fbpx
Spis treści

Zakres wymienianych informacji z Comarch Optima ERP

Dane przesyłane z Comarch ERP Optima

  • Karty towarowe
  • Karty kontrahentów
  • Zdjęcia
  • Dyspozycje do realizacji
  • Stany magazynowe (migracja tylko podczas instalacji)

Dane przesyłane do Comarch ERP Optima

  • Realizacja dyspozycji
  • Odczyty inwentaryzacyjne

Szczegółowy zakres i sposób

Synchronizacja pomiędzy ERP Comarch Optima, a Futuriti WMS.

Obiekt ERP Stan obiektu ERP Akcja ERP Obiekt WMS Stan obiektu WMS Opis synchronizacji Uwagi Domyślna instalacja
Towar Dodaj Towar Dodany nowy towar w ERP zostaje zsynchronizowany do WMS   TAK
Kontrahent Dodaj Kontrahent Dodany nowy kontrahent w ERP zostaje zsynchronizowany do WMS   TAK
Dane binarne Dodaj Dame binarne Dodane zdjęcie na towarze w ERP zostaje zsynchronizowane do WMS   TAK
PZ/PM(przyjęcie zewnętrzne /magazynowe) Bufor Dodaj PM (przyjęcie magazynowe) Do realizacji Dodany dokument magazynowy PZ/PM w ERP posiadający status „Bufor” zostaje zsynchronizowany do WMS   TAK
PZ/PM Bufor Edycja PM Do realizacji Zedytowany dokument magazynowy PZ/PM w ERP posiadające status „Bufor” zostaje zaktualizowany w WMS   TAK
PZ/PM Bufor Usuń PM Do realizacji / W realizacji Usunięty dokument magazynowy PZ/PM w ERP posiadający status „Bufor” zostaje usunięty w WMS Usuwany dokument po stronie ERP nie może być równocześnie realizowany po stronie WMS TAK
PZ/PM Zatwierdzony -> Anulowany Anulowanie dokumentu PM Zatwierdzony -> Anulowany Anulowany dokument magazynowy PZ/PM w ERP zostaje anulowany W WMS i zaktualizowane stany magazynowe Brak synchronizacji dla PZ/PM powstałych w ERP z Realizacji+ w WMS TAK
PZ/PM Bufor->Zatwierdzony Zatwierdzenie dokumentu PM Do realizacji / W realizacji -> Zatwierdzony Zatwierdzony dokument magazynowy w ERP zostaje zatwierdzony w WMS Wymaga określenia typów dokumentów w AlpolWF.Configuration. NIE
PZ/PM Zatwierdzony Dodaj PM Zatwierdzony Dodany dokument magazynowy PZ/PM posiadający status „Zatwierdzony” zostaje zsynchronizowany do WMS ze statusem „Zatwierdzony” Wymaga określenia typów dokumentów w AlpolWF.Configuration. Nie działa jeśli magazyn posiada lokalizacje NIE
WZ/WM(wydanie zewnętrzne / magazynowe) Bufor Dodaj WM (wydanie magazynowe) Do realizacji Dodany dokument magazynowy WZ/WM w ERP posiadający status „Bufor” zostaje zsynchronizowany do WMS   TAK
WZ/WM Bufor Edycja WM Do realizacji Zedytowany dokument magazynowy WZ/WM w ERP posiadające status „Bufor” zostaje zaktualizowany w WMS Usuwany dokument po stronie ERP nie może być równocześnie realizowany po stronie WMS TAK
WZ/WM Bufor- Usuń WM Do realizacji / W realizacji -> – Usunięty dokument magazynowy WZ/WM w ERP posiadający status „Bufor” zostaje usunięty w WMS   TAK
WZ/WM Zatwierdzony -> Anulowany Anulowanie dokumentu WM Zatwierdzony -> Anulowany Anulowany dokument magazynowy WZ/WM w ERP zostaje anulowany w WMS i zaktualizowane stany magazynowe Brak synchronizacji dla WZ/WM powstałych w ERP z Realizacji+ w WMS TAK
ZD/ZZ Bufor -> Zatwierdzony Zatwierdź dokument ZD/ZZ(PM z uzupełnionym parametrem OrderForeignId bez ForeignId) Do realizacji Zatwierdzony dokument ZD w ERP zostaje zsynchronizowany do WMS   NIE
ZD/ZZ Zatwierdzony -> Anulowany Anulowanie dokumentu ZD/ZZ Do realizacji / W realizacji -> Anulowany Anulowany dokument ZD w ERP zostaje anulowany w WMS   NIE
RO/ZS Bufor -> Zatwierdzony Zatwierdź dokument RO/ZS(WM z  uzupełnionym parametrem OrderForeginId zamiast Foreign) Do realizacji Zatwierdzony dokument RO w ERP zostaje zsynchronizowany do WMS   NIE
RO/ZS Zatwierdzony -> Anulowany Anulowanie dokumentu RO/ZS Do realizacji / W realizacji -> Anulowany Anulowany dokument RO w ERP zostaje anulowany w WMS   NIE
RO/ZS Zatwierdzony -> Zamknięty Zamknięcie dokumentu RO/ZS Do realizacji / W realizacji -> Anulowany Zamknięty dokument RO w ERP zostaje anulowany w WMS   TAK
WZ/WM z RO/ZS Bufor

