fbpx

Zakres wymienianych informacji z Comarch ERP XL

Synchronizacja systemu Comarch XL ERP z WMS Futuriti

Obiekt ERP Stan obiektu ERP Akcja ERP Obiekt WMS Stan obiektu WMS Opis synchronizacji Uwagi XL Domyślna instalacja
Towar Dodaj Towar Dodany nowy towar w ERP zostaje zsynchronizowany do WMS TAK TAK
Kontrahent Dodaj Kontrahent Dodany nowy kontrahent w ERP zostaje zsynchronizowany do WMS TAK TAK
Dane binarne Dodaj Dame binarne Dodane zdjęcie na towarze w ERP zostaje zsynchronizowane do WMS TAK TAK
PZ/PM(przyjęcie zewnętrzne /magazynowe) Bufor Dodaj PM (przyjęcie magazynowe) Do realizacji Dodany dokument magazynowy PZ/PM w ERP posiadający status „Bufor” zostaje zsynchronizowany do WMS TAK TAK
PZ/PM Bufor Edycja PM Do realizacji Zedytowany dokument magazynowy PZ/PM w ERP posiadające status „Bufor” zostaje zaktualizowany w WMS TAK TAK
PZ/PM Bufor Usuń PM Do realizacji / W realizacji Usunięty dokument magazynowy PZ/PM w ERP posiadający status „Bufor” zostaje usunięty w WMS Usuwany dokument po stronie ERP nie może być równocześnie realizowany po stronie WMS TAK TAK
PZ/PM Zatwierdzony -> Anulowany Anulowanie dokumentu PM Zatwierdzony -> Anulowany Anulowany dokument magazynowy PZ/PM w ERP zostaje anulowany W WMS i zaktualizowane stany magazynowe Brak synchronizacji dla PZ/PM powstałych w ERP z Realizacji+ w WMS TAK TAK
PZ/PM Bufor->Zatwierdzony Zatwierdzenie dokumentu PM Do realizacji / W realizacji -> Zatwierdzony Zatwierdzony dokument magazynowy w ERP zostaje zatwierdzony w WMS Wymaga określenia typów dokumentów w AlpolWF.Configuration. Nie testowany NIE
PZ/PM Zatwierdzony Dodaj PM Zatwierdzony Dodany dokument magazynowy PZ/PM posiadający status „Zatwierdzony” zostaje zsynchronizowany do WMS ze statusem „Zatwierdzony” Wymaga określenia typów dokumentów w AlpolWF.Configuration. Nie działa jeśli magazyn posiada lokalizacje Nie testowany NIE
WZ/WM(wydanie zewnętrzne / magazynowe) Bufor Dodaj WM (wydanie magazynowe) Do realizacji Dodany dokument magazynowy WZ/WM w ERP posiadający status „Bufor” zostaje zsynchronizowany do WMS TAK TAK
WZ/WM Bufor Edycja WM Do realizacji Zedytowany dokument magazynowy WZ/WM w ERP posiadające status „Bufor” zostaje zaktualizowany w WMS Usuwany dokument po stronie ERP nie może być równocześnie realizowany po stronie WMS TAK TAK
WZ/WM Bufor- Usuń WM Do realizacji / W realizacji -> – Usunięty dokument magazynowy WZ/WM w ERP posiadający status „Bufor” zostaje usunięty w WMS TAK TAK
WZ/WM Zatwierdzony -> Anulowany Anulowanie dokumentu WM Zatwierdzony -> Anulowany Anulowany dokument magazynowy WZ/WM w ERP zostaje anulowany w WMS i zaktualizowane stany magazynowe Brak synchronizacji dla WZ/WM powstałych w ERP z Realizacji+ w WMS TAK TAK
ZD/ZZ Bufor -> Zatwierdzony Zatwierdź dokument ZD/ZZ(PM z uzupełnionym parametrem OrderForeignId bez ForeignId) Do realizacji Zatwierdzony dokument ZD w ERP zostaje zsynchronizowany do WMS TAK NIE
ZD/ZZ Zatwierdzony -> Anulowany Anulowanie dokumentu ZD/ZZ Do realizacji / W realizacji -> Anulowany Anulowany dokument ZD w ERP zostaje anulowany w WMS TAK NIE
RO/ZS Bufor -> Zatwierdzony Zatwierdź dokument RO/ZS(WM z  uzupełnionym parametrem OrderForeginId zamiast Foreign) Do realizacji Zatwierdzony dokument RO w ERP zostaje zsynchronizowany do WMS TAK NIE
RO/ZS Zatwierdzony -> Anulowany Anulowanie dokumentu RO/ZS Do realizacji / W realizacji -> Anulowany Anulowany dokument RO w ERP zostaje anulowany w WMS TAK NIE
WZ/WM z RO/ZS Bufor Wygenerowanie dokumentu magazynowego z zmówienia RO/ZSWM
Do realizacji / W realizacji -> Zablokowany

