}/document-items
[DELETE] /{instanceName}/document-items
[GET] /{instanceName}/customers
[POST] /{instanceName}/customers
[GET] /{instanceName}/attribute-classes
[GET] /{instanceName}/system-actions
[GET] /{instanceName}/external-events

 

Synchronizacja dokumentów (ERP → WMS) opiera się na wydarzeniach rejestrowanych przez szpiega Subiekt ([ins_Szpieg]), w zakresie dodawania, aktualizacji i usuwania. Podczas wysyłania dokumentu do WMS dodawany jest również (jeśli nie istnieje) kontrahent z jego atrybutami. Synchronizacji wraz z dokumentem podlegają jego elementy i atrybuty. Do poprawnej synchronizacji dokumentów wymagane jest, aby uprzednio do WMS zostały przesłane klasy atrybutów.
Dokument podlega synchronizacji do WMS w przypadku, gdy dokument rezerwuje stany magazynowe. Jeśli dokument został wysłany do WMS, a skutek magazynowy dokumentu zostanie wycofany, dokument w WMS zostanie przesłany do bufora.

Zatwierdzenie dokumentu w WMS skutkuje utworzeniem odpowiednio dokumentu WM → WZ lub PM → PZ z ilościami zrealizowanymi w WMS oraz powiązanie tego dokumentu ze zrealizowanym ZK lub ZD

Synchronizacja dokumentów (WMS realizacja+ → ERP) opiera się na tabeli wydarzeń [AlpolWF].[ExternalEvent], do utworzenia wpisów wymagany jest aktywny proces [AlpolWF].[ProcessDefinition] „AlpolWMS – zrealizowano dokument”. Zatwierdzony w WMS dokument zostanie przesłany do ERP jako odpowiednio WM → WZ lub PM → PZ.

Mapowanie pól dokumentu:

WMS API Subiekt Uwagi
ForeignId [dok__Dokument].[dok_Id]
DocumentTypeId [dok__Dokument].[dok_Typ] Automatyczna konwersja 15 → 201, 16 → 202
WarehouseId [dok__Dokument].[dok_MagId]
DocumentNumber [dok__Dokument].[dok_NrPelny][#1]
CustomerId [dok__Dokument].[dok_PlatnikId][#2]
DocumentDate [dok__Dokument].[dok_DataWyst][#3]
DocumentStateId [dok__Dokument].[dok_Status][#7] Automatyczna konwersja 2 → -1, 5 → 2, 6 → 1, 7 → 2, 8 → 7
Description [dok__Dokument].[dok_Uwagi][#6]

Mapowanie pól elementów dokumentu:

WMS API Subiekt Uwagi
ForeignId [dok_Pozycja].[ob_Id]
Quantity [dok_Pozycja].[ob_IloscMag][#5] Wartość ujemna decydowana przez [dok_Pozycja].[ob_Znak]
Unit [dok_Pozycja].[ob_Jm]
ArticleId [dok_Pozycja].[ob_TowId][#4]

Mapowanie pól kontrahenta:

WMS API Subiekt Uwagi
ForeignId [kh__Kontrahent].[kh_Id]
Code [kh__Kontrahent].[kh_Symbol]
Name [kh__Kontrahent].[kh_Imie]/[adr__Ewid].[adr_NazwaPelna] W zależności, które pole zostało uzupełnione (priorytet na kh_Imie)
Name2 [kh__Kontrahent].[kh_Nazwisko]

Synchronizacja dokumentów inwentaryzacyjnych

[PUT] /{instanceName}/realize
[GET] /{instanceName}/documents
[PATCH] /{instanceName}/documents/{id}
[GET] /{instanceName}/document-items

Każdy zatwierdzony dokument INO trafia do Subiekt GT jako dokument IWc, dokumenty INK usuwają powiązany dokument IWc, następnie tworzą nowy

Zatwierdzony dokument IWz zatwierdza dokument INA w WMS o statusie 6 dla wybranego magazynu

Mapowanie pól dokumentów inwentaryzacji

WMS API Subiekt Uwagi
Id [iw__Dokument].[iw_Id]
DocumentTypeId [iw__Dokument].[iw_Typ] Automatyczna konwersja 52 → 205, 53 → 204
WarehouseId [iw__Dokument].[iw_MagId]
DocumentNumber [iw__Dokument].[iw_NrPelny]
DocumentDate [iw__Dokument].[iw_DataWyst]
DocumentStateId [iw__Dokument].[iw_Status] Automatyczna konwersja 1 → 6, 2 → 4
Description [iw__Dokument].[iw_Uwagi]

W Futuriti tworzymy zaawansowane technologicznie systemy IT oraz wdrażamy, rozwijamy i integrujemy systemy Comarch ERP.
Jako Złoty Partner Comarch zapewniamy naszym Klientom wysokiej jakości obsługę na wszystkich etapach współpracy.

Umów się na prezentację

Jesteś zainteresowany WMS Futuriti?
Wypełnij formularz – odezwiemy się do Ciebie i pokażemy, w jaki sposób zwiększysz efektywność swojego magazynu!

Czy aby na pewno mierzysz w magazynie wszystko, co powinieneś?

Wiedza jest kluczem do przetrwania oraz wyskalowania biznesu – zwłaszcza w obecnym, dynamicznie rozwijającym się środowisku. Im więcej aspektów mierzysz, tym więcej z nich możesz zoptymalizować.

W trosce o Twój magazyn, zespół Futuriti przygotował zestaw wskaźników efektywności, które pomogą Ci zoptymalizować pracę magazynu, usprawnić pracę i zredukować koszty.

Pobierz checklistę ze wskaźnikami i sprawdź co możesz usprawnić w magazynie!

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Podając swój adres mailowy zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Futuriti w celu zapisania do listy mailingowej i wysyłania newslettera. Newsletter będzie zawierał informacje eksperckie na temat zarządzania magazynem wysokiego składu, branży e-commerce a także o produktach, usługach, promocjach lub nowościach Futuriti. Zgodę można w każdej chwili cofnąć.
Obiecujemy nie spamować ! Będziesz otrzymywać tylko wartościowe treści.
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Prowadzisz sprzedaż e-commerce? Możesz sprzedawać więcej ale Twój magazyn nie wyrabia? Skontaktuj się z nami! Pomożemy