Wygenerowanie dokumentu magazynowego z zmówienia

WM

RO/ZS

Bufor

Do realizacji / W realizacji -> Zablokowany Wygenerowany dokument magazynowy WZ/WM z zamówienia RO/ZS zostaje zsynchronizowany do WMS oraz blokowana jest możliwość realizacji RO, dla którego pojawił się w WMS dokument magazynowy   NIE
WZ/WM z RO/ZS Bufor -> Zatwierdzony Zatwierdzony Wygenerowanie dokumentu magazynowego z zamówienia i zatwierdzenie

RO/ZS

WZ

Zablokowany -> Zrealizowany pośrednio Bufor -> Zrealizowany pośrednio

Zatwierdzony

Wygenerowany zatwierdzony lub zatwierdzony będący wcześniej w buforze dokument magazynowy WZ/WM dla zamówienia RO/ZS  w ERP zostaje zsynchronizowany ze statusem „Zatwierdzony” lub zmieniony status na „Zatwierdzony”  w WMS oraz zmieniony status zamówienia RO w WMS na „Zrealizowany pośrednio” Wymaga określenia typów dokumentów w AlpolWF.Configuration. Nie działa jeśli magazyn posiada lokalizacje NIE
WZ/WM z FA/FZ z RO/ZS Zatwierdzony Wygenerowanie dokumentu magazynowego z faktury wygenerowanej z zamówienia

RO/ZS

WZ

Zablokowany -> Zrealizowany pośrednio

Zatwierdzony

Wygenerowany dokument magazynowy WZ/WM z faktury wygenerowanej z zamówienia zostaje zsychronizowany do WMS oraz zostaje zamieniony status powiązanego dokumentu zamówienia RO na „Zrealizowany pośrednio” Wymaga określenia typów dokumentów w AlpolWF.Configuration. Nie działa jeśli magazyn posiada lokalizacje NIE
WZ/WM z FA/FZ Zatwierdzony Wygenerowanie dokumentu magazynowego z faktury WZ Zatwierdzony Wygenerowany dokument magazynowy WZ/WM z faktury zostaje zsynchronizowany do WMS ze statusem „Zatwierdzony” Wymaga określenia typów dokumentów w AlpolWF.Configuration. Nie działa jeśli magazyn posiada lokalizacje NIE
Dokument Dodanie/Edycja atrybutu Dokument Wysłanie nr listu przewozowego, zapisanego w atrybucie. Wymaga podania klasy atrybutu w warunkach startowych NIE
List przewozowy Dodanie listu przewozowego Dokument Wysłanie nr listu przewozowego Wymagana integracja z kurierami NIE
PWP/RWS PW/RW PKA/WKS MM PWPK/RWSK PWKOR/RWKOR PKK/WKK BOKOR WZKOR BOM PZ/PZKOR Bufor Dodaj PM/WM PM/WM PM/WM MP WM/PM WM/PM WM/PM WM PM PM PM/WM Zatwierdzony (zrealizowany) Automatyczna realizacja dokumentów Wymaga określenia typów dokumentów w AlpolWF.Configuration. Nie działa jeśli magazyn posiada lokalizacje NIE
PWP/RWS PW/RW PKA/WKS MM PWPK/RWSK PWKOR/RWKOR PKK/WKK BOKOR WZKOR BOM PZ/PZKOR Zatwierdzony Zatwierdź dokument PM/WM PM/WM PM/WM MP WM/PM WM/PM WM/PM WM PM PM PM/WM Zatwierdzony (zrealizowany) Automatyczna realizacja dokumentów Wymaga określenia typów dokumentów w AlpolWF.Configuration. Nie działa jeśli magazyn posiada lokalizacje NIE