Bufor
Wygenerowany dokument magazynowy WZ/WM z zamówienia RO/ZS zostaje zsynchronizowany do WMS oraz blokowana jest możliwość realizacji RO, dla którego pojawił się w WMS dokument magazynowy NIE NIE
WZ/WM z RO/ZS Bufor -> Zatwierdzony Zatwierdzony Wygenerowanie dokumentu magazynowego z zamówienia i zatwierdzenie RO/ZS

WZ
Zablokowany -> Zrealizowany npośrednio Bufor -> Zrealizowany pośrednioZatwierdzony
Wygenerowany zatwierdzony lub zatwierdzony będący wcześniej w buforze dokument magazynowy WZ/WM dla zamówienia RO/ZS  w ERP zostaje zsynchronizowany ze statusem „Zatwierdzony” lub zmieniony status na „Zatwierdzony”  w WMS oraz zmieniony status zamówienia RO w WMS na „Zrealizowany pośrednio” Wymaga określenia typów dokumentów w AlpolWF.Configuration. Nie działa jeśli magazyn posiada lokalizacje NIE NIE
WZ/WM z FA/FZ z RO/ZS Zatwierdzony Wygenerowanie dokumentu magazynowego z faktury wygenerowanej z zamówienia RO/ZS

WZ
Zablokowany -> Zrealizowany pośrednio


Zatwierdzony
Wygenerowany dokument magazynowy WZ/WM z faktury wygenerowanej z zamówienia zostaje zsychronizowany do WMS oraz zostaje zamieniony status powiązanego dokumentu zamówienia RO na „Zrealizowany pośrednio” Wymaga określenia typów dokumentów w AlpolWF.Configuration. Nie działa jeśli magazyn posiada lokalizacje NIE NIE
WZ/WM z FA/FZ Zatwierdzony Wygenerowanie dokumentu magazynowego z faktury WZ Zatwierdzony Wygenerowany dokument magazynowy WZ/WM z faktury zostaje zsynchronizowany do WMS ze statusem „Zatwierdzony” Wymaga określenia typów dokumentów w AlpolWF.Configuration. Nie działa jeśli magazyn posiada lokalizacje NIE NIE
Dokument Dodanie/Edycja atrybutu Dokument Wysłanie nr listu przewozowego, zapisanego w atrybucie. Wymaga podania klasy atrybutu w warunkach startowych TAK NIE
List przewozowy Dodanie listu przewozowego Dokument Wysłanie nr listu przewozowego Wymagana integracja z kurierami TAK NIE
PWP/RWS PW/RW PKA/WKS MM PWPK/RWSK PWKOR/RWKOR PKK/WKK BOKOR WZKOR BOM PZ/PZKOR Bufor Dodaj PM/WM PM/WM PM/WM MP WM/PM WM/PM WM/PM WM PM PM PM/WM Zatwierdzony (zrealizowany) Automatyczna realizacja dokumentów Wymaga określenia typów dokumentów w AlpolWF.Configuration. Nie działa jeśli magazyn posiada lokalizacje NIE NIE
PWP/RWS PW/RW PKA/WKS MM PWPK/RWSK PWKOR/RWKOR PKK/WKK BOKOR WZKOR BOM PZ/PZKOR Zatwierdzony Zatwierdź dokument PM/WM PM/WM PM/WM MP WM/PM WM/PM WM/PM WM PM PM PM/WM Zatwierdzony (zrealizowany) Automatyczna realizacja dokumentów Wymaga określenia typów dokumentów w AlpolWF.Configuration. Nie działa jeśli magazyn posiada lokalizacje NIE NIE
MM Bufor Edycja PM i WM Do realizacji Po stronie WMS generowane jest WM wydające towary z magazynu źródłowego i PM przyjmujące na magazyn docelowy Dokument MM zostanie zatwierdzony w Optimie po zrealizowaniu pary dokumentów NIE TAK

Synchronizacja dokumentów pomiędzy systemem Futuriti WMS, a systemem Comarch XL ERP 