PWP/RWS

PWPK/RWSK

Zatwierdzony Anulowanie dokument

PM/WM

PM/WM

Zatwierdzony (zrealizowany) Anulowany dokument magazynowy PWP(K)/RWS(K) w ERP zostaje anulowany w WMS i zaktualizowane stany magazynowe   TAK
PW/RW Zatwierdzony Anulowanie dokumentu PM/WM Zatwierdzony -> Anulowany Anulowany dokument magazynowy WZ/WM w ERP zostaje anulowany w WMS i zaktualizowane stany magazynowe   NIE
MM Bufor Edycja PM i WM Do realizacji Po stronie WMS generowane jest WM wydające towary z magazynu źródłowego i PM przyjmujące na magazyn docelowy

Jeżeli oba magazyny są ustawione jako WMS: dokument MM zostanie zatwierdzony w Optimie po zrealizowaniu pary dokumentów.

Jeżeli tylko jeden magazyn jest typu WMS to dokument MM zatwierdzany jest po zrealizowaniu dokumentu (WM lub PM) na magazynie WMS.

Jeżeli żaden magazyn nie jest typu WMS to dokument MM nie jest zatwierdzany nawet po zrealizowaniu obu dokumentów w WMS.

Dodatkowo zatwierdzeniem dokumentu MM można sterować opcją konfiguracyjną Connector_ConfirmMMDocumentAfterWMRealization

TAK

Synchronizacja pomiędzy Futuriti WMS, a Comarch ERP Optima

Obiekt WMS Stan obiektu WMS Akcja WMS Obiekt ERP Stan obiektu ERP Opis synchronizacji Optima Domyślna instalacja
PM Do realizacji -> W realizacji -> Zatwierdzony Zatwierdź PZ/PM Bufor -> Zatwierdzony Zrealizowany w całości lub części lub ponad stan (wymaga dodatkowej konfiguracji) oraz zatwierdzony dokument PM w WMS zostaje zatwierdzony (z aktualizacją ilości zrealizowanych towarów w przypadku częściowej realizacji lub ponad stan) w ERP TAK TAK
PM W realizacji+ -> Zatwierdzony Realizacja+ ->Zatwierdź PZ/PM Zatwierdzony Dodany i zatwierdzony dokument PM w WMS zostaje zsynchronizowany jako zatwierdzony PZ/PM do ERP TAK TAK
WM Do realizacji -> W realizacji -> Zatwierdzony Zatwierdź WZ/WM Bufor -> Zatwierdzony Zrealizowany w całości lub części lub ponad stan (wymaga dodatkowej konfiguracji) oraz zatwierdzony dokument WM w WMS zostaje zatwierdzony (z aktualizacją ilości zrealizowanych towarów w przypadku częściowej realizacji lub ponad stan) w ERP TAK TAK
WM W realizacji+ -> Zatwierdzony Realizacja+ ->Zatwierdź WZ/WM Zatwierdzony Dodany i zatwierdzony dokument WM w WMS zostaje zsynchronizowany jako zatwierdzony WZ/WM do ERP TAK TAK
WM z RO Do realizacji -> W realizacji -> Zatwierdzony Zatwierdź

RO/ZS

WZ/WM

Zrealizowano / W realizacji

Zatwierdzony

Zrealizowany w całości lub części lub ponad stan (wymaga dodatkowej konfiguracji) oraz zatwierdzony dokument WM z RO w WMS zostaje zrealizowany w ERP oraz zmieniony status powiązanego dokumentu zamówienia RO/ZS w ERP na „W realizacji” jeśli nie zostały zrealizowane wszystkie towary. TAK TAK
ZD/ZZ Do realizacji -> W realizacji -> Zatwierdzony Zatwierdź ZD/ZZ, PZ z ZD/PM z ZZ Zatwierdzony -> Zrealizowany / W realizacji, Zatwierdzony Zrealizowany w całości lub części lub ponad stan (wymaga dodatkowej konfiguracji) oraz zatwierdzony dokument ZD w WMS zostaje zrealizowany(W realizacji jeśli w WMS nie zostały zrealizowane wszystkie towary na dokumencie) w ERP oraz wygenerowany zatwierdzony dokument PZ z ZD/PM z ZZ ( z aktualizacją ilości zrealizowanych towarów w przypadku częściowej realizacji lub ponad stan) również w ERP TAK NIE
RO/ZS Do realizacji -> W realizacji -> Zatwierdzony Zatwierdź RO/ZS,  WZ z RO/WM z ZS Zatwierdzony -> Zrealizowany / W realizacji, Zatwierdzony Zrealizowany w całości lub części lub ponad stan (wymaga dodatkowej konfiguracji) oraz zatwierdzony dokument RO w WMS zostaje zrealizowany(W realizacji jeśli w WMS nie zostały zrealizowane wszystkie towary na dokumencie) w ERP oraz wygenerowany zatwierdzony dokument WZ z RO/WM z ZS ( z aktualizacją ilości zrealizowanych towarów w przypadku częściowej realizacji lub ponad stan) również w ERP. TAK NIE
PM/WM Do realizacji -> W realizacji -> Zatwierdzony Zatwierdź MM Zatwierdzony Po zrealizowaniu pary dokumentów (PM i WM) wygenerowanych z MM (Optima) zostaje zatwierdzony w ERP TAK TAK

Uwagi do synchronizacji dokumentów WMS → ERP

W przypadku synchronizacji dokumentu zawierającego pozycję ze zmodyfikowaną wartością, dla przykładu

Optima – lista elementów na dokumencie

Comarch ERP Optima nie jest w stanie wyliczyć tej samej wartości przy aktualizacji ilości elementu, w przypadku aktualizacji wartość zostanie przeliczona na nowo

Optima – lista elementów na dokumencie

Wynika to z kombinacji ceny i ilości 30 x 3.33 w rezultacie da wartość 99.90

WMS wymaga aktualizacji pozycji aby przeprowadzić synchronizację, w rezultacie w takich sytuacjach mogą pojawić się różnice wynikające z działania ERP. Zaleca się nie zmieniać wartości elementu w Comarch ERP Optima

W Futuriti tworzymy zaawansowane technologicznie systemy IT oraz wdrażamy, rozwijamy i integrujemy systemy Comarch ERP.
Jako Złoty Partner Comarch zapewniamy naszym Klientom wysokiej jakości obsługę na wszystkich etapach współpracy.

Umów się na prezentację

Jesteś zainteresowany WMS Futuriti?
Wypełnij formularz – odezwiemy się do Ciebie i pokażemy, w jaki sposób zwiększysz efektywność swojego magazynu!

Czy aby na pewno mierzysz w magazynie wszystko, co powinieneś?

Wiedza jest kluczem do przetrwania oraz wyskalowania biznesu – zwłaszcza w obecnym, dynamicznie rozwijającym się środowisku. Im więcej aspektów mierzysz, tym więcej z nich możesz zoptymalizować.

W trosce o Twój magazyn, zespół Futuriti przygotował zestaw wskaźników efektywności, które pomogą Ci zoptymalizować pracę magazynu, usprawnić pracę i zredukować koszty.

Pobierz checklistę ze wskaźnikami i sprawdź co możesz usprawnić w magazynie!

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Podając swój adres mailowy zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Futuriti w celu zapisania do listy mailingowej i wysyłania newslettera. Newsletter będzie zawierał informacje eksperckie na temat zarządzania magazynem wysokiego składu, branży e-commerce a także o produktach, usługach, promocjach lub nowościach Futuriti. Zgodę można w każdej chwili cofnąć.
Obiecujemy nie spamować ! Będziesz otrzymywać tylko wartościowe treści.
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Prowadzisz sprzedaż e-commerce? Możesz sprzedawać więcej ale Twój magazyn nie wyrabia? Skontaktuj się z nami! Pomożemy