Obiekt WMS Stan obiektu WMS Akcja WMS Obiekt ERP Stan obiektu ERP Opis synchronizacji XL Domyślna instalacja
PM Do realizacji -> W realizacji -> Zatwierdzony Zatwierdź PZ/PM Bufor -> Zatwierdzony Zrealizowany w całości lub części oraz zatwierdzony dokument PM w WMS zostaje zatwierdzony (z aktualizacją ilości zrealizowanych towarów w przypadku częściowej realizacji) w ERP TAK TAK
PM W realizacji+ -> Zatwierdzony Realizacja+ ->Zatwierdź PZ/PM Zatwierdzony Dodany i zatwierdzony dokument PM w WMS zostaje zsynchronizowany jako zatwierdzony PZ/PM do ERP TAK TAK
WM Do realizacji -> W realizacji -> Zatwierdzony Zatwierdź WZ/WM Bufor -> Zatwierdzony Zrealizowany w całości lub części oraz zatwierdzony dokument WM w WMS zostaje zatwierdzony (z aktualizacją ilości zrealizowanych towarów w przypadku częściowej realizacji) w ERP TAK TAK
WM W realizacji+ -> Zatwierdzony Realizacja+ ->Zatwierdź WZ/WM Zatwierdzony Dodany i zatwierdzony dokument WM w WMS zostaje zsynchronizowany jako zatwierdzony WZ/WM do ERP TAK TAK
WM z RO Do realizacji -> W realizacji -> Zatwierdzony Zatwierdź RO/ZS
WZ/WM
Zrealizowano / W realizacji


Zatwierdzony
Zrealizowany w całości lub części oraz zatwierdzony dokument WM z RO w WMS zostaje zrealizowany w ERP oraz zmieniony status powiązanego dokumentu zamówienia RO/ZS w ERP na „W realizacji” jeśli nie zostały zrealizowane wszystkie towary. NIE TAK
ZD/ZZ Do realizacji -> W realizacji -> Zatwierdzony Zatwierdź ZD/ZZ, PZ z ZD/PM z ZZ Zatwierdzony -> Zrealizowany / W realizacji, Zatwierdzony Zrealizowany w całości lub części oraz zatwierdzony dokument ZD w WMS zostaje zrealizowany(W realizacji jeśli w WMS nie zostały zrealizowane wszystkie towary na dokumencie) w ERP oraz wygenerowany zatwierdzony dokument PZ z ZD/PM z ZZ ( z aktualizacją ilości zrealizowanych towarów w przypadku częściowej realizacji) również w ERP TAK NIE
RO/ZS Do realizacji -> W realizacji -> Zatwierdzony Zatwierdź RO/ZS,  WZ z RO/WM z ZS Zatwierdzony -> Zrealizowany / W realizacji, Zatwierdzony Zrealizowany w całości lub części oraz zatwierdzony dokument RO w WMS zostaje zrealizowany(W realizacji jeśli w WMS nie zostały zrealizowane wszystkie towary na dokumencie) w ERP oraz wygenerowany zatwierdzony dokument WZ z RO/WM z ZS ( z aktualizacją ilości zrealizowanych towarów w przypadku częściowej realizacji) również w ERP. TAK NIE
PM/WM Do realizacji -> W realizacji -> Zatwierdzony Zatwierdź MM Zatwierdzony Po zrealizowaniu pary dokumentów (PM i WM) wygenerowanych z MM (Optima) zostaje zatwierdzony w ERP NIE TAK
Czy ten artykuł był pomocny?
0 out Of 5 Stars
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
Jak możemy usprawnić ten artykuł?
Please submit the reason for your vote so that we can improve the article.
Czy potrzebujesz pomocy?
Spis treści

Czy aby na pewno mierzysz w magazynie wszystko, co powinieneś?

Wiedza jest kluczem do przetrwania oraz wyskalowania biznesu – zwłaszcza w obecnym, dynamicznie rozwijającym się środowisku. Im więcej aspektów mierzysz, tym więcej z nich możesz zoptymalizować.

W trosce o Twój magazyn, zespół Futuriti przygotował zestaw wskaźników efektywności, które pomogą Ci zoptymalizować pracę magazynu, usprawnić pracę i zredukować koszty.

Pobierz checklistę ze wskaźnikami i sprawdź!

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Podając swój adres mailowy zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Futuriti w celu zapisania do listy mailingowej i wysyłania newslettera. Newsletter będzie zawierał informacje eksperckie na temat zarządzania magazynem wysokiego składu, branży e-commerce a także o produktach, usługach, promocjach lub nowościach Futuriti. Zgodę można w każdej chwili cofnąć.
Obiecujemy nie spamować ! Będziesz otrzymywać tylko wartościowe treści.

W Futuriti tworzymy zaawansowane technologicznie systemy IT oraz wdrażamy, rozwijamy i integrujemy systemy Comarch ERP.
Jako Złoty Partner Comarch zapewniamy naszym Klientom wysokiej jakości obsługę na wszystkich etapach współpracy.

Umów się na prezentację

Jesteś zainteresowany WMS Futuriti? Wypełnij poniższy formularz – odezwiemy się do Ciebie i pokażemy, w jaki sposób zwiększysz efektywność swojego magazynu!

Prowadzisz sprzedaż e-commerce? Możesz sprzedawać więcej ale Twój magazyn nie wyrabia? Skontaktuj się z nami! Pomożemy

